Компоненти здоров’я людини

Цілісний погляд на здоров'я можна представити у виді чотирикомпонентної моделі, у якій виділені взаємозв'язки різних його компонентів і представлена їхня ієрархія.

У нашому розумінні духовний компонент здоров'я визначає його особистісний рівень, що будується відповідно до основними цілями і цінностями життя, характеризується моральною орієнтацією особистості, її менталітетом стосовно себе, природі і суспільству.

Фізичний компонент характеризується рівнем фізичного розвитку, ступенем саморегуляції органів і систем, наявністю резервних можливостей організму.

Психічний компонент визначається, на наш погляд, рівнем розвитку психічних процесів, ступенем регуляції діяльності емоційно-вольовою сферою.

Соціальний компонент характеризується ступенем соціальної адаптації людини в суспільстві, наявністю передумов для всебічної і довгострокової активності в соціумі.

Дане виділення компонентів здоров'я, до деякої міри умовно прийняте нами, дозволяє, з одного боку, показати багатомірність взаємовпливів різних проявів функціонування цілісного організму, з іншого боку — більш повно охарактеризувати різні сторони життєдіяльності людини, спрямовані на організацію індивідуального стилю життя. При цьому, розглядаючи взаємозв'язок різних компонентів здоров'я з урахуванням вікових особливостей, сенситивних періодів біологічного і соціального розвитку, слід зазначити, що на різних вікових етапах розвитку людини ступінь взаємовпливу компонентів здоров'я й ієрархія його рівнів можуть мінятися. Саме облік даних взаємовпливів, спадкоємних і средовых факторів, індивідуальних особливостей розвитку людини повинний лежати в основі навчання і формування ЗСЖ.

У зв'язку з викладеним почата спроба розробки програмно-методичного забезпечення навчання загальноосвітніх шкіл, що учаться, основам здоров'я і здорового способу життя. Процес навчання і формування ЗСЖ у загальноосвітній школі здійснюється по трьох взаємозалежних напрямках:

- формування валеологической грамотності;

- упровадження здоровьесберегающих освітніх технологій і умов навчання;

- організація оздоровчої роботи в навчальне і внеучебное час.

Аналізуючи сучасний стан проблеми формування валеологічних ЗУН, слід зазначити, що вивчення основ ЗСЖ у різних регіонах нашої країни і за рубежем ведеться по самих різних програмах, розробленим з обліком регіональних, вікових, соціально-економічних умов, а також на основі світоглядних позицій авторів.

З обліком багатокомпонентності здоров'я і багатомірності ЗСЖ, а також інтегрованості науки про здоров'я навчання основам здорового способу життя повинне здійснюватися з позицій системного підходу і комплексності засобів і методів навчання, виховання і розвитку учня. У зв'язку з цим освоєння валеологічних ЗУН можливо з використанням всієї освітньої системи школи, починаючи від навчальних предметів і закінчуючи організацією оздоровчої і виховної роботи в тісному співробітництві з родителями.

Нове про педагогіку:

Інтерактивне та кооперативне навчання
Все більш гострою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на питання "як підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуальног ...

Підготовка місця гри та ігрового приладдя
Успішне проведення рухливої гри значно залежить від попередньої підготовки приміщення, ігрового приладдя, потрібного для даної гри, та розмічення майданчика. Проводити гру в гігієнічній обстановці ду ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com