Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча

Педагогіка і освіта » Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча

Сторінка 4

В Європі Л. Мечников стає членом Етнографічного товариства в Парижі, членом Географічного товариства в Женеві, мав зв’язки з Женевським та Лондонським товариствами орієнталістів.

У Швейцарії Л. Мечников у якості професора мав право викладати російську мову, географію, історію, математику. З 1880 р. за запрошенням географа Е. Реклю він працює секретарем у редакції видання «Земля та люди. Загальна географія». Це було багатотомне видання з географії та історії культури країн Європи, Росії, Сходу. Заслуговує на згадку його стаття про бушменів та готтентотів, що була видана вже після смерті автора в «Bulletin de la Societe Neuchateloise de Geographie». Користуючись нагодою виступити супроти расистських теорій, Л. Мечников пише про африканців: «Щоб не бути знищеними хижаками, щоб не померти з голоду та спастися від численних ворогів-язичників та християн, вони повинні були день у день виявляти великий розум, спостережливість, ініціативу, добросовісність, здоровий глузд, присутність духу, уяву, рішучість і волю. Бушмен ніколи не полишав свого товариша, підлість йому незнайома… Їм дуже дорога свобода, вони дуже талановиті» (переклад автора).

З 1884 р. Л. Мечников був професором порівняльної географії та статистики у Невшатальській академії в Швейцарії, виступав з лекціями та науковими доповідями за матеріалами своїх мандрівок з демонстрацією діапозитивів. Саме в цей час у вченого виникає ідея написати книгу «Цивілізація та великі історичні ріки». Вона була написана французькою мовою на основі курсу лекцій, що були прочитані в Невшатальській академії. Однак, книга залишилася незакінченою. Її рукопис був завершений та виданий Елізе Реклю. У центрі наукової концепції, що обґрунтовувалась ученим, лежить ідея суспільного прогресу історії людства. Критерієм прогресу виступає, на думку Л. Мечникова, знищення всіх форм гноблення, установлення анархічного ладу, у якому він убачав не просто відсутність централізованої державної влади, але, насамперед, зміну ціннісних установок людей.

У 1885 р. настало різке погіршення здоров’я Л. Мечникова: загострилася хвороба легенів. Помер Лев Ілліч 30 червня 1888 р. у швейцарському селищі Кларан. Світова наукова спільнота високо оцінила його діяльність. За словами Г. Плеханова, «одним із найвизначніших і самих симпатичних представників свого часу» був саме Л. Мечников. У передмові до російського видання книги Л. Мечникова, М. Городецький про її автора писав так: «Він відмовився від думки висвітлювати нескінченну височінь чисто наукових сфер і вступив до рядів скромних шкільних учителів людства, що втілюють у навколишньому суспільстві потяг до самоусвідомлення і прагнення до кращого майбутнього» (переклад автора) .

Вивчення наукової літератури та джерел з теми даного дослідження дозволяє виділити такі основні етапи життя та діяльності Л. Мечникова:

1845-1864 рр. Етап становлення наукових інтересів та світогляду Л. Мечникова, пов’язаний з отриманням середньої освіти, навчанням у вищих навчальних закладах, революційною діяльністю в Російській імперії, перебуванням на Близькому Сході, участю у визвольній війні в Італії, захопленням ідеями анархізму.

1865-1874 рр. Етап діяльності Л. Мечникова в Швейцарії, де остаточно склалися його соціально-політичні погляди, відбувається його захоплення японською мовою, публіцистикою.

1874-1876 рр. Етап педагогічної діяльності Л. Мечникова в Японії.

1876-1888 рр. Етап наукової, освітньої діяльності Л. Мечникова в країнах Європи, коли були видані його наукові статті, у тому числі з історико-педагогічної тематики (стосовно процесу організації освіти в Японії, змісту літературної спадщини та особливостей педагогічних ідей західноєвропейських освітян). Учений видає книгу «L’Empire Japonais» («Японська імперія»), працює над рукописом книги «Цивілізація та великі історичні ріки», намагаючись створити теорію суспільного прогресу.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Видатні педагоги про значення домашніх завдань у навчанні молодших школярів
У різні періоди розвитку суспільства навчальний процес організовувався не однаково. Так, у школах стародавнього світу панувала система індивідуального навчання. Учитель навчав кож­ного учня окремо. З ...

Дослідження стану сучасної астрономічної освіти у загальноосвітніх закладах з точки зору культурологічного підходу
Ситуація, в якій опинилися шкільна астрономія і сучасний стан методики навчання (точніше – дидактики) астрономії, детально аналізувалися по-перше двох розділах дипломної роботи. До вже сказаному можн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com