Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча

Педагогіка і освіта » Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча

Сторінка 1

У статті висвітлюються основні етапи життя та діяльності Л. І. Мечникова, аналізується практика його взаємодії з представниками різних національних культур.

Ключові слова: педагогічна діяльність, освіта, культура міжнаціональних відносин.

Постановка проблеми. Умовою формування культури міжнаціональних відносин є наукове осмислення педагогічної діяльності та наукової спадщини відомих громадсько-політичних діячів, учених, літераторів, освітян, які вивчали культурні традиції представників різних регіонів світу. У цьому плані корисним є вивчення та аналіз життя та діяльності Льва Ілліча Мечникова (1838-1888 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка наукових ідей Л. Мечникова (1838-1888 рр.), зроблена у другій половині XIX ст. французьким ученим Е. Реклю [12] та російськими громадськими діячами Г. Плехановим [16] і М. Городецьким [2, с. 2-10], не втратила актуальності у період сьогодення.

Нашу увагу привернули багатопланові дослідження життя та наукової спадщини Л. Мечникова, що здійснили за радянських часів О. Лішин та О. Лішина, Г. Іванова, Н. Лєбєдєв. Історико-культурологічний та соціологічний аналіз творчості Л. Мечникова міститься у дослідженнях російських вчених С. Іконнікової, К. Горіної, в енциклопедії «Вікіпедія» мережі Інтернет.

Цікаві факти з життя та діяльності Л. Мечникова в Японії наведено в книзі японського науковця Сінтаро Накамуро, а інформація про його перебування в Італії була висвітлена сучасним вітчизняним дослідником М. Варварцевим.

Джерельною базою дослідження є листування та публіцистичні, літературні й наукові публікації Л. Мечникова.

Невирішені складові загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених життю та діяльності Л. Мечникова, відсутнім є цілісне наукове осмислення його педагогічної діяльності.

Мета статті – на основі вивчення наукової літератури, опублікованих документів та періодики комплексно дослідити життя та педагогічну діяльність Л. Мечникова, визначити основні етапи його життя та творчості.

Л. Мечников народився 18/31 травня 1838 р. у Петербурзі у сім’ї багатого харківського поміщика Спадаренка-Мечникова, румуна за походженням, рід якого йде від Юрія Стефановича Мілеську-Спафарія, онука енциклопедиста і поліглота Миколи Мілеську-Спафарія, який приїхав до Росії в 1711 р. після невдалого військового походу Петра I проти турків у Дунайських князівствах. Спадаренко означає «утримувач меча», прізвище це було перекладено російською мовою і у новому варіанті звучало як Мечников. Мати Л. Мечникова – Емілія Львівна Невахович – дочка єврейського освітянина Лейби Нойеховича Неваховича .

Ілля Ілліч Мечников (1845-1916 рр.), брат Льва Ілліча Мечникова, був відомим біологом, професором Петербурзького університету, академіком Петербурзької академії наук. За відкриття в галузі бактеріології та імунології він отримав Нобелівську премію (1908 р.). Хоча життя Л. Мечникова склалося інакше і за своїм характером, внеском у науку він багато в чому відрізнявся від свого молодшого брата, вважаємо, що походження та сімейні традиції поважного ставлення до освіти та науки вплинули на його подальшу долю.

У 1851 р. сім’я Мечникових переїхала до Харкова. Юного Льва віддали навчатися до пансіону Спешнєва, а згодом до Харківської гімназії, яку він, завдяки своїм блискучим здібностям, закінчив у 16 років і в 1856 р. поступив студентом до Харківського університету на медичний факультет, але за участь у революційному студентському русі вже з першого курсу був виключений. Унаслідок цього він прямує до Петербургу, де поступає до Медичної академії і в той же час відвідує лекції на фізико-математичному факультеті Петербурзького університету. Крім того Л. Мечников відвідує курси Академії мистецтв і три семестри провчився на факультеті східних мов (арабсько-турецько-персько-татарське відділення) Петербурзького університету. Однак, революційний рух і невдоволення порядками в університеті та академії призводять до виключення Л. Мечникова зі стін вищих навчальних закладів [5]. Усе ж, завдяки проханню батьків, Л. Мечников закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету і отримав право на представлення дисертації, хоча працювати над її написанням так і не розпочав.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою
Реформована освіта спроможна звільнити суспільство від консерватизму і тим самим допомогти йому подолати розрив між старим і новим. На сучасному етапі розвитку суспільства важливого значення набуває ...

Що таке морфемна будова слова, словотвір
Сучасна українська лексика постійно збагачується завдяки творення нових слів за певними закономірностями. Є два джерела збагачення словникового запасу: утворення і запозичення слів. З інших мов запоз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com