Передумови та періоди розвитку природничих наук в античній Греції

Педагогіка і освіта » Точні і природничі науки в античній Греції » Передумови та періоди розвитку природничих наук в античній Греції

Сторінка 4

Континуалізм виходить з припущення, що матерія безперервна і ділима до безкінечності; будь-яка скільки завгодно мала частина матерії тотожна тому тілу, діленням якого вона отримана.

Атомізм стверджує, що матерія дискретна і складається з безлічі неділимих частинок – атомів, – що рухаються в порожнечі.

До логічної досконалості систему чотирьох стихій довів один з найбільших мислителів античності – Аристотель. На думку Аристотеля, чотири відомі стихії не матеріальні, а є лише різними проявами (станами) першоматерії. Першоматерія з'являється людині, проявляючи одночасно два з двох пар протилежних властивостей – холоду або тепла і вологості або сухості:

Тепло + сухість = вогонь Тепло + вологість = повітря

Холод + сухість = земля Холод + вологість = вода

В результаті з'єднання елементів в різних поєднаннях можливе утворення складних тіл з різними властивостями. Утворення нового тіла (з іншим поєднанням елементів) можливе, по Аристотелю, в результаті міксіса – істинного змішування (на відміну від механічного). Важливим моментом у вченні Аристотеля є здатність елементів до взаємоперетворення. Це можливо, оскільки кожен елемент є лише одним із станів єдиної першоматерії (певне поєднання якостей). Положення про можливість перетворення одного елементу в іншій стало пізніше основою алхімічної ідеї про можливість взаємних перетворень металів (трансмутації).

Алхімія (саме слово «алхімія» має пізніше походження), що народилася в Александрії, відразу ж обзавелася небесним покровителем - ним став єгипетський бог Той (Дхути), аналог греко-римського Гермеса-Меркурія, вісник богів, бог торгівлі, обману і тому подібне. Тот-Гермес часто ототожнюється з легендарним засновником алхімії Гермесом Трисмегістом (Тричі Найбільшим), якому, на думку алхіміків, люди зобов'язані існуванням писемності, календаря, астрономії і ін. В Олександрійській академії лабораторії «священного мистецтва» розміщувалися в головній будівлі академії – храмі Серапіса (храм життя, смерті і зцілення). Упродовж усього свого існування алхімія залишалася наукою герметичною – закритою для необізнаних.

До числа безперечних практичних досягнень грецьких алхіміків слід віднести відкриття явища амальгамування металів (описано Діоскоридом, I століття н.е.). Олександрійськими алхіміками був вдосконалений спосіб витягання золота і срібла з руд, для чого широко застосовувалася ртуть, що отримується з кіноварі або каломелі. Амальгаму золота почали застосовувати для позолоти. Алхіміками був розроблений також спосіб очищення золота капелюванням – нагріванням руди зі свинцем і селітрою.

Окрім практичного значення, унікальна здатність ртуті утворювати амальгаму привела до появи уявлення про ртуть, як про особливий, «первинний» метал. Тому ж сприяли і незвичайні властивості з'єднання ртуті з сіркою – кіновар, – яка залежно від умов отримання має різне забарвлення - від червоної до синій.

Медицина. У Греції були школи, де готувалися лікарі за типом ремісничого учнівства. Найбільш відомі школи біля берегів Малої Азії на острові Кіс і півострові Кнід.

В порівнянні з древньою медициною в інших країнах медицина в Греції у меншій мірі перебувала під впливом релігії. Жрецька каста не мала пануючого впливу. З розвитком рабовласницького ладу, і у зв'язку з цим релігії, храми в Греції, як і в інших країнах старовини, стали також місцями лікування, а жерці присвоїли собі функції лікарів. Але разом з храмовою, жрецькою медициною продовжувала існувати і народна медицина.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Комунікативний підхід як основа професійного становлення іноземних студентів
Понятие «метод обучения» — одно из коренных в педагогике. В учебниках и пособиях по педагогике, дидактике, методикам преподавания отдельных предметов можно найти различные определения данного понятия ...

Дидактичне обґрунтування підвищення ефективності застосування методів самостійного набуття знань
Процес організації пізнавальної діяльності учнів має досить сталу модель. Вона полягає у створенні для школяра проблемної ситуації, формулюванні необхідних для її розв'язання питань, у знаходженні ві ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com