Становлення точних наук в Греції античного періоду

Педагогіка і освіта » Точні і природничі науки в античній Греції » Становлення точних наук в Греції античного періоду

Сторінка 1

Природничо-наукові погляди древніх греків розвивалися у тісній взаємодії з філософією. Їх джерело – та ж міфологія, але саме тому ранньогрецька наука багато в чому відрізняється від сучасної. Це були лише зачатки тієї або іншої групи природних наук. Греки в VI ст. до н е. представляли світ таким чином: він замкнутий і єдиний, згори обмежений небесним куполом, по якому здійснювали регулярні рухи. Сонце, Місяць і інші планети. Вони зафіксували ритміку природних процесів, зміну дня і ночі, чергування фаз місяця, зміну пір року та ін.

Виділялися 4 субстанції природи, життєво необхідної для повсякденної діяльності людини : земля, вода, вогонь і повітря. Гармонію світу, космічний порядок порушують катастрофи і стихії: землетруси, урагани, повені, затьмарення, які тоді не могли пояснити, а тому вони характеризувалися як прояви деяких містичних сил.

Старогрецька наука була єдиною, нерозчленованою, такою, що не розпалася на філософію і природознавство, і його окремі дисципліни. Світ в цілому розумівся як єдине ціле, що часом навіть уподібнюється величезній тварині.

Антична наука увічнила себе в історії духовної культури створенням атомістики. Атомістичне вчення Левкіппа і Демокрита служило світоглядною і методологічною підставою розвитку науки аж до XIХ ст. «Фізика» Аристотеля була присвячена вивченню природи і започаткувала фізичну науку.

Математика. Поняття старогрецька математика охоплює досягнення грекомовних математиків, що жили в період між VI століттям до н. е. і V століттям н. е.

Математика як наука народилася в Греції. У країнах-сучасниках Еллади математика використовувалася або для буденних потреб (підрахунки, виміри), або, навпаки, для магічних ритуалів, що мали на меті з'ясувати волю богів (астрологія, нумерологія і т. п.). Греки підійшли до справи з іншого боку: вони висунули тезу «Числа правлять світом». Чи, як сформулював цю ж думку Галілей два тисячоліття опісля: «книга природи написана на мові математики».

Греки перевірили справедливість цієї тези в тих областях, де зуміли: астрономія, оптика, музика, геометрія, пізніше – механіка. Усюди були відмічені вражаючі успіхи: математична модель мала безперечну силу, що передбачала. Одночасно греки створили методологію математики і завершили перетворення її із зведення напівевристичних алгоритмів в цілісну систему знань. Основою цієї системи уперше став дедуктивний метод, що показує, як з відомих істин виводити нові, причому логіка виводу гарантує істинність нових результатів. Дедуктивний метод також дозволяє виявити неочевидні зв'язки між поняттями, науковими фактами і областями математики.

Більша частина античних творів по математиці не дійшла до наших днів і відома тільки по згадках пізніших авторів і коментаторів, в першу чергу Паппа Олександрійського (III століття), Прокла (V століття), Симпликія (VI століття) та ін. Серед праць, що збереглися, в першу чергу слід назвати «Начала» Евкліда і окремі книги Аристотеля, Архімеда, Аполлонія і Діофанту.

Аж до VI століття до н. е. грецька математика нічим не виділялася. Були, як завжди, освоєні рахунок і вимір. Грецька нумерація (запис чисел), як пізніше римська, була адитивною, тобто числові значення цифр складалися. Перший її варіант (аттічна, або геродіанова) містили буквені значки для 1, 5, 10, 50, 100 і 1000. Відповідно була влаштована і рахункова дошка (абак) з камінчиками. До речі, термін калькуляція (обчислення) походить від calculus – камінчик. Особливий дірявий камінчик означав нуль.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Визначення творчої індивідуальності обдарованих дітей
Великий обсяг роботи, що постає перед педагогами та психологами при реалізації комплексної психодіагностики, потребує розробки нової стратегії психодіагностичної дії, послідовності кроків при комплек ...

Зміст експериментальної методики підготовки студентських баскетбольних команд
Методи застосування сучасних інформаційних технологій для активізації образного сприйняття елементів тактики баскетболу студентами. Методи для активізації сприйняття елементів тактики баскетболу розр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com