Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів

Педагогіка і освіта » Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання » Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів

Сторінка 2

Програма Mytest працює з вісьма типами завдань: одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку проходження, встановлення відповідності, вказівка істинності або помилковості тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні. У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів, можна тільки один, можна і все відразу.

Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. Тому, в настройках тесту, передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна виставити різний час).

На основі аналізу педагогічної, психологічної та методичної літератури з проблеми дослідження встановлено, що використання ІТ з метою розробки й використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем трудового навчання є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.

Як переконує аналіз психолого-педагогічної літератури з питання дослідження і передовий педагогічний досвід, до дидактичних матеріалів, розроблених з використанням ІКТ, відносять:

дидактичні тексти для навчання учнів роботі з різними джерелами інформації (підручником, картами, довідниками, словниками, електронними ресурсами тощо);

узагальнені плани деяких видів пізнавальної діяльності: вивчення наукових фактів, підготовки і проведення експерименту, вивчення фізичного приладу, проведення науково-технічного дослідження, вимірювання, аналізу графіка функціональної залежності, аналізу таблиць тощо;

пам’ятки (інструкції) щодо формування логічних операцій мислення: порівняння, узагальнення, класифікації, аналізу, синтезу;

завдання з формування вмінь порівнювати, аналізувати, доводити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати;

завдання різного рівня складності: репродуктивного, перетворюючого, творчого;

завдання з проблемними питаннями;

завдання на розвиток уяви та творчості;

експериментальні завдання;

інструктивні картки, що відображають логічну схему вивчення нового матеріалу і необхідні способи навчальної діяльності;

картки-консультації, матеріали з пояснюючими малюнками, планом виконання завдань, з вказівкою типу завдань та ін.;

інструкції до лабораторних робіт і дослідів;

листи самопідготовки учнів до лабораторних занять;

довідкові матеріали: “Лабораторне устаткування: прилади, їх призначення і технічні характеристики, правила користування”; «Вимірювальні прилади. Правила користування і особливості техніки вимірювання»;

таблиці фізичних величин тощо;

алгоритми виконання завдань;

моделі та імітації об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються або досліджуються;

тести з можливістю контролю й самоконтролю тощо.

До методичних матеріалів, розроблених з використанням ІКТ, відносять:

плани-конспекти уроків;

плани-конспекти виховних заходів;

календарно-тематичне планування;

розклад занять;

списки контрольних питань;

статті та оповідання з певної теми;

списки самостійних робіт учнів, рефератів, навчальних завдань;

тестові завдання;

шкали часу;

фото, відео матеріали та ін.;

Ці та інші навчальні матеріали можна розробляти засобами програм пакету Microsoft Office, графічних редакторів та інших ІКТ.

Визначенні й обґрунтовані нами шляхи застосування ІКТ вчителем ТН з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють, на нашу думку:

підвищенню мотивації до навчання;

унаочненню навчального матеріалу з ТН;

підвищенню пізнавальної активності учнів, прагненню до самовдосконалення;

забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між природничо-математичними і технічними науками;

динамічному оновленню, змісту, форм і методів навчального процесу;

створенню умов для самостійного оволодіння знаннями, вміннями, навичками тощо;

Таблиця А. 1 Інструкційна картка характеристика властивостей тканини із хімічних волокон

Назва волокна

Блиск

Поверхня

Горіння

Міцність

Зразок тканини

1

Віскоза

Сильний

Гладка

Як бавовна: жовтим полум'ям і швидко згоряє

Зменшується у мокрому стані

2

Ацетат

Матовий

Гладка

Горить повільно, жовтим полум'ям, утворюється накип жовтого кольору, відчувається кислий запах

Міцний але зменшується, в мокрму стані

3

Капрон

Блискучий

Гладка

Чутливий до тепла,плавиться, а потім загоряється до зношу слабким блакитно-жовтим полум'ям з виділенням білого диму

Міцнийстійкий до зношування

4

Лавсан

Сильний

Гладка або матова

Плавиться, а потім повільно горить жовтуватим полум'ям, виділяючи чорну кіптяву

Міцнийстійкий до зношування

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Дистанційне навчання як перспективна інноваційна технологія навчання
Використання нових технологій передачі інформації, як уже відзначалося, істотно впливає на весь процес навчання, який заснований на цих технологіях. Оскільки вітчизняна практика дистанційного навчанн ...

Оптичний принцип запису та зчитування інформації
У лазерних дисководах CD-ROM і DVD-ROM використовується оптичний принцип запису і зчитування інформації. В процесі запису інформації на лазерні диски для створення ділянок поверхні з різними коефіціє ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com