Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів

Педагогіка і освіта » Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання » Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів

Сторінка 2

Програма Mytest працює з вісьма типами завдань: одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку проходження, встановлення відповідності, вказівка істинності або помилковості тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні. У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів, можна тільки один, можна і все відразу.

Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. Тому, в настройках тесту, передбачено обмеження часу виконання як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна виставити різний час).

На основі аналізу педагогічної, психологічної та методичної літератури з проблеми дослідження встановлено, що використання ІТ з метою розробки й використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем трудового навчання є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.

Як переконує аналіз психолого-педагогічної літератури з питання дослідження і передовий педагогічний досвід, до дидактичних матеріалів, розроблених з використанням ІКТ, відносять:

дидактичні тексти для навчання учнів роботі з різними джерелами інформації (підручником, картами, довідниками, словниками, електронними ресурсами тощо);

узагальнені плани деяких видів пізнавальної діяльності: вивчення наукових фактів, підготовки і проведення експерименту, вивчення фізичного приладу, проведення науково-технічного дослідження, вимірювання, аналізу графіка функціональної залежності, аналізу таблиць тощо;

пам’ятки (інструкції) щодо формування логічних операцій мислення: порівняння, узагальнення, класифікації, аналізу, синтезу;

завдання з формування вмінь порівнювати, аналізувати, доводити, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати;

завдання різного рівня складності: репродуктивного, перетворюючого, творчого;

завдання з проблемними питаннями;

завдання на розвиток уяви та творчості;

експериментальні завдання;

інструктивні картки, що відображають логічну схему вивчення нового матеріалу і необхідні способи навчальної діяльності;

картки-консультації, матеріали з пояснюючими малюнками, планом виконання завдань, з вказівкою типу завдань та ін.;

інструкції до лабораторних робіт і дослідів;

листи самопідготовки учнів до лабораторних занять;

довідкові матеріали: “Лабораторне устаткування: прилади, їх призначення і технічні характеристики, правила користування”; «Вимірювальні прилади. Правила користування і особливості техніки вимірювання»;

таблиці фізичних величин тощо;

алгоритми виконання завдань;

моделі та імітації об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються або досліджуються;

тести з можливістю контролю й самоконтролю тощо.

До методичних матеріалів, розроблених з використанням ІКТ, відносять:

плани-конспекти уроків;

плани-конспекти виховних заходів;

календарно-тематичне планування;

розклад занять;

списки контрольних питань;

статті та оповідання з певної теми;

списки самостійних робіт учнів, рефератів, навчальних завдань;

тестові завдання;

шкали часу;

фото, відео матеріали та ін.;

Ці та інші навчальні матеріали можна розробляти засобами програм пакету Microsoft Office, графічних редакторів та інших ІКТ.

Визначенні й обґрунтовані нами шляхи застосування ІКТ вчителем ТН з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють, на нашу думку:

підвищенню мотивації до навчання;

унаочненню навчального матеріалу з ТН;

підвищенню пізнавальної активності учнів, прагненню до самовдосконалення;

забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між природничо-математичними і технічними науками;

динамічному оновленню, змісту, форм і методів навчального процесу;

створенню умов для самостійного оволодіння знаннями, вміннями, навичками тощо;

Таблиця А. 1 Інструкційна картка характеристика властивостей тканини із хімічних волокон

Назва волокна

Блиск

Поверхня

Горіння

Міцність

Зразок тканини

1

Віскоза

Сильний

Гладка

Як бавовна: жовтим полум'ям і швидко згоряє

Зменшується у мокрому стані

2

Ацетат

Матовий

Гладка

Горить повільно, жовтим полум'ям, утворюється накип жовтого кольору, відчувається кислий запах

Міцний але зменшується, в мокрму стані

3

Капрон

Блискучий

Гладка

Чутливий до тепла,плавиться, а потім загоряється до зношу слабким блакитно-жовтим полум'ям з виділенням білого диму

Міцнийстійкий до зношування

4

Лавсан

Сильний

Гладка або матова

Плавиться, а потім повільно горить жовтуватим полум'ям, виділяючи чорну кіптяву

Міцнийстійкий до зношування

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Засоби навчання, їх класифікація
Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діял ...

Значення рухливих ігор для всебічного розвитку дітей дошкільного віку
Гра - одна з основних форм діяльності людини, особливо важливе місце вона займає у житті дитини. Однією з цих особливостей ігрової діяльності є її відносна незалежність від практичних потреб життя. Г ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com