Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів

Педагогіка і освіта » Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання » Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів

Сторінка 1

Найбільш розповсюдженим видом наочних дидактичних матеріалів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі з метою унаочнення знань, є фото, рисунки, плакати, таблиці, схеми, анімаційні малюнки та ін. Відповідні комп’ютерні технології дозволяють підібрати та систематизувати необхідні матеріали з Інтернуту, з CD-дисків , банків даних, а також сканувати ілюстрації з паперових носіїв. Слід пам’ятати, що від наочності та доступності, змістовної повноти та інших властивостей теоретичного матеріалу залежить швидкість сприйняття навчальної інформації, її розуміння учнями, засвоєння та закріплення отриманих знань.

Під терміном «графіка» зазвичай розуміють візуальні зображення будь-яких реальних або уявних об’єктів.

Комп’ютерна графіка – це зображення, які створюються. Редагуються й відображаються засобами обчислювальної техніки (комп’ютер, монітор, принтер, плотер тощо).

Найширше застосування комп’ютерна графіка знайшла сьогодні у таких видах діяльності:

виконання проектно-конструкторських розробок;

виконання поліграфічних робіт;

створення продуктів рекламної індустрії;

створення заставок та спец ефектів для кіно та телебачення;

моделювання та дизайн нових виробів повсякденного вжитку).

Створення зображень з трудового навчання у графічних редакторах здійснюється комбінуванням точок, відрізків, ламаних ліній, прямокутників, ромбів, кіл і овалів. Рисунки в процесі роботи можна багаторазово копіювати й переносити, повертати, відображати відносно осі, замальовувати окремі фрагменти, одержувати інвертоване (обернене) за кольором зображення. Відкриваючи необмежений простір фантазії, графічні редактори дають змогу значно прискорити розробку композицій, які передують виготовленню виробу.

Коротко охарактеризуємо графічні редактори. Найпростішим растровим редактором є Microsoft Paint, що входить до складу всіх операційних систем Windows. Серед растрових редакторів окремо слід відзначити Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop, Live Picture, Macromedia XRes, Micrografx Picture Publisher, Paint Shop Pro. Кожний із них має свої переваги та недоліки, проте найкращим вважається Adobe Photoshop, у якому реалізовано всі можливості растрових редакторів. Він заслужено став лідером, оскільки дає змогу робити із зображеннями майже все що завгодно. Одна з найсильніших сторін Photoshop – можливість накладати на окремі області малюнка спеціальні ефекти (застосовуючи задля цього фільтри).

На відміну від растрових редакторів, у векторних (об'єктних) редакторах усі малюнки складаються не з окремих точок, а зі складних векторних об'єктів – кіл, багатокутників, довільних кривих (їх креслять за допомогою миші). Створений об'єкт можна змінювати: обертати, розтягувати, нахиляти, переміщувати, модифікувати різними інструментами, можна застосовувати до нього спеціальні ефекти, причому, і це найважливіше, абсолютно незалежно від інших об'єктів. До того ж у кожного об'єкта є такі властивості, як товщина ліній, розмір, колір, текстура, прозорість. Їх також можна за потреби змінити.

Векторні редактори застосовують насамперед для створення великих малюнків у поліграфії (плакатів і рекламних афіш). Але створити за їх допомогою фотореалістичні зображення майже неможливо – для цього знадобиться додаткова обробка в растрових редакторах. До числа належать Adobe Illustrator, Corel Xara, Macromedia Free Hand, Corel DRAW.

Для забезпечення можливості створювати наочність на уроках трудового навчання учитель повинен підготувати плакати, стенди роздаткові матеріали. За допомогою графічних редакторів можна виготовити такі дидактичні і методичні матеріали з трудового навчання:

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Гра як навчальний вид діяльності
Гра як вид діяльності в навчанні іноземній розглядалася такими методистами, як Ю.І. Пассовим, М.Н. Скаткиним, С.П. Шатіловим. «Важливо усвідомлювати, вказує М.Н. Скаткин, рішенню яких дидактичних зад ...

Дидактичні ігри, їх особливості та класифікація
У глибоку давнину дитячі ігри виникли, як стихійне наслідування дій дорослих. У ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com