Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Excel

Педагогіка і освіта » Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання » Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми Microsoft Excel

Microsoft Excel являє собою потужний інструмент, призначений для опрацювання, аналізу і відображення даних за допомогою електронних таблиць.

Дидактичні матеріали, розробленні за допомогою табличного процесора, можуть включати перевірочні тести, кросворди, таблиці «шкали часу», соціологічні діаграми. Такі матеріали допоможуть учням краще зрозуміти проблеми, що досліджуються, а також одержати необхідні знання, навички та уміння.

Учителі і учні можуть використовувати табличний процесор з метою:

створення, форматування та друкування таблиць даних;

проведення розрахунків різного рівня складності;

побудови й оформлення діаграми та графіків різних типів на основі складних таблиць даних;

аналізу даних і побудови зведених таблиць та звітів;

впорядкування табличних даних за різними ознаками;

пошук та фільтрація даних з використанням простих і складних критеріїв пошуку;

ведення обліку успішності та відвідування;

проведення тестування;

аналіз отриманих даних під час обрахунків;

публікації даних в інтернеті.

Крім того, за допомогою табличного процесора учні можуть зберігати та аналізувати інформацію, розв’язувати різноманітні практичні завдання, передбачити зміни, оцінювати результати, розглядати дані в різноманітних форматах, слідкувати за певними тенденціями і відображати їх у графіках, впорядкувати і класифікувати об’єкти тощо.

Учні молодшого віку для збирання, введення і аналізу даних можуть використовувати шаблони MicrosoftExcel, заздалегідь створенні їхніми вчителями.

MicrosoftExcel дозволяє створювати тестові завданнята проводити тестування учнів. Можна створювати завдання з відкритими питаннями(учень вводить з клавіатури свою відповідь) і з вибірковою відповіддю (учню пропонуються варіанти відповідей, з яких він повинен вибирати правильну)

Приклади дидактичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel:

розрахунки різного рівня складності з допомогою вбудованих функцій і формул;

розрахунок з допомогою міліметрової сітки площ і периметрів фігур та визначення співвідношень між площами і периметром різних фігур, проектування будівель, парків тощо;

кросворди, ребуси, чайнворди тощо;

шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі, упродовж певного часу тощо;

плакати і креслення великих розмірів;

таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі складних табличних даних;

тести;

результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів;

результати класифікації, впорядкування й фільтрації даних;

бази даних.

Приклади методичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel:

журнали обліку;

журнали відвідування;

форми оцінювання;

таблиці й діаграми порівняння успішності учнів;

підсумкові відомості по класові чи предметові;

тестові завдання.

За допомогою Microsoft Excel можна розробляти схеми вишивок, оскільки він дозволяє працювати з клітинками. Достатньо просто розфарбувати клітинки в потрібні кольори.

Нове про педагогіку:

Запровадження кредитної системи
Із 1998 по 2004 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій на яких було сформульовано шість ключових принципів цього процесу: 1. Введення дв ...

Будова слова. Науково-ігровий урок-залік
Мета. Закріпити знання учнів про морфемну будову слова, незмінність основи та змінність закінчення спорідненість слів, знання про корінь, префікс, суфікс, як значущі частини слова; Узагальнити знання ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com