Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон"

Педагогіка і освіта » Методичні аспекти вивчення драматичних творів на уроках світової літератури » Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон"

Сторінка 5

Змальовуючи життя, письменник в епосі сам виступає як третя або перша особа. В тому і другому випадку він - і оповідач, і коментатор; в ліриці письменник показує багатоманітність розвитку дійсності в формі свого ставлення до неї; в драмі майже повністю виключається і те, і інше. В ній розповідь про події, ставлення до них набирають форми самого життя - безпосереднього процесу. Будучи значно обмеженішою, ніж епос, в змалюванні людських характерів через відтворення послідовності подій і обмеженішою, ніж лірика, в розкритті характеру через показ ставлення ліричного героя до змальованої дійсності, драма розкриває характер насамперед шляхом гострого, а часом непримиренного (трагедія) зіткнення людських поглядів, інтересів, сприйнять, уявлень, смаків, бажань, надій і т.д. епічний поет може робити досить просторі ліричні або публіцистичні відступи, деталізувати масу подій; кожна така подія в драмі повинна бути відтворена в дії.

Ще одна родова особливість драми - максимальне ущільнення часу, змалювання особливо напружених подій, виразних, чітких, яскравих конфліктів, які швидко розвиваються. Сконцентрованістю подій обумовлено й те, що в творі, як правило, намічається переважно одна лінія розвитку дії.

У ході дослідження ми виявили, що поняття драма та театр нерозривно пов’язані, оскільки вони доповнюють один одного та налаштовані на реалізацію однієї мети: примусити читача чи глядача усвідомити глибину тих проблем, які порушує автор, спонукати їх до конкретних дій.

Шляхи аналізу драматичних творів на уроках літератури (чи то світової, чи то української) ми виокремлюємо наступним чином:

подієвий;

пообразний;

проблемно-тематичний.

На нашу думку, останній є найбільш ефективним та продуктивним, оскільки спонукає дітей самостійно знаходити шляхи вирішення вказаних вчителем проблем (або визначених самими учнями). Вказані етапи до кожного шляху аналізу повинні допомогти педагогові налаштувати учнів на систематичну роботу за темою уроку та навіть полегшити їм завдання, адже набагато простіше працювати, коли бачиш перед собою весь об’єм роботи.

Наведені нами приклади щодо вивчення у 9-му класі п’єси П. Кальдерона "Життя - це сон" можна використовувати під час написання конспектів уроків, адже вказані фрагменти розроблені із врахуванням сучасних підходів до аналізу драматичних творів та є ефективними.

У другому розділі бакалаврської роботи ми виокремлює основні риси, що притаманні літературі бароко. Вказаний матеріал є обов’язковим для засвоєння згідно із програмою зі світової літератури у середніх навчальних закладах України. Зупиняємося на загальній характеристиці доби бароко у світовій культурі, її ключових аспектах таких як: ілюзорність, самотність особистості, парадоксальність, динамічність, ускладненість форми тощо. Описуємо основні риси поетики вказаного напряму в мистецтві: поєднання релігійності та світськості, синтез жанрів, дотепність, парадоксальність, контрастність і т.д.

Визначаємо також основні віхи життєвого та творчого шляху П. Кальдерона, описуємо його становлення як головного представника барокової літератури в Іспанії.

Зупиняючись на аналізі філософсько-релігійного навантаження п’єси П. Кальдерона "Життя - це сон", ми виділяємо та обґрунтовуємо основні проблеми, які порушує письменник, а саме: людина та фатум, життя та смерть, ідеал правителя, стосунки між батьками та дітьми, прощення та покарання, помсти.

Отже, бакалаврська робота розкриває основні шляхи та прийоми аналізу драматичних творів на уроках літератури (на прикладі п’єси П. Кальдерона "Життя - це сон"), містить узагальнену характеристику літератури бароко. Вказані матеріали є доцільними для використання під час підготовки до уроків світової літератури.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Соціально-педагогічна й психологічна діяльність в установах державного піклування
За даними статистики близько 150 тисяч дітей перебувають в установах державного піклування, тим часом потреба в такого роду соціальному захисту й допомозі в Україні випробовують сьогодні близько 500 ...

Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти
Не так давно у Міносвіти й науки України відбулося обговорення проекту Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті. Власне, вищезгаданий документ на час обговорення був не більш ніж ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com