Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон"

Педагогіка і освіта » Методичні аспекти вивчення драматичних творів на уроках світової літератури » Жанрові риси філософсько-релігійної драми у п’єсі П. Кальдерона "Життя - це сон"

Сторінка 4

Драма Кальдерона "Життя - це сон", безсумнівно, є вершиною його творчості. У ній виражена кульмінація всієї іспанської драматургії XVII століття.

Драма увібрала в себе всі досягнення філософської іспанської драми, і не тільки іспанської. Кальдерон розвинув в ній ті ідеї, які захоплювали його сучасників - письменників бароко. Деякі дослідники називають період бароко реакцією, що заступила Ренесанс, проте це не так: бароко увібрало в себе всі досягнення Ренесансу і зробило крок вперед, змішавши гуманізм і раціоналізм Відродження з християнськими ідеями любові, віри і боргу.

Кальдерон в драмі "Життя - це сон" порушує ряд філософських проблем, характерних не тільки для його творчості, але й для бароко в цілому. Це - проблема честі, любові і віри, а також проблема свободи людини і стосунків людини з долею. У драмі, з одного боку, висловлюється думка про те, що протистояти долі неможливо, що життя - це театр або сон, в якому події вершаться згідно з чиєюсь волею, і люди не можуть впливати на неї. На прикладі дій короля Басиліо Кальдерон показує нам, як спроба обдурити долю призводить до того, що зле пророцтво здійснюється через провину самого короля, який намагався його уникнути. Однак якщо в трагедіях Шекспіра тяжка невідворотність долі була безвихідною, то у Кальдерона безвиході немає: з’єднавши цю тему з темою пошуку людської свободи, драматург показує, що долю можна перемогти силою своєї волі. Принц Сехізмундо усвідомлює, що людина вільна не тому, що може бездумно творити що завгодно. ніби звір, а тому, що вільна сама обирати свій шлях, здатна відрізняти добро і зло і робити вибір між ними. І, усвідомивши це, він перемагає свою долю і зводить нанівець зле пророцтво. Так Кальдерон стверджує непереможність добра і проводить знак тотожності між добром і Богом. У цьому - великий гуманізм і філософічність драми.

Як бачимо, п’єса П. Кальдерона "Життя - це сон" є класичним зразком барокової літератури. Письменник порушує у ній проблеми, характерні для цього напряму мистецтва: свобода особистості від визначеної наперед долі, двоїстість людської натури, можливості самовдосконалення. Філософські та релігійні питання, які П. Кальдерон порушує у п’єсі, властиві жанру ауто, хоча письменник виходить за його вузькі рамки. "Життя - це сон" - шедевр світової літератури, тому вивчення його вивчення у школі є методично обґрунтованим, дидактично доцільним та педагогічно актуальним.

В курсах історії та теорії літератури драма розглядається після лірики й епосу. Це робиться тому, що драма являє собою своєрідний художній синтез лірики та епосу.

Досі особливостям драми як навчального предмета методика літератури приділяла мало уваги. Між іншим цей літературний рід заслуговує на те, щоб закономірності його виховного впливу на учнів вивчалися ширше і глибше. В силу своєї мистецької природи відтворення життєвих конфліктів у формі безпосередньої дії драма є матеріалом для читання і для гри, тобто для відтворення літературних образів ще й іншими засобами - засобами театру. Ця специфіка драматичних творів не може не позначатися на методах її вивчення в школі.

Серед найзагальніших особливостей драми треба насамперед вказати на її подвійну природу. Драматичний твір має своє життя, як твір літературний, розрахований на читача, і разом із тим він розрахований для демонстрації на сцені. Зв’язана драма з театром дуже міцно - без драматичного твору театр фактично існувати не може.

До загальної специфічної риси драми додамо ще й таке: продукт психічної діяльності - драма як літературний твір - є і завершеним (сприйняття її читачем), і незавершеним; він незавершений доти, доки не перетворений у продукт психофізичної діяльності (гра актора).

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Коливальні зміни функції уваги в школярів як закономірність в діяльності мозку
Увага є однією з основних психічних функцій, на якій базується вчення і яка відображає функціональний достаток головного мозку. Наші дослідження показали, що ця, хоча і нестійка, функція має достатню ...

Використання структурно-функціонального підходу до вивчення лісових екосистем
На підставі аналізу сполученості рослинних угруповань з типами місцерозташування (екотопів) виявляють еколого-фітоценотичні ряди лісових, лучних та інших груп за ступенем екологічних чинників: зволож ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com