Особливості аналізу драматичних творів у школі

Сторінка 2

Загальне враження від твору. Сценічна доля п’єси.

Зі вказаного вище помітно й те, що різні шляхи аналізу передбачають здебільшого одні й ті ж питання, проте щоразу в новій комбінації, зумовленій наголосом на певних образних одиницях твору та елементах емоційно-логічної роботи з ним. Цим створюються передумови до осмислення учнями загальних основ аналізу драматичних творів як таких. Найчастіше вони відпрацьовують такі прийоми роботи з драматичним твором: пояснення характерів і духовного світу героїв унаслідок аналізу їх вчинків і поведінки, діалогів і монологів, взаємин з іншими дійовими особами, через авторські ремарки й завдяки проникненню в підтекст реплік персонажів. Характери героїв розкриваються у зв’язку з конфліктом драматичного твору, паралельно з дослідженням його проблематики, невідривно від художніх подій, у яких розрізняються основні частини сюжету, властиві й прозовим творам. Методисти рекомендують робити й коментарі до того, що відбувається в драматичному творі. Н.А. Демидова називає три їх види: історико-побутовий, лексико-фразеологічний та літературознавчий, стверджуючи, що метою останнього є допомогти учням відчути зв’язок між сценами й діями, помітити майстерність драматурга, тоді як завданням історико-побутового коментаря є допомогти учням уявити місце і час дії. Хоча більш розвиваюче значення, безперечно, має самостійна пошукова діяльність читачів-учнів, провідником якої може бути технологізоване навчання проблемного характеру.

У старших класах, де відтворення фрагментів дій і яв теж потрібне, для "унаочнення" зображеного й вираженого в драматичному творі радимо визначити ключові проблеми, для обговорення яких сформувати з числа учнів-критиків творчі групи, які виразно конкретизують те чи інше питання, порушене драматургом і прийняте до обговорення у класі. Учні зможуть не лише інсценізувати відповідні епізоди з твору, а й структурувати його зміст за ключовими проблемами, тим самим увиразнюючи їх зміст. Робота кожної такої групи відбувається за правилами, властивими проблемно-тематичному аналізу, і характеристика дійових осіб підпорядковується поясненню проблематики конкретної п’єси.

Наприклад, аналіз в 9 класі п’єси П. Кальдерона "Життя - це сон" доцільно побудувати за учнівськими творчими групами, кількість яких визначається числом обговорюваних проблем, яких у цьому творі можна визначити принаймні чотири:

1) залежності людини від фатуму;

2) сенсу буття;

3) життя та смерті;

4) прощення.

За групами - їх можна назвати проблемними - розподіляються блоки питань, на які учні мають відповісти під час самостійного читання п’єси та які обговорюватимуться на наступному, другому уроці. Тоді представники кожної групи принагідно братимуть участь в аналітико-синтетичній бесіді про прочитане. Таким чином ми орієнтуємо учнів на проблемно-тематичний аналіз.

Бесіда, яка має відбутися за алгоритмом цього типу аналізу, складається з таких завдань і запитань:

Висловіть своє перше враження від прочитаного твору.

Які пристрасті запалюються у стосунках між його дійовими особами?

Поясніть, які суперечності їх загострюють?

Хто з героїв виходить на перші ролі? Якої ви думки про їхню вдачу? Наведіть приклади з твору.

Опишіть становище Сехізмундо. Підтверджуйте свою відповідь цитатами з тексту п’єси.

Поясніть низку дій, які приводять до піднесення Сехізмундо, потім до його ув’язнення і нарешті знову до трону мудрого та виваженого правителя.

Яка роль діалогів та монологів, а також реплік дійових осіб та авторських ремарок у характеристиці головних персонажів?

Які засоби та прийоми в цій драмі свідчать про неабияку художню майстерність П. Кальдерона? Зачитайте (або інсценізуйте) відповідні фрагменти з твору.

Які ознаки драматичного твору помітні в цій драмі? Поясніть будову твору.

Назвіть інші літературні твори, в яких відображені подібні філософські й морально-етичні конфлікти.

Що ви знаєте про сценічну долю цієї та інших п’єс П. Кальдерона? Яке у вас визріло ставлення до його творчості та філософських поглядів загалом?

У підсумковій роботі учнів над змістом твору має бути створена й ключова проблемна ситуація. Її можна досягти завдяки проблемному питанню: "Чи завжди людина нерозривно залежить від своєї долі, фатуму?"

На завершення розмови про п’єсу "Життя - це сон" доречно провести письмову роботу (можна й домашню), в якій учням варто відповісти на питання (за вибором):

Розкрийте основний конфлікт твору.

Чи є в п’єсі герої, що викликають вашу симпатію?

Поясніть думку автора про невідворотність людської долі.

Яким постає узагальнений образ правителя у п’єсі?

Систематизуйте основні риси, які притаманні мудрому правителеві.

Назвіть типові риси різних персонажів п’єси, що прагнуть а) здобути владу; б) звільнитися від пут фатуму.

Які філософські проблеми порушує автор драми "Життя - це сон"?

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Методичні особливості вивчення ліній
У учнів І-ІІІ класів треба формувати чіткі уявлення точки, прямої і кривої лінії, відрізка, прямої. Завдання вчителя - навчити виділяти, називати і правильно показувати ці фігури, зображувати їх на п ...

Стандарт основної загальної освіти та його призначення
Розглядаючи державний освітній стандарт основної загальної освіти, слід зазначити, що він містить окремі розрізнені зведення про здоров'я, переважно фізичному. При цьому отсутствует цілісний погляд н ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com