Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі і при дизонтогенезе

Педагогіка і освіта » Проблема формування лексико-граматичних засобів мови » Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі і при дизонтогенезе

Сторінка 2

В процесі формування лексики відбувається і уточнення значення слова.

На початку значення слова полісемантично, аморфно, розпливчато. Слово може мати декілька значень. Об дно і те ж слово може позначати і предмет, і ознаку, і дія з предметом. Наприклад, слово "ках" може позначати в мови дитини і кішку і все пухнасте, і дія з предметом.

В цей період розвитку мови, як в нормі, так і при патології має місце елізія складів, відсутні багато устроїв артикуляцій, спостерігаються пропуски і заміщення звуків.

В процесі освоєння зв'язної мови і розповіді діти старшого дошкільного віку починають активно користуватися формальним сурядним зв'язком. Зростає питома вага простих поширених пропозицій, складносурядних і складнопідрядних. Широко використовується пряма мова.

У зв'язку з розширенням сфери спілкування, зміст пізнавальної діяльності, у зв'язку із зростаючою контекстністю мови погрішності синтаксису починають переважати над іншими помилками. На них доводиться до 70% від загального числа граматичних погрішностей в зв'язній мові.

Період розвитку мови, протягом якого дитина користується тільки окремими словами, без зв'язку їх в двухслівну аморфну пропозицію, називається періодом слова-пропозиції, або однослівної пропозиції.

Однослівна пропозиція - початковий пункт розвитку дитячої мови, як при її нормальному формуванні, так і при всіх формах порушення розвитку мови.

Рівні розуміння мови в період однослівної пропозиції і пропозицій з аморфних слів можуть бути різний: від найнижчого, при якому дитина насилу розуміє звернені до нього елементарні прохання, до розуміння значень окремих граматичних форм слів, наприклад розрізнення форм єдиного і множинного числа іменників. Деякі неговорячі діти можуть розуміти значення простих прийменникових конструкцій, що виражають просторові відносини двох предметів, наприклад: на коробці, в коробці, під коробкою.

Далі відбувається засвоєння граматичної структури пропозиції, пов'язаний з формуванням граматичних форм і їх зовнішнього виразу. І лише після цього слідує період засвоєння морфологічної системи російської мови, що характеризується засвоєнням типів відмін і відмінювань. В цей період всі в більшій мірі засвоюються всі одиничні, стоять осібно форми. Раніше засвоюється система закінчень, пізніше – система чергувань в основах.

У інших же дітей розуміння мови вельми обмежене. Так, якщо таку дитину запитати про дії, зображені на сюжетних картинках, що скоюються, виключивши в своєму питанні добре знайомі дитині назви предметів, наприклад: "Покажи, хто тут малює. Покажи, хто тут стирає. А хто читає? " - то відразу стає ясно, що дитина не розуміє назви дій. В той же час розуміння цих же питань, що включають назви добре знайомих предметів, наприклад: "Покажи, хто малює квітку. Хто пере білизну? А хто читає книгу? " - буває ним доступно.

До старшого дошкільного віку оволодіння словосполученнями практично завершується, проте можуть спостерігатися помилки, наприклад: в процесі побудови пропозицій можуть використовувати неправильний порядок слів при утворенні словосполучень, можуть спостерігатися одиничні помилки в словосполученні, трудності примикання, узгодження і управлінь.

Ряд авторів (Короткова А.В., Дроздова Е.Н., Зикеев А.Г., Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Філічева Т.Б.) відзначають вторинне недорозвинення граматичної будови мови у дітей з ОНР. Проте питання про його особливості до теперішнього часу залишається одним з недостатньо вивчених в логопедії. З погляду рівня несформованості граматичної будови мови дана категорія дітей характеризується неоднорідністю, варіативністю симптоматики: від незначної затримки формування морфологічної і синтаксичної системи мови до виражених аграматизмів в експресивній мові.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Вивчення параметрів діяльності вчителя
Вивчення параметрів діяльності педагога, який атестується, здійснюється за такою пам’яткою, яка, на наш погляд, відповідає цілісному сприйняттю педагогічного процесу закладу: • чи реалізує і модерніз ...

Особливості соціально-педагогічної діяльності із конфліктними родинами
У роботі із сім’ями, у яких мають місце стійкі конфлікти між батьками, соціальному педагогу слід більше уваги звертати не на сімейні конфлікти, а на необхідність створення сприятливого сімейного мікр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com