Методичні розробки занять з розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів

Педагогіка і освіта » Формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів » Методичні розробки занять з розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів

Сторінка 4

I also like tricks. My brother is a magician. The Ukrainian for ‘magician’ is

‘фокусник’. He always makes tricks. And can you make tricks? Do you

dream to become a magician? ‘to dream’ means ‘мріяти’. Can something

explode when you make tricks? ‘to explode’ means ‘вибухнути’. That’s

interesting.

V. Закріплення лексичного та граматичного матеріалу

Прийом: перегляд мультфільму про Рекса.

Цілі: вдосконалити навички вживання Present Simple; вдосконалити фонетичні та лексичні навички; закріпити знання про музику; розвивати вміння говоріння, аудіювання, письма та читання; розвивати мислення, пам’ять та увагу; розвивати самоконтроль та самокорекцію; розширити знання про світ магії; виховувати інтерес до вивчення іноземної мови; виховувати повагу до однокласників.

Методи: фронтальна та індивідуальна робота; хорове проговорювання.

Now let’s watch a cartoon about Rex and learn who can make tricks there.

Be ready to answer my questions using your papers (Див. Додаток 6).

The teacher makes pauses from time to time and asks what Rex, a magician

or somebody/something else does.

e.g. What does Rex do? - Rex dreams about many bones.

Під час відповіді на запитання учні користуються роздатковим матеріалом.

Did you like the cartoon? That’s nice.

VІ. Підсумки уроку

So, today we learned about more about magic. Thank you. The lesson is

over. Good-bye!

Висновки до розділу 2

Отже, використання відеоматеріалів для формування англомовної мовленнєвої компетенції має дидактичний потенціал, оскільки вони забезпечують реалізацію таких основних принципів, як науковість, наочність, доступність навчального матеріалу, самостійність і свідомість учнів. Робота з удосконалення англомовленнєвих навичок з використанням мультфільму складається з трьох основних етапів: підготовчого, власне перегляду та завершального. Дане дослідження показало, що відеоматеріали не тільки збуджують і розвивають пізнавальну сферу учнів 5 класу загальноосвітніх шкіл, а ще й викликають зацікавленість і мотивують до вивчення англійської мови.

У результаті проведеного дослідження формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів можемо зробити наступні висновки.

Мовленнєва компетенція як складова іншомовної комунікативної компетенції полягає в оволодінні чотирма видами вмінь: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Кожен з цих видів МД має характерні особливості, власні механізми формування та типи вправ.

Мовленнєва компетенція учнів 5 класу загальноосвітньої школи спирається на особливості пізнавальної сфери учнів, а її зміст визначається рівнем оволодіння чотирма видами МД згідно з Програмою з англійської мови для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством Освіти і Науки України.

Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу пояснюється реалізацією таких основних дидактичних принципів, як науковість, наочність, доступність навчального матеріалу, самостійність і свідомість учнів. У зв’язку з використанням екранного продукту була розроблена та апробована методика використання відеоматеріалів під час навчання іншомовного мовленнєвого спілкування – докладний поетапний аналіз відеофрагменту й мовленнєвого матеріалу, що складається з підготовчого, основного (власне перегляд) і завершального етапів. У результаті проведення факультативних занять для формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів було виявлено, що відеоматеріали виступають ефективним і цікавим засобом для вдосконалення мовленнєвих навичок учнів 5 класу загальноосвітньої школи. Зокрема, мультфільм дає основу для інтенсивного багаторазового проговорювання мовних одиниць, що забезпечує формування автоматизованості іншомовленнєвих навичок, зберігаючи цікаву та захоплюючу атмосферу занять.

Страницы: 1 2 3 4 

Нове про педагогіку:

Підвищення ефективності навчального процесу шляхом застосування технологій електронного навчання
В даний час у всьому світі на перший план в освіті виходить застосування технологій електронного навчання. Найбільш актуальним це є в умовах вузівського навчання, де спостерігається процес переважанн ...

Діяльність шкільної бібліотеки, її значення та функції
Шкільна бібліотека надає інформацію і ідеї необхідні для успішного існування в сучасному інформаційному суспільстві, де знання виконують найважливішу роль. Шкільні бібліотеки щеплять тим, що вчиться ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com