Методичні розробки занять з розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів

Педагогіка і освіта » Формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів » Методичні розробки занять з розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів

Сторінка 3

Розвиваючі: розвивати мислення, пам’ять та увагу; розвивати самоконтроль і самокорекцію; розвивати мовну здогадку.

Виховні: виховувати інтерес до вивчення іноземної мови; виховувати повагу до однокласників.

Обладнання уроку: комп’ютер, інтерактивна дошка, колонки мультфільм «Рекс. Фокусник.», робочий зошит, роздатковий матеріал.

Форма проведення: факультативне заняття.

Вік учнів: 10-11 років.

Види діяльності: індивідуальна, групова, фронтальна робота.

Схематичний план уроку

Початок уроку Час

І. Організація класу 1 хв

ІІ. Мовленнєва /фонетична зарядка 4 хв

Основна частина уроку

ІІІ. Введення граматичного матеріалу 10 хв

ІV. Введення лексичних одиниць 5 хв

V. Закріплення лексичного та граматичного матеріалу 23 хв

Заключна частина уроку

VІ. Підсумки уроку 2 хв

Хід роботи

І. Організація класу.

Мета: налаштувати клас на початок уроку.

Прийом: вітання.

Teacher: Good afternoon! Take your places.

ІІ. Мовленнєва зарядка.

Цілі: вдосконалення фонетичних навичок; розвиток говоріння та аудіювання; розвивати висловлювання власної думки; розвивати самоконтроль; виховувати повагу до однокласників; виховувати інтерес до вивчення іноземної мови; розвивати мислення та увагу.

Прийом: бесіда про справи.

Метод: фронтальна робота.

How are you? That’s great.

ІІІ. Введення граматичного матеріалу

Прийом: бесіда про магію.

Цілі: вдосконалити навички вживання Present Simple; вдосконалити фонетичні та лексичні навички; розвивати вміння говоріння, аудіювання, письма та читання; розвивати мислення, пам’ять та увагу; розвивати самоконтроль та самокорекцію; виховувати повагу до однокласників; виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Методи: фронтальна та індивідуальна робота; хорове проговорювання.

Do you like magic?

Щоб виразити теперішню постійну дію, ми використовуємо Present Simple. У стверджувальному реченні після підмета стоїть дієслово з нульовим закінченням, до дієслова в третій особі однини (he, she, it) додаємо закінчення ‘-(e)s’. Якщо це заперечне речення, то після підмета ми ставимо ‘doesn’t’ для третої особи однини та ‘don’t’ для решти осіб. А в питальному реченні спочатку ставимо допоміжне дієслово ‘does’ для третьої особи однини та ‘do’ для для решти осіб, потім підмет, а потім дієслово в нульовій формі. Див. Додаток 4, 5.

e.g. I like magic. Alice likes magic.

Ben doesn’t like magic. They don’t like magic.

Do I like magic? – Yes, I do. Does Alice like magic? – Yes, she does.

Does Ben like magic? – No, he doesn’t. Do they like magic? – No, they

don’t.

So do you like magic? Does your mother like magic? That’s interesting.

ІV. Введення лексичних одиниць

Прийом: бесіда про фокуси.

Цілі: ввести лексичні одиниці; вдосконалити фонетичні навички; розвинути аудіювання, читання, говоріння та письма; розвинути повагу до однокласників; розвивати мовну здогадку; перевірити знання про світ магії; виховувати інтерес до вивчення англійської мови; розвивати пам’ять, мислення, увагу, самоконтроль і самокорекцію.

Методи:фронтальна робота; хорове проговорювання.

And do you like tricks? The Ukrainian for ‘trick’ is ‘фокус’.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Дослідження особливостей прояву особистих властивостей молодших школярів в процесі фізкультурно-спортивної діяльності
В результаті аналізу науково-методичної літератури була досліджена проблема розвитку окремих особистих властивостей в процесі занять фізичною культурою і спортом. Особисті властивості – це індивідуал ...

Педагогічні умови успішного розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці
Уроки трудового навчання є головними у практичній підготовці молодого покоління до участі у суспільному виробництві, бо саме через них, з точки зору діти дістають відомості про сучасну індустрію, роз ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com