Сутність і напрями процесу виховання

Сторінка 2

Основними критеріями морального людини є його моральні переконання, моральні принципи, ціннісні орієнтації, а також вчинки по відношенню до близьких і незнайомих людей. У процесі морального виховання широко застосовуються такі методи, як переконання та особистий приклад, рада, побажання і схвальний відгук, позитивна оцінка дій і вчинків, суспільне визнання досягнень та гідності людини. Також доцільно проведення етичних бесід та диспутів на прикладах художніх творів і практичних ситуацій. Одночасно спектр морального виховання припускає як громадський осуд, так і можливість дисциплінарних та відстрочених покарань.

Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

4. Трудове виховання – формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти.

5. Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв та ін., покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь.

6. Екологічне виховання грунтується на розумінні цінності природи і всього живого на Землі. Воно орієнтує людину на дбайливе ставлення до природи, її ресурсів і корисних копалин, флорі і фауні. Кожна людина повинна взяти посильну участь у запобіганні екологічної катастрофи.

7. Основними завданнями фізичного виховання є: правильний фізичний розвиток, тренування рухових навичок і вестибулярного апарату, різні процедури загартовування організму, а також виховання сили волі і характеру, спрямоване на підвищення працездатності людини.Організація фізичного виховання здійснюється за допомогою занять фізичними вправами вдома, у школі, вузі, у спортивних секціях. Вона припускає наявність контролю за режимом навчальних занять, праці та відпочинку (гімнастики і рухливих ігор, туристичних походів і спортивних змагань) та лікарсько-медичної профілактики захворювань підростаючого покоління. Для виховання фізично здорової людини надзвичайно важливе дотримання елементів повсякденного режиму: тривалий сон, калорійне харчування, продумане поєднання різних видів діяльності.

8. Економічне виховання — це система заходів, спрямована на розвиток екомічного мислення сучасної людини в масштабах своєї сім’ї, виробництва, всієї країни. Даний процес передбачає не тільки формування ділових якостей, таких як ощадливість, підприємливість, а й накопичення знань, що стосуються проблем власності, систем господарювання, економічної рентабельності, податкового оподаткування.

9. Важливим складником всебічного розвитку особистості є розумове виховання. Розумове виховання — цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці. Мета розумового виховання — забезпечення засвоєння учнями основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового світогляду. Його зміст — система фактів, понять, положень з усіх галузей науки, культури і техніки. Освічена людина повинна володіти основами наук, техніки, мистецтва і культури. Ці знання мають бути систематизовані, постійно поповнюватися.

Отже, ми розглянули напрями виховання, які тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему національного виховання.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Особливості та сучасні способи перевірки домашніх робіт
Перевірка виконання домашніх завдань в навчальній роботі посідає важливе місце. Навіть у тих випадках, коли учитель ретельно продумує їх і грунтовно пояснює в класі, але не перевіряє як слід, виконан ...

Ігри та вправи на розвиток орієнтації в просторі
Вверх — вниз, вперед — назад Ставимо дитині запитання: «Що в тебе знаходиться наверху? А внизу? Що спереду, а що ззаду?» Спочатку дитина оперує загальними поняттями, педагог уточнює та збагачує її зн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com