Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу

Педагогіка і освіта » Формування англомовної мовленнєвої компетенції учнів 5 класу з використанням відеоматеріалів » Дидактичний потенціал відеоматеріалів для формування та розвитку іншомовленнєвих умінь учнів 5 класу

Сторінка 1

Сучасний освітній процес важко уявити без використання засобів масової комунікації, серед яких особливе місце належить відеоматеріалам. Їхнє використання на заняттях з іноземної мови відкриває перед викладачем значні можливості для розвитку мовленнєвої діяльності в усіх її видах: читанні, аудіюванні, усному та писемному мовленні.

Відео належить до технічного класу, типу „фільм”, виду „аудіовізуальні засоби”. Разом із кіно, телебаченням і комп’ютером відео належить до екранних засобів. Воно існує як самостійний засіб масової комунікації, а в сукупності з кіно і телебаченням є їхнім технічним засобом.

Особливе місце відеоматеріалів у навчальному процесі полягає в тому, що вони є найефективнішими як за своєю інформативністю, так і за силою впливу на реципієнта засобами масової комунікації, які застосовують із навчальною метою.

Відеоматеріали мають значні дидактичні можливості в навчанні іноземної мови. Вони дають змогу подавати усне мовлення в усіх його формах разом із динамічним зображенням різних життєвих ситуацій, в яких це мовлення реалізується. Аудіовізуальні засоби демонструють екстралінгвістичні компоненти та паралінгвістичні явища, відсутність яких спричинює штучність мовлення.

Відеоматеріали є ефективним засобом стимуляції мовленнєвої та мисленнєвої діяльності учнів. Завдяки їхньому використанню зростає мотивація навчання. За допомогою цих засобів викладач повніше реалізує основні принципи дидактики: науковість, наочність, доступність навчального матеріалу, самостійність і свідомість учнів. Аудіовізуальні засоби моделюють кероване мовленнєве середовище, яке деколи перевищує за своїми дидактичним параметрами природне .

Дидактичні можливості аудіовізуальних засобів найповніше реалізуються під час навчання аудіювання та усного мовлення, хоча й мають певний дидактичний потенціал у навчанні читання й писемного мовлення.

У зв’язку з використанням екранного продукту виникає необхідність розробки методики використання відеоматеріалів під час навчання іншомовного мовленнєвого спілкування, а також системи вправ, які використовують у процесі роботи з відеоматеріалами.

На початковому етапі просте висловлювання як одиницю навчання опрацьовують й ізольовано, і як складову висловлювання вищого рівня (ситуативного, мікротемного, тематичного). Просте висловлювання регулюється нормами мови, тому головне завдання цього етапу – їхнє засвоєння. Ефективність роботи визначається організацією матеріалу, який вивчають учні.

Кожне заняття має однакову структуру, яка підпорядковується головній меті роботи з відеоматеріалами – формуванню мовленнєвих навичок й розвитку мовленнєвих умінь. Система завдань має комунікативний, творчий характер. Передбачено виконання завдань в усній формі або ж як роботу з друкованою основою, поданою в дидактичних матеріалах для учнів. На кожному занятті здійснюється докладний поетапний аналіз відеофрагменту й мовленнєвого матеріалу.

Спираючись на методику використання технічних засобів навчання, розроблену Г.Г. Городиловою, ми дійшли висновку, що заняття варто проводити за дещо іншою схемою, а саме в три етапи.

Перший етап – підготовчий. Він має на меті зняття лексичних і граматичних труднощів, введення нового лексико-граматичного матеріалу. Цю роботу проводять до перегляду відеофрагменту. На цьому етапі доцільно використовувати різні види вправ на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, працювати з невеликими навчальними текстами, що допомагають увести нові граматичні конструкції та незнайому лексику. На цьому етапі обов’язковим є хорове повторення слів та, за необхідністю, їх переклад, якщо відсутня зорова зображальна опора.

Другий етап – перегляд відеофрагменту, на якому відбувається емоційне сприйняття тексту, розуміння підтексту, здійснюється перегляд відеофрагменту з настановою на розуміння загального змісту, перевірка розуміння змісту за допомогою питань. Учні отримують картки, де написані головні герої цієї серії (перша колонка), їхні дії (друга колонка) у хронологічній послідовності. Перед переглядом учні перекладають слова з картки для перевірки розуміння змісту написаного в табличках. Після цього учні отримують завдання: «Now we'll watch a cartoon. Be ready to say what each animal is doing». Далі школярі дивляться мультфільм. Під час перегляду мультик зупиняється і відбувається коментування учнями дій героїв на рівні речення, що включає індивідуальну, фронтальну роботу та хорове проговорювання під час паузи.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Питання індивідуалізації навчального процесу молодших школярів у масовому педагогічному досвіді
Олена Ганул, вчитель-методист Смілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 працює з шестилітками. Вона вже в 1 класі включає в уроки елементи диференціації. Це дає змогу призвичаювати дітей до самостійності, ...

Педагогічне спілкування як діалог
Залежно від орієнтації (особистісна чи рольова), взаємозвернення (відкрите чи закрите), активності учасників педагогічне спілкування може розвиватися за двома основними типами: як діалогічне або моно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com