Зміст мовленнєвої компетенції учнів 5 класу загальноосвітньої школи

Сторінка 1

Учні 5 класу загальноосвітньої школи, а саме учні середнього шкільного віку, мають певні особливості навчання іноземної мови. У підлітковому віці ( з 10-11 до 15 років ) починається:

o період найбільш інтенсивного розвитку мислення;

o зберігають елементи наочно-образного мислення;

o мовленнєва пам’ять більш щільно пов’язана з усвідомленням, систематизацією, встановленням логічних зв’язків.

Ураховуючи ці особливості, складається Програма з англійської мови.

Згідно Програми з англійської мови для учнів 5 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством Освіти і Науки України, на кінець 5-го класу учні повинні уміти:

Говоріння

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- зв’язно описувати місце, явище, об’єкт, подію;

- будувати висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;

- передавати зміст почутого, побаченого, прочитаного;

- робити послідовний виклад минулих подій;

- повідомляти про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);

- розповідати про певні події в особистому житті своєму, своєї сім’ї, друзів;

Обсяг висловлювання – не менше 10 речень.

- спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

- відповідати на запитання щодо особистого життя, (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);

- робити пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;

- реагувати на пропозиції,

твердження тощо;

- обмінюватись інформацією;

- під час спілкування продемонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим за попередні роки.

Висловлення кожного – не менше 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Аудіювання

- розуміти чіткі вказівки, прохання, тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;

- розуміти основний зміст короткого повідомлення;

- розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі.

Читання

- читати вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

- знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);

- розуміти зміст листів, листівок особистого характеру;

Обсяг – 400 друкованих знаків.

Письмо

- писати особистого листа з опорою на зразок;

- писати короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

- написати на слух до 10 речень.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Вимоги до батьків у процесі виховання дитини
Дитина надзвичайно чутливо реагує на всі зміни в сімейних ролях дорослих. Сучасна жінка має освіту і знання, достатні, щоб розібратися у найскладніших життєвих питаннях. Вона здатна зрозуміти запити ...

Методи дослідної роботи по формуванню у молодших школярів математичних знань в процесі дидактичної гри
У зв'язку з переходом до навчання в школі дітей з шести років особливий інтерес уявляє питання про методи навчання, зокрема такого методу, як дидактична гра. «Основні вимоги до організації і методики ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com