Зміст мовленнєвої компетенції учнів 5 класу загальноосвітньої школи

Сторінка 1

Учні 5 класу загальноосвітньої школи, а саме учні середнього шкільного віку, мають певні особливості навчання іноземної мови. У підлітковому віці ( з 10-11 до 15 років ) починається:

o період найбільш інтенсивного розвитку мислення;

o зберігають елементи наочно-образного мислення;

o мовленнєва пам’ять більш щільно пов’язана з усвідомленням, систематизацією, встановленням логічних зв’язків.

Ураховуючи ці особливості, складається Програма з англійської мови.

Згідно Програми з англійської мови для учнів 5 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством Освіти і Науки України, на кінець 5-го класу учні повинні уміти:

Говоріння

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

- зв’язно описувати місце, явище, об’єкт, подію;

- будувати висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;

- передавати зміст почутого, побаченого, прочитаного;

- робити послідовний виклад минулих подій;

- повідомляти про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);

- розповідати про певні події в особистому житті своєму, своєї сім’ї, друзів;

Обсяг висловлювання – не менше 10 речень.

- спілкуватися, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

- відповідати на запитання щодо особистого життя, (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);

- робити пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;

- реагувати на пропозиції,

твердження тощо;

- обмінюватись інформацією;

- під час спілкування продемонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим за попередні роки.

Висловлення кожного – не менше 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Аудіювання

- розуміти чіткі вказівки, прохання, тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;

- розуміти основний зміст короткого повідомлення;

- розуміти основний зміст прослуханих текстів різного характеру, побудованих на засвоєному матеріалі.

Читання

- читати вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;

- знайти основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);

- розуміти зміст листів, листівок особистого характеру;

Обсяг – 400 друкованих знаків.

Письмо

- писати особистого листа з опорою на зразок;

- писати короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

- написати на слух до 10 речень.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Розробка методики дослідження професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею
Під методами професійної орієнтації учнів розуміють способи сумісної діяльності вчителя та учнів, які забезпечують підготовку школярів до свідомого професійного самовизначення. Від застосованих метод ...

Мотивація учіння як рушійна сила у навчанні молодших школярів
Мотивація (від лат. «рухати») – загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання учня до активної пізнавальної діяльності. Керують мотивами спільно вчителі та учні. Маючи на увазі перше, гово ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com