Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір»

Сторінка 1

З метою отримання діагностичного матеріалу було проведено попереднє анкетування. Діагностика й спостереження за учасниками проводились під час дотренінгового й післятренінгового спілкування та за допомогою опитувальника.

Учасникам пропонувався опитувальник, який був розроблений нами для реалізації завдань дослідного експерименту. Для визначення рівня результативності соціально-навчального впливу тренінгової діяльності з досліджуваної проблеми ми виділили таку діагностичну ознаку - ефективність соціального навчання в процесі тренінгу. Відповідно до цієї ознаки ми визначили такі діагностичні параметри оцінки:

1. Поінформованість: розуміння причин уживання наркотиків молодим покоління; вплив реклами й оточення на початок уживання, фізіологічні, психічні й соціальні наслідки зловживання наркотичними речовинами; бачення шляхів і способів відмови від уживання наркотику, пошук альтернативи; рівень обізнаності з питань залежності від психоактивних речовин, видів і стадій її формування; особливості періоду експерементування й шляхи допомоги; обізнаність у питаннях здоров’я.

2. Уміння й навички протистояння та протидії: наявність уміння чинити опір згубному впливу соціального середовища й однолітків; сформованість мотиваційно-вольових установок на невживання; протистояння популяризації наркокультури й спокусі доступності наркотичної речовини; критичне ставлення до впливу ЗМІ; уміння робити правильний вибір у ситуаціях адиктивного ризику тощо.

3. Бачення (сприйняття) проблеми наркозалежності в цілому: міркування й осмислення того, наскільки реальне подолання проблеми; емоційне сприйняття проблеми, внутрішнє ставлення й оцінка рівня загрозливості явища наркотизації.

4. Ставлення до людей, які є наркозалежними: сформованість особистісної позиції в ставленні до споживачів наркотиків, до їх проблем, життєвих труднощів, способу існування; рівень готовності надати допомогу наркозалежній людині; сприйняття такої людини на фоні інших членів суспільства через призму особистих і сучасних суспільних проблем, суспільної розпорошеності тощо.

5. Сформованість мотивації на ЗСЖ і відмова від уживання наркотиків: упевненість у власній можливості протистояти тиску групи й комплексній дії інших суспільно-важливих факторів ризику; характер стійкості стереотипних, моральних, етичних установок, емоційно-вольових якостей особистості, і в якій мірі вони здатні сформувати бар’єр між наркотиком і повноцінним життям; цінність власного здоров’я і прагнення до його збереження, зміцнення; рівень переконаності в перевагах ведення ЗСЖ; сформованість пріоритетів здорової безпечної поведінки на основі мотиваційного компонента і т.п.

6. Розуміння проблеми: рівень усвідомлення й осмислення проблеми; зацікавленість у цій проблемі та пошуку шляхів її вирішення; бачення тенденцій поширення цього явища, масштабів розповсюдження, спрямованості роботи, що проводиться в цьому напрямку; розуміння причин початку експериментування з наркотиками й наслідків уживання тощо.

7. Рівень сформованості навичок активної дії щодо популяризації ЗСЖ серед оточення: готовність до ведення роботи щодо зміни адиктивних установок однолітків пріоритетами здорового й діяльнісного життя; бажання обговорювати цю проблему, щоб дізнаватись більше та інформувати інших; уміння й навички переконання на користь здорової поведінки; готовність впливати власним позитивним прикладом; прагнення залучати друзів до участі в русі за ЗСЖ і т.п.

У результаті проведення запланованої системи тренінгових занять фомувальні показники рівня соціальної навченості набули деяких позитивних змін.

Рис. 15. Розподіл відповідей учнів на запитання: «Як ви звичайно проводите свій вільний час?», ( %)

Слід звернути увагу, що 29,3 % учнів відповіли, що приймають участь у соціальних програмах, хоча до впровадження соціально-педагогічної програми жоден з учнів не приймав участь у подібних програмах.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Опитувальник учнів для виявлення їх профнамірів
Чи обрав/ла ти професію або коло професій? Чому ти обрав/ла цю область праці, чим тебе приваблює професія? Який основний зміст професії? В яких областях (науки, культури, просвіти тощо) працюють спец ...

Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема
Для того, щоб зрозуміти будь-яке явище, необхідно детально розглянути, вивчити і проаналізувати історію його розвитку. Це стосується і гри. Без розуміння того, як гру розглядали колись, неможливе усв ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com