Соціально-педагогічна програма «В тебе є вибір»

Сторінка 1

Систематичне вживання наркотичних речовин неповнолітніми є не тільки медичною, психологічною, а й соціально-педагогічною проблемою. Тому актуальним є надання підліткам об’єктивних сучасних знань, формування відпо-відального ставлення до власного здоров’я та розуміння його цінності, викорінення легковажного ставлення та певних стереотипів відносно вживання наркотиків, розвиток навичок ведення здорового способу життя (далі ЗСЖ).

Сучасна соціально-педагогічна діяльність потребує широкого впровадження інтерактивних форм соціального навчання та виховання, що передбачають активність усіх учасників соціально-виховного процесу. Такою формою роботи в цьому контексті є тренінгові заняття. Проведення тренінгів – це спосіб актуалізувати проблему наркотизації для молодого покоління із залученням їх самих до її вирішення.

Наші попередні дослідження показали, що в шкільній практиці в про-філактичному напрямку роботи частіше звертаються до традиційних форм роботи. Тренінг та інші інтерактивні заходи ще не так часто використовуються в значній мірі з причин незнання основ і особливостей побудови й організації процесу соціального навчання в тренінгу з проблем наркозалежності чи недосконалого володіння техніками оптимізації цього процесу.

Зважаючи на специфіку профілактичної роботи з проблеми наркоманії, її найдоцільніше й найефективніше здійснювати на першій сходинці (первинна превенція), тобто на етапі, коли діти ще не знайомі зі смаком наркотичних речовин (це свого роду «вакцинація» виникнення проблеми).

Профілактика не буде результативною, якщо підтримуватиме переважно інформаційний підхід. Вона має не інформувати, а навчати, і навчати не шаблонно, а пов’язуючи всі знання з досвідом і практикою, з реальним життям, з соціальною картиною дійсності, практично й реалістично, тобто соціально навчати. Соціальне навчання – це процес передачі соціальних знань та формування вмінь і навичок, що сприяє соціалізації. В антинаркотичній профілактиці соціальне навчання спрямоване на одержання підлітками ключових аспектів проблеми наркотизації, на формування вмінь аналізувати й осмислено сприймати віяння наркокультури, приймати виважені рішення й обирати найбільш безпечні моделі поведінки для себе, оволодіння позитивним досвідом і прагнення застосовувати його в житті; передбачає використання таких моделей антинаркотичної профілактики, як «когнітивної» та «життєвих навичок».

Відповідно до сутності й завдань соціального навчання тренінг з профілактики наркоманії має сприяти тому, щоб учасники набували певні систематизовані соціальні знання, уміння, навички, які доповнять стихійно отриманий соціальний досвід і забезпечать більш успішне освоєння соціальних норм, установок, цінностей, ролей. Реалізуючи тренінгову практику в профілактичній антинаркотичній діяльності, слід зважати на те, що:

процес соціального навчання має відбуватися із закріпленням, щоб набутий досвід і знання через певний час не були втрачені, а мотивація не перестала діяти;

результати соціального навчання будуть помітні не одразу, реакції відповіді та соціальні дії, зміни на особистісному плані суб’єктів соціально-педагогічної профілактики (підлітків) можуть проявитися набагато пізніше, як і зміни в соціальній поведінці. Перспектива соціального навчання потребує розмежування того, чого навчають і того, до чого прагнуть;

соціальне навчання не передбачає того, що індивід буде сліпо наслідувати ту модель соціальної поведінки, яка демонструється на тренінгу.Скоріше, він буде коректувати свої власні реакції відносно до моделі наслідування або буде виробляти реакції дії, що є синтезом поведінкових моделей, які він спостерігав, аналізував, наслідував у різних сферах взаємодії з соціумом, адаптуючи їх до себе, своїх внутрішніх установок, стереотипів, переконань;

соціальне навчання з проблем уживання наркотиків передбачає надання можливості учасникам практично випробувати власний і набутий на тренінгу досвід, реалізовувати свій потенціал і ресурси в діяльності щодо цієї проблеми;

ефективність соціального навчання залежить від співвідношення очікуваних результатів тренінгового навчання. Якщо очікування були реалізовані, то певною мірою успіх соціального навчання був забезпечений.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Практичні рекомендації з метою забезпечення ефективності виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі
Вивчивши рівні сформованості культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі ми розробили практичні рекомендації підліткам та батькам з метою забезпечення підвищення рівня культури міжособистіс ...

Формування в учнів графічних навичок, вміння працювати з креслярським інструментом
Практична діяльність людини тісно пов’язана з широким використанням графічних зображень. Тож вироблення графічних навичок та вмінь школярів необхідні для вдосконалення підготовки їх до праці. Формува ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com