Поняття адикції у соціальних науках

Сторінка 8

Підпис: БЛОК
«Соматоневрологiчне та психiчне здоров’я»

Підпис: Актуальна iнформацiя про соматичнi, неврологiчн і писхiчнi захворювання

Підпис: Регiстр варiантв поведiнкиПідпис: БЛОК
«Актуальнi варiанти девiантної»

Підпис: Характерологiчнi особливостi особистостi пiдлiтка

Підпис: Тривожнiсть, рiвень пiзнавальної активностi, негативне емоційне переживання (як стан, так як властивiсть особи), оцiнка агресiї (як стан, як межа, як властивiсть темпераменту, як реакцiя, аутоагресiя, гетероагресiя i контроль агресiї), дiагностика симптомокомплексiв (ворожiсть, конфлiктність, агресiя, негативiзм), мотивацiя внутршнiй конфлiкт, комп’ютерна залежнiсть.

Підпис: БЛОК
«Психологiчнi патерни девiантної поведiнки»

Підпис: БЛОК
«Патопсихологiчна дiагностика девiантної поведiнки»

Рис. 1. Мультимодальна карта обстеження пiдлiтка з девiантною поведiнкою

Блок «Загальна інформація» відображає найбільш значущі соціо-демографічні показники (вік, стать, освіта, структура і соціальний статус сім’ї, тип виховання, показники обтяженості факторами ризику - генетичними, церебрально-органічними, мікросоціально-середовими).

Блок «Соматоневрологічне та психічне здоров’я» - містить інформацію про основні соматичні, неврологічні і психічні захворювання.

Блок «Актуальні варіанти девіантної поведінки» - регістр варіантів поведінки (агресивна та аутоагресивна поведінка, порушення харчової поведінки, зловживання речовинами, що змінюють психічний стан, сексуальні девіації, надцінні захоплювання, комунікативні, етичні та естетичні девіації, порушення стилю поведінки - у відповідності до класифікації клінічних форм девіантної поведінки), що дозволяє визначити тактику терапевтичного втручання.

Блок «Психологічні патерни девіантної поведінки» включає ряд психологічних методик, що забезпечують діагностику девіантної поведінки:

опитувальник Ч. Спілбергера дозволяє діагностувати тривожність, рівень пізнавальної активності, негативні емоційні переживання (як стан та як властивість особи);

опитувальник Ч. Спілбергера по оцінці агресії у підлітків - агресія як стан, як межа, як властивість темпераменту, як реакція, аутоагресія, гетероагресія і контроль аїресії;

тест «Будинок-Дерево-Людина» - для визначення симптомокомплексів (ворожість, конфліктність, агресія, негативізм);

стандартизований проективний тест «Зірки та Хвилі» як метод особистісної діагностики та внутрішньо особистісних поведінкових проблем підлітка, як скринінг-тест діагностики недосвідчених глибинних конфліктів, діагностики особливостей особистості та інтелектуального розвитку, що суттєво для визначення стратегії медико-соціальної та психологічної допомоги підліткам з психологічними проблемами.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Експериментальна програма по формуванню лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня
Основними завданнями корекційно-розвивального навчання дітей із ЗНМ III рівня є продовження роботи по розвитку: 1) розуміння мовлення і лексико-граматичних засобів мовлення; 2) вимовної сторони мовле ...

Стандарт основної загальної освіти та його призначення
Розглядаючи державний освітній стандарт основної загальної освіти, слід зазначити, що він містить окремі розрізнені зведення про здоров'я, переважно фізичному. При цьому отсутствует цілісний погляд н ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com