Поняття адикції у соціальних науках

Сторінка 8

Підпис: БЛОК
«Соматоневрологiчне та психiчне здоров’я»

Підпис: Актуальна iнформацiя про соматичнi, неврологiчн і писхiчнi захворювання

Підпис: Регiстр варiантв поведiнкиПідпис: БЛОК
«Актуальнi варiанти девiантної»

Підпис: Характерологiчнi особливостi особистостi пiдлiтка

Підпис: Тривожнiсть, рiвень пiзнавальної активностi, негативне емоційне переживання (як стан, так як властивiсть особи), оцiнка агресiї (як стан, як межа, як властивiсть темпераменту, як реакцiя, аутоагресiя, гетероагресiя i контроль агресiї), дiагностика симптомокомплексiв (ворожiсть, конфлiктність, агресiя, негативiзм), мотивацiя внутршнiй конфлiкт, комп’ютерна залежнiсть.

Підпис: БЛОК
«Психологiчнi патерни девiантної поведiнки»

Підпис: БЛОК
«Патопсихологiчна дiагностика девiантної поведiнки»

Рис. 1. Мультимодальна карта обстеження пiдлiтка з девiантною поведiнкою

Блок «Загальна інформація» відображає найбільш значущі соціо-демографічні показники (вік, стать, освіта, структура і соціальний статус сім’ї, тип виховання, показники обтяженості факторами ризику - генетичними, церебрально-органічними, мікросоціально-середовими).

Блок «Соматоневрологічне та психічне здоров’я» - містить інформацію про основні соматичні, неврологічні і психічні захворювання.

Блок «Актуальні варіанти девіантної поведінки» - регістр варіантів поведінки (агресивна та аутоагресивна поведінка, порушення харчової поведінки, зловживання речовинами, що змінюють психічний стан, сексуальні девіації, надцінні захоплювання, комунікативні, етичні та естетичні девіації, порушення стилю поведінки - у відповідності до класифікації клінічних форм девіантної поведінки), що дозволяє визначити тактику терапевтичного втручання.

Блок «Психологічні патерни девіантної поведінки» включає ряд психологічних методик, що забезпечують діагностику девіантної поведінки:

опитувальник Ч. Спілбергера дозволяє діагностувати тривожність, рівень пізнавальної активності, негативні емоційні переживання (як стан та як властивість особи);

опитувальник Ч. Спілбергера по оцінці агресії у підлітків - агресія як стан, як межа, як властивість темпераменту, як реакція, аутоагресія, гетероагресія і контроль аїресії;

тест «Будинок-Дерево-Людина» - для визначення симптомокомплексів (ворожість, конфліктність, агресія, негативізм);

стандартизований проективний тест «Зірки та Хвилі» як метод особистісної діагностики та внутрішньо особистісних поведінкових проблем підлітка, як скринінг-тест діагностики недосвідчених глибинних конфліктів, діагностики особливостей особистості та інтелектуального розвитку, що суттєво для визначення стратегії медико-соціальної та психологічної допомоги підліткам з психологічними проблемами.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Альтернативна освіта в Україні: ідейно-концептуальні і правові аспекти
Питання реформування системи освіти в Україні в світлі Болонського процесу, що визначає зміни, які переживає середня і вища школа, з необхідністю поставила перед педагогами, управлінськими структурам ...

Виховання звукової культури мовлення, як одна з складових в системі корекційно-виховної роботи
Виховання звукової культури мовлення посідає одне з провідних місць в системі корекційної роботи. Одним з психологічних принципів, що лежать в основі оволодінням дітьми мовленням, є принцип розвитку, ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com