Ігри для формування лексичної компетенції на письмі

Сторінка 1

Існують також інші ігри для формування лексичної компетенції на письмі, які не підлягають класифікації.

Ланцюжок із слів

Мета: Повторення орфографії слів, алфавіту.

Учні стають біля своїх парт. Перший учень лівого ряду говорить яке-небудь слово і називає літери цього слова по порядку. Учень, який стоїть за ним, говорить слово на ту літеру, якою закінчується попереднє слово, і також називає літери цього слова і т. д. Учень, який не може сказати слово чи неправильно його називає, сідає за парту, тобто вибуває з гри. Гра ведеться доти, доки не залишиться стояти лише один учень. Він і є переможцем.

Хто складе більше слів?

Мета: Повторення вивчених слів, практика в їх написанні.

Учитель пише на дошці яке-небудь довге слово. Учням дається завдання написати з цих самих літер стільки слів, скільки зможуть. Кожну літеру можна написати лише стільки разів, скільки її вжито у запропонованому слові. Не дозволяється писати власні імена та іменники у множині.

Учні працюють протягом 5 хвилин, тримаючи списки своїх слів у секреті від інших. Далі вони по черзі читають написані слова, а інші викреслюють із своїх списків слова, що вже називались. Виграє той, у кого залишиться найбільше незакреслених слів.

Які літери пропущено?

Мета: Розвиток орфографічних навичок, повторення алфавіту.

Учитель показує двом-трьом командам учнів по черзі картки з написаними на них словами, в яких пропущено одну-дві літери (élé- - ant, cro – odile, ours mar --). Учні відповідної команди спочатку повинні назвати пропущені літери, а потім ціле слово. За кожну правильну відповідь команді зараховується очко.

Напиши слова

Обладнання: два листки паперу, на яких написані букви в хаотичному порядку.

Клас ділиться на дві команди. Кожна команда отримує один аркуш паперу з літерами. Команди мають утворити слова з букв, які написані на папері. Всі утворені слова мають відповідати певній темі, наприклад, «Тварини». Вчитель пояснює дітям, що перші літери слів позначені цифрами біля літер. Виграє команда, яка перша правильно напише всі слова.

E1

L3

G7

S6

U

T2

M

H9

F

P5

O4

Q

C8

N

R

A

Eléphant. 2. Tigre. 3. Lion. 4. Ours. 5. Poule. 6. Serpent. 7. Girafe. 8. Coq. 9. Hippopotame.)

Пазли

Обладнання: надруковані на твердому папері речення, які розрізані на слова; надруковані слова, розрізані на букви.

Кожному учневі роздається одне слово та одне речення (окремо), які розрізані на складові. Учні мають скласти з цих фрагментів речення та слова (окремо). Хто швидше та вірно впорається, той і виграв.

Приклад:

V | a | c | a | n | c | e | s

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Робота з обдарованими дітьми
Здібні учні можуть без спеціальних вправ і вказівок учителя самостійно здійснювати узагальнення матеріалу. В таких дітей проявляється гнучкість мислення під час розв’язування задач. Вони вміють побач ...

Сучасний педагог та його професійний імідж
Кожна людина має свій статусний образ. Інакше його можна назвати іміджем. Імідж (від англ. image - образ) - це сукупність представлення суспільства про те, яким має бути індивід відповідно до свого с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com