Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності

Педагогіка і освіта » Проблема спрямованості особистості соціального педагога » Дослідження професійної спрямованості особистості студентів на педагогічну й дослідницьку спеціальності

Сторінка 2

Ми розробили й апробували на студентських групах анкет. Випробуваним було запропоновано вказати прізвище, ім'я, вік, підлогу, курс, групу, родиний стан. В анкету ми вклали питання щодо утворення й професії батьків для того, щоб виявити взаємозв'язок між спрямованістю на педагогічну або наукову діяльність і сімейну традицію.

Були створені шкали: область реалізації, життєві цінності, мотиви вибору професії у формі відкритих питань. По трьохбальній шкалі необхідно було оцінити ступінь присутності позначених якостей в окремо взятого студента, необхідних для професії вчителя й дослідника. Введення даного пункту припускало одержання непрямих параметрів самооцінки.

Утримувалися закриті питання щодо бажання працювати вчителем або дослідником по закінченню ВУЗу й наявності досвіду роботи з дітьми. Так само студенти вказали три позитивних і три непривабливих для них якості особистості педагога й дослідника.

Основним завданням нашого експерименту була спроба простежити взаємозв'язок між якостями особистості студентів і спрямованістю на педагогічну й дослідницьку діяльність.

Ми спробували виявити даний передбачуваний взаємозв'язок на третьому курсі хімічного факультету, з урахуванням підлоги, родиний стану випробуваних, утворення й професії батьків.

Експеримент був проведений на базі хімічного факультету ЗДІА. Брали участь студенти 3 курси.

Віковий склад випробуваних від 19 до 22 років. Загальна кількість склала 32 чоловік, з них 5 юнака, 27 дівчини.

Форма проведення експерименту - групова. Загальний час тестування займало 1,5 - 2 години.

Обробка отриманих даних по анкеті проводилася у два етапи. Первинна обробка протоколів відповідей була виконана вручну. Потім всі показники були занесені в таблицю й включені в загальну матрицю для статистичної обробки.

Випробувані були розділені на дві групи.

Першу групу склали студенти, що мають спеціалізацію - хімік-педагог.

Другу - студенти, що мають спеціалізацію - хімік-дослідник

Порівняльний аналіз середніх величин показників по різних тестах виявили достовірні розходження за наступними показниками (див. табл.3.1).

Усереднені результати по всій вибірці виявили взаємозв'язок між вибором спеціалізації в студентів першої групи - учитель і бажанням надалі працювати в школі. Імовірно, це пов'язане із прийняттям суспільної цінності професії, головною метою якої є виховання й навчання дітей.

У студентів другої групи (дослідники) чіткої спрямованості на дослідницьку діяльність не простежується. Крім цього вони не вважають важливим поліпшення матеріального становища атрибутом обраної професії дослідника (табл. 3.1).

Результати отримані при вивченні характерологічних особливостей дозволили побудувати усереднені профілі по тесту Кеттелла обох груп і виявити найбільш значимі розходження по деяких факторах (див. мал. 3.1).

Значимий ступінь вірогідності розходжень був виявлений по факторі Q2 (перевага власних рішень - залежність від групи) 16-ти факторного опитника Кеттелла (додаток 1, табл. 3.2).

Спрямованість характерологических особливостей по факторі А к позитивному полюсу (А+) говорять про те, що для студентів першої й другої груп характерні багатство і яскравість емоційних проявів, відкритість і готовність до співробітництва.

Випробувані першої й другої груп показали спрямованість до негативного полюса фактора В. Це свідчать про невміння сконцентрувати увагу на завданні, "відсторонитися' від емоційних переживань, що заважають вирішувати інтелектуальні завдання.

Таблиця 3.1 - Показники індивідуально-психологічних характеристик студентів, що мають спеціалізацію - педагог і спеціалізацію - дослідник.

Показники

Р

Середні значення

Група 1

Група 2

Опитник Кеттелла (бали):

Фактор Q2 (самодостатність, соціабельність, самостійність)

0.025

10,14

6,90

Тест Рокіча:

ІЦ7 (непримиренність до недоліків у собі й інших)

ІЦ12 (сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів)

0,033

0,042

16,33

10,48

12,90

7,40

Анкета (%):

Професія матері: робоча

Поліпшення матеріального благополуччя

Бажання працювати педагогом

Відсутність вибору сфери роботи

Досвід роботи з дітьми

0,050

0,025

0,003

0,016

0,015

0,45

0,05

0,62

0,29

0,52

0,14

0,00

0,09

0,73

0,09

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Методичний коментар до системи уроків за творчістю М.В. Гоголя
Тема: Микола Гоголь. «Тарас Бульба». Патріотичний пафос повісті. Мета: поглибити знання учнів про творчість М.Гоголя, формувати біографічні навички учнів, дати уявлення про історичну основу повісті « ...

Педагогічна технологія взаємодії сім’ї і школи першого ступеня у вихованні учнів
Сім’я є одним з найкращих соціальних досягнень людства, цінність якого з давніх часів і аж до наших днів лишається незмінною. Вона в мініатюрі віддзеркалює ті гострі динамічні процеси, які характерні ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com