Психолого-педагогічні особливості діяльності фахівця із соціальної роботи з родиною

Педагогіка і освіта » Проблема спрямованості особистості соціального педагога » Психолого-педагогічні особливості діяльності фахівця із соціальної роботи з родиною

Говорячи про практику соціальної роботи з родиною, не можна залишити без уваги психолого-педагогічні особливості діяльності фахівця в роботі з родиною. На жаль, у сформованій ситуації соціальний педагог працює із проблемними, соціально-незахищеними родинами, а для цього йому необхідно володіти психологічними навичками. Сьогодні фахівець, що працює з родиною, може виконувати величезну кількість ролей і працювати в системах різної величини. Він може бути посадовою особою військового відомства, відомства соціального захисту й підтримки населення, місцевих органів влади, автором програм, і у всіх цих видах діяльності йому будуть потрібні знання психології, психоконсультування, психодіагностики й психокорекції сімейних відносин. Про психологічні особливості діяльності соціального педагога в роботі з родиною й піде мова в даному параграфі.

Соціальна робота - це змістовна діяльність, здатна дати задоволення людині своєю значимістю, можливістю виявити себе й внести вклад у рішення проблем родини, постійним спілкуванням з різними людьми. Вона породжує піднесені, позитивні почуття, що є важливим джерелом її мотивації. Разом з тим можуть бути фактори, що викликають негативні емоційні реакції й стани. Сильні переживання викликають:

Концентрація уваги на проблемах однієї родини;

Не сформовані взаємини із клієнтом через неможливість у цей момент вирішити його проблему;

Нові завдання, що різко міняються плани;

Відсутність очевидних результатів передбачуваних мір, і т.п.

Проблеми клієнтів соціальної роботи, як правило, настільки взаємозалежні, що при рішенні однієї з них необхідно приймати в увагу ряд інших, щоб не нанести йому збитку. Це створює високий рівень відповідальності й напруженості всієї діяльності соціального працівника, породжує специфічні труднощі. Мають місце небажані емоційні реакції, викликані некомпетентністю клієнтів, їхньою безтактністю, спробами вивести соціального працівника з рівноваги й т.д. У цих умовах спалаху обурення, прояву нестриманості, розгубленості й інших емоцій звичайно ще більше ускладнюють обстановку, накладають на ділову проблему нову - проблему взаємин. Все це підвищує значимість високого самовладання, здатності стримати безпосередню емоційну реакцію й прийняти рішення, що диктується обставинами самої справи.

Особливості пізнавальних і емоційних труднощів дають подання про вольову напругу, характерному для фахівця соціальної роботи. Вольові зусилля необхідні тим, де робота тривалий час не дає очікуваного результату, де проявляється недооцінка праці соціального педагога, внаслідок чого слабшають внутрішні стимулюючі фактори. Вони особливо необхідні молодому фахівцеві, що випробовує «синдром вигоряння», обумовленого необхідністю кожнодобово вирішувати одноманітні й повсякденні проблеми певної категорії родин. У цих умовах твердість, послідовність, пошук нових форм роботи є важливою умовою доведення справи до кінця.

Сьогодні ж фахівець, що працює з родиною, може виконувати величезну кількість ролей і працювати із системами різної величини. Він може бути посадовою особою військового відомства, відомства соціального захисту й підтримки населення, місцевих органів влади, автором програм, соціальним аналітиком, керуючим або працівником агентства. Однак, головним чином, він буде зосереджувати на безпосередніх послугах окремій людині, родині або групам родин.

Робота з родиною може також вестися в різних сферах соціальної роботи, включаючи охорону здоров'я, психічне здоров'я, добробут дітей, геронтологію, правову систему, трудову діяльність і, звичайно, сімейні агентства, служби.

Увага кожної зі сфер соціальної роботи зосереджено на людині, на родині. І які б не виникали в членів родини проблеми (психолого-педагогічної, соціальної, правової або іншої властивості), вони торкаються всієї родини, формують різні соціально-психологічні явища, які або зміцнюють або, що найчастіше буває, руйнують.

Необхідною передумовою успішного рішення основних проблем родини є глибоке розуміння психолого-педагогічних закономірностей соціальної роботи з нею.

Діяльність фахівців із соціальної роботи, будь те соціальні педагоги або соціальні працівники, багатогранна: в одному випадку вони проводять консультацію молодого чоловіка й жінки, в іншому - разом з батьками виробляють загальну лінію виховання підлітка, у третьому - вирішують проблеми неповної або багатодітної родини, у четвертому - займаються сімейною психотерапією, підтримкою й т.д. У принципі, ці багатопланові контакти соціального працівника з родинами, породжувані потребами спільної діяльності, є своєрідними формами прояву загальних закономірностей соціальної роботи з родиною. У свою чергу вони спричиняються його соціально-педагогічні поняття про поводження індивіда й малої соціальної групи, про типи родини й процеси її соціалізації, поводженні складних структур і розмаїтості культурних систем, а також про властиво особистості соціального педагога або працівника й властивих йому професійних якостях.

Нове про педагогіку:

Соціально-педагогічна занедбаність дітей: сутність, ознаки та прояви
Практичному психологові часто приходиться мати справу з дітьми, які мають значні відхилення від прийнятих у суспільстві правових чи моральних норм. Прохання до психолога «якось вплинути» на того чи і ...

Психолого-педагогічні умови інтерактивного навчання дітей у 7 класі
Учні за період навчання пристосовуються, звикають до традиційних методів навчання, до інтер'єру класної кімнати, до постійних форм і способів власної діяльності й діяльності вчителя, їм знайомі " ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com