Особливості професійної діяльності соціального педагога

Педагогіка і освіта » Проблема спрямованості особистості соціального педагога » Особливості професійної діяльності соціального педагога

Сторінка 2

Важливе місце в діяльності соціального педагога займають стимулювання й властиво розвиток соціально коштовної діяльності що навчаються й дорослих, підтримка соціальних ініціатив, заходів, акцій, соціальних проектів і програм.

Педагогічна підтримка соціальних ініціатив дітей і дорослих, створення умов для їхнього самостійного вибору, його стимулювання, розвитку готовності й здатності діяти на основі постійного творчого пошуку й уміння виходити із ситуації вибору без стресу в сучасних умовах є насущним завданням у виховній роботі освітніх установ, що випробовують дефіцит нових форм і методик. Це тим більше важливо, що «на весь зріст» устала проблема ефективності виховання, відповідності основних напрямків і пріоритетів виховної роботи природі дитинства, сімейним, національним і українським соціокультурним традиціям.

Під соціальною ініціативою розуміється діяльність, спрямована на перетворення соціокультурного середовища в інтересах гармонізації соціального поля дитини, що враховує історико-культурний досвід і сучасний стан теорії й практики соціально-педагогічної роботи, що породжує новий зміст, методи, форми й технології роботи з дітьми, молоддю, родинами, громадами, ексклюзивними групами населення, суспільством.

Соціально значима діяльність дітей - це турбота про хворих, інвалідів і бідних. Також це благодійні заходи для однолітків і людей похилого віку, робота в службах соціального захисту, благоустрій міста селища, двору, охорона природи й пам'ятників культури, проведення ігор і творчих занять із дітьми й інше, усе, що сприяє особистісному й професійному самовизначенню підлітка, прилучає його до цінностей волонтерського руху в соціальній сфері.

Як авторів соціальної ініціативи виступають окремі особистості, колективи, установи й об'єднання всіх типів і видів, державні й муніципальні органи керування, інші юридичні особи всіх форм власності. Підліток повинен пройти школу такої соціальної участі, коли від простого прилучення до реалізованого соціально коштовним ініціативам він проходить шлях до соціальної творчості й організації практичних справ і заходів, розробці й впровадженню проектів, що істотно міняє відносини й спосіб життя, ціннісні орієнтації й мотивацію свого життя й життя навколишніх його людей. Саме розвиток соціально активної особистості і є тієї скріпних ідей, що дозволяє об'єднати зусилля різних людей, організацій, установ і відомств, стурбованих майбутнім України.

Основною метою діяльності соціального педагога в плані підтримки соціальних ініціатив дітей і дорослих є цивільне становлення дітей, їх духовно-моральне й патріотичне виховання через створення в освітній установі, на його базі або в мікрорайоні інтегративної, міжвідомчої моделі педагогічної підтримки дитячо-молодіжних суспільних об'єднань. Для цього соціальний педагог проводить більшу роботу з:

роз'ясненню державної політики в області дитячо-молодіжного руху, наданню допомоги в програмуванні й проектуванні діяльності дитячо-молодіжних суспільних об'єднань через регулярно организуємі методичні семінари, збори й зміни;

організації активного співробітництва суспільних об'єднань із державними структурами, спонсорами, неурядовими організаціями, засобами масової інформації;

розробці й проведенню системи заходів, що забезпечують нове наповнення позаурочної виховної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл і професійних училищ;

створенню ефективної системи матеріально-фінансової, організаційної, юридичної, науково-методичної й іншої підтримки соціально значимої діяльності суспільних об'єднань в освітніх установах; забезпечення бюджетного фінансування організації й координації дитячо-молодіжного руху;

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування на етапі закріплення навчального матеріалу
Поява в житті суспільства системи загальної обов'язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини — молодшого шкільного віку. Він відсутній у дітей, які взагалі не вчи ...

Розвиток уяви на уроках мистецького спрямування
Предмети "Трудове навчання" та "Образотворче мистецтво" мають неабиякі можливості для розвитку уяви дітей молодшого шкільного віку. Тому слід звернути увагу на методичну систему ц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com