Особливості професійної діяльності соціального педагога

Педагогіка і освіта » Проблема спрямованості особистості соціального педагога » Особливості професійної діяльності соціального педагога

Сторінка 1

Зміст роботи соціального педагога відповідно до кваліфікаційної характеристики визначається її педагогічною спрямованістю. Це означає, що вся його професійна діяльність по суті являє собою комплекс заходів щодо виховання, утворенню, розвитку й соціальному захисту особистості в установах і за місцем проживання що навчаються.

Однак сам вибір заходів не довільний, а обумовлений попередньо отриманими даними, які мають потребу в аналізі й соціально-педагогічній інтерпретації. Тому певний час у діяльності соціального педагога, особливо на початковому етапі, займає вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей особистості що навчається й соціальної мікросередовища, умов життя. У процесі вивчення виявляються інтереси й потреби, труднощі й проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поводженні, типологія родин,їх соціокультурний і педагогічний портрет і ін. Тому в методичному багажі соціального педагога значне місце займають діагностичні методики: тести, опитники, анкети й ін.

Зовсім очевидно, що діагностичний інструментарій соціального педагога містить у собі як соціологічні, так і психологічні методики. Також великий інтерес представляють різні звіти, довідки, таблиці, документи, медичні карти учнів та інше, що завжди є в наявності в будь-якій освітній установі. Використаються також специфічні методи соціальної роботи, такі як метод соціальної біографії родини, особистості, а також соціальна історія мікрорайону, діагностика соціального середовища.

У ситуації, коли «всі всі знають» і тому скептично ставляться до досліджень соціального педагога, виявляється необхідним заручатися підтримкою вчителів-учителів-колег-вчителів, психологів, муніципальних працівників, співробітників правоохоронних органів, нарешті, батьків і самих учнів. Для цього будь-яке дослідження починається з попереднього обґрунтування його необхідності, завдань, прогнозу щодо результатів, складання графіка-плану-графіка, нормативного оформлення у вигляді наказу або розпорядження керівника установи, інструктажів і інформаційних повідомлень, роз'яснення учасникам їхніх прав і призначенні дослідження. Тут доречно нагадати, що роз'яснення й інформування про результати можуть бути повн і неповними, але завжди повинні бути правдивими.

У процесі дослідження соціальний педагог може одержати зовсім конфіденційну інформацію, тому його дії визначаються професійним боргом і етичним кодексом.

Соціальний педагог організує й проводить консультації з питань прав і обов'язків, наявних пільг і посібників, пропонує можливі варіанти рішення проблем учасників освітнього процесу, забезпечує соціальну допомогу й підтримку, використовуючи всю сукупність наявних правових можливостей і засобів. Виявляючи проблеми й труднощі в сфері родини, спілкування й відносин людей, соціальний педагог диференціює виявлені проблеми й «виводить» на їхнє рішення соціальних працівників, фахівців різного профілю й відомчої підпорядкованості. Установлюючи контакт із родиною, спонукує неї до участі в спільному рішенні проблем, допомагає людям використати власні ресурси, резервні можливості муніципалітету для подолання труднощів.

Соціальний педагог виконує посередницьку функцію у встановленні зв'язків і контактів родини й фахівців - психологів, соціальних працівників, лікарів, юристів, представників органів влади й громадськості. Для цього необхідні налагоджені зв'язки соціального педагога з різними соціальними службами мікрорайону, району, міста, установами й суспільними об'єднаннями, гарне знання структур і кола обов'язків адміністративних органів, їхнє місцезнаходження й телефони. Тільки при цих умовах можна зробити дійсно ефективну допомогу дітям, що бідують в опіці й піклуванні, працевлаштуванні, лікуванні, відпочинку, матеріальній допомозі, психокоррекции, патронажі, забезпеченні житлом, посібниками, пенсіями й іншими видами соціальної допомоги. Соціальний педагог оформляє ощадні вклади, вирішує питання по використанню майна й цінних паперів що навчаються - сиріт і залишилися без піклування батьків, виступає представником освітньої установи й того або іншого що навчається або співробітника в судових і адміністративних інстанціях, забезпечує екстрену допомогу попавшим у важку ситуацію. При цьому соціальний педагог самостійно визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, способи рішення особистих і соціальних проблем, міри соціального захисту й соціальної допомоги, реалізації прав і воль громадян.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Гігієнічна оцінка уроку з використанням ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасній школі
Евритмія є однією із особливостей вальдорфської педагогіки. Це особливий вид художнього руху, який засновано на закономірностях мовлення і музики. Розвиток евритмії починається з 1911 року, коли філо ...

Психолого-педагогічні основи формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів
Коли йдеться про гармонійне виховання особистості, насамперед мають на увазі музичну освіту людини, вміння розумітися на мистецтві, знання іноземних мов, фізичний розвиток тощо. Та чи часто доводитьс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com