Гра як навчальний вид діяльності

Гра як вид діяльності в навчанні іноземній розглядалася такими методистами, як Ю.І. Пассовим, М.Н. Скаткиним, С.П. Шатіловим. «Важливо усвідомлювати, вказує М.Н. Скаткин, рішенню яких дидактичних задач повинна сприяти дана гра, на розвиток яких психічних процесів вона розрахована». «Гра – це лише оболонка, форма, змістом якої повинне бути навчання, оволодіння видами мовної діяльності». С.П. Шатілов зазначає: «Придивіться: чи не дуже рано згасає наш інтерес до ігор, які вірою і правдою завжди служили і покликані служити розвитку кмітливості та пізнавальної цікавості дітей на всіх, без винятку, їх вікових рівнях. Відомо, що ті учні, з яких на уроці слова не витягти, в ігровому процесі стають такими активними, якими ми їх в класно-урочних буднях і уявити собі не в змозі . . Вони можуть повернути хід гри так, що деякі відмінники тільки руками розведуть. їхні дії починають відзначатися глибиною мислення, — сміливого, масштабного, нестандартного».

Необхідно зазначити, що для дітей гра є нормою, і нею насичене все їхнє життя. Діти завжди прагнуть пограти, і тому як заохочення до виконання якоїсь серйозної роботи необхідно використовувати гру. Треба перетворити серйозну справу у забаву для дитини, і тоді в неї не виникне багато труднощів при її виконанні.

Для дітей гра – це захоплююче заняття. Тому вона й залучає вчителів, у тому числі й учителів іноземної мови. У грі всі рівні. Вона посильна навіть слабким учням. Більше того, слабкий по мовній підготовці учень може стати першим у грі: спритність і кмітливість тут виявляються часом більш важливими, ніж знання предмета. Почуття рівності, атмосфера захопленості й радості, відчуття посильності завдань – все це дає можливість учням перебороти незручність, яка заважає вільно вживати в розмові слова чужої мови, і благотворно позначається на результатах навчання. На думку М.Ф. Строніна, гра на уроці іноземної мови – це ситуативно-варіативна вправа, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах максимально наближених до реального мовного спілкування із властивими йому ознаками: емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу. Тобто, у ході гри в учнів формуються вимовні, лексичні, граматичні навички, учні здобувають досвід мовного спілкування.

Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:

створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування;

забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;

тренуванню учнів у виборі потрібного мовного варіанта, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі.

Ігри використаються у всіх класах, але характер матеріалу й завдання міняються від класу до класу. Гра є важливим елементом уроку французької мови на початковому етапі її вивчення, тобто протягом молодшої школи (1-4 класи), оскільки в цьому віці у дітей переважає емоційна сфера над інтелектуальною, більш розвинутим є мимовільне запам’ятовування, діти не можуть довго зосереджуватися на одному й тому ж завданні, тому необхідна різноманітність у роботі. Таку різноманітність, а також рухливість дітей під час навчання може забезпечити гра, у процесі гри формування навичок,вимовних, лексичних і граматичних, відбувається в захоплюючій для дітей формі, у дітей виникає азарт, що спонукає до формування інтересу до вивчення іноземної мови. Ігри розвивають спостережливість у школярів, пожвавлюють урок, підвищують інтерес до вивчення іноземної мови.

На уроці іноземної мови використовуються особливі види ігор – навчальні ігри. Вони відрізняються від розважальних тим, що мають другий план або вузько методичну мету. Для учнів навчальна гра залишається розвагою, тренування відсувається на другий план. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра – це насамперед вправи. Учитель завжди чітко й точно уявляє собі, яку навчальну мету переслідує та або інша гра. Однак, йому в жодному разі не слід показувати учням, що його більше цікавить другий план. Він повинен сміятися й радіти разом з учнями, підкреслюючи тим самим, що його хвилює ігровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням другий план, то гра перетвориться у звичайну вправу.

Для того, щоб звичайна розважальна гра перетворилася на навчальну, недостатньо лише додати методичну мету, необхідно також, щоб гра відповідала певним факторам навчальної гри.

Нове про педагогіку:

Структура й типи педагогічної спрямованості
Необхідно також виділити дослідження структури педагогічної спрямованості. Так, Л.М. Ахмедзянова, розуміючи під її сутністю педагогічне покликання, у структуру включає: неусвідомлений потяг до педаго ...

Характерні ознаки та показники педагогічного мислення
Ознаками практичного мислення викладача є: - вміння швидко (інколи негайно) прийняти оптимальне практичне рішення для розв'язання певної ситуації; - невідривність практичних рішень від їх виконання ( ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com