Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах

Педагогіка і освіта » Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах

Сторінка 9

Учні, які мали високий рівень, були помічниками керівника гуртка: допомагали у доборі матеріалу до заняття, були організаторами масових заходів. Для глибшого пізнання духовних цінностей з учнями проводилися бесіди на такі теми: „Українська система символічного відображення світу як система традиційної культури”, „Національні особливості рідного краєвиду”.

Окрема увага надавалась організації навчально-виховного процесу у гуртках, де проводився формувальний етап експерименту: батьки учнів залучалися до проведення свят, виставок, фестивалів тощо. Проводилися також виставки батьківських робіт, які супроводжувалися майстер-класами виконання цих робіт (виготовлення писанок; картин з кісточок ягід, фруктів, насіння, крупи; плетіння гачком). Залучення до занять у гуртках батьків учнів із поліетнічних сімей давало можливість ознайомитися з культурними цінностями, традиціями та звичаями інших народів. Батьки на таких заняттях виступали як помічники керівника гуртка з метою виділити спільні й відмінні аспекти національних культур: тлумачення символів у культурі свого етносу та українців; поєднання кольорів у вишивках, картинах; формах предметів домашнього вжитку; звичаї, проведення свят.

Значне місце в ознайомленні з національною культурою, формуванні інтересу до вивчення історії рідного краю, занять народним мистецтвом, посідали екскурсії на підприємства народних промислів, у музеї, до архітектурних пам’ятників, у майстерні народних майстрів.

Результати експериментальної роботи знайшли конкретне втілення в розроблених для їх реалізації відповідних навчально-методичних матеріалах. Проведена дослідно-експериментальна робота сприяла позитивній динаміці змін вихованості національної самосвідомості й поведінці підлітків. Одержані дані підтвердили ефективність розроблених педагогічних умов, змісту, форм і засобів у процесі виховання національної самосвідомості у підлітків.

Порівняння динаміки формування основних критеріїв національної самосвідомості у підлітків підтвердило, що за період дослідницько-експериментальної роботи збільшилась кількість вихованців, що виявляли свою гордість тим, що живуть в Україні, знання історії свого краю, своєї спільноти. Особливо зріс рівень знання національної культури, чому сприяло введення в навчально-виховний процес програми з виховання національної самосвідомості. Так, в експериментальній групі (рис. 2, 3) динаміка рівнів вихованості національної самосвідомості учнів змінилася в позитивний бік до закінчення формувального експерименту: кількість учнів з низьким рівнем зменшилася на 14,7 %, із середнім - зросла на 6,8 %, з високим - на 7,9 %.

Рис. 2. Рівні вихованості національної самосвідомості підлітків експериментальних груп на початку експерименту.

Рис. 3. Рівні вихованості національної самосвідомості підлітків експериментальних груп в кінці експерименту.

Порівняння результатів контрольних та експериментальних груп в кінці формувального етапу дослідження представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Рівні вихованості національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах

Рівні вихованості національної самосвідомості підлітків

Кількість учнів у %

Різниця між показниками до і після експерим. у %

На початку експерименту

В кінці експерименту

Експ. гр.

Контр.гр.

Експ.гр.

Контр.гр.

Екс.гр.

Конт.гр.

низький

32,4 %

31,5 %

17,7 %

28,4 %

-14,7 %

-3,1 %

середній

38,3 %

40,1 %

45,1 %

41,5 %

+6,8 %

+1,4 %

високий

29,3 %

28,4 %

37,2 %

30,1 %

+7,9 %

+1,7 %

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Функціональні можливості організму людини
Не надійтесь на медицину. Вона непогано лікує багато хвороб, але не може зробити людину здоровою. М.М.Амосов. До теперішнього часу ведуться суперечки про те, які якості визначають фізичну підготовлен ...

Теоретичні основи виховної роботи майстра виробничого навчання
В умовах творення Української держави особливої актуальності набуває проблема виховання та самовиховання творчої особистості. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вим ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com