Підтвердження ефективності запропонованої методики

Педагогіка і освіта » Вивчення морфемної будови слова у початковій школі » Підтвердження ефективності запропонованої методики

Сторінка 1

Завдання перед експериментальним дослідженням у 2 класі.

Знайдіть у записаних словах спільну (однакову) частину і позначте їх дужкою.

Сад, садок, садовий.

Знайдіть зайве слово.

Гусак, гуска, гусенята, гусінь.

З групи слів виберіть спільнокореневі, визначте корінь.

Листок, листочок, листячко, лисеня, листяний.

Клен, кленок, кленовий листок.

Поміркуйте! Від якого слова утворені слова кленок і кленовий. Чи можна ці слова вважати спорідненими словами?

Випишіть з прислів’їв споріднені слова, позначте в них корінь.

Всякій матері свої діти милі.

До роботи мама, а до танцю сама.

Материн гнів, як весняний сніг, рясно випаде, то скоро розтане.

Гра «У гостях». Які слова прийдуть у гості в кожен будиночок? Запишіть їх.

Завдання після експериментального дослідження у 2 класі

1. До слова мед доберіть спільнокореневі слова.

2. Вилучіть зайве слово у споріднених словах.

Річка, річний, річковий, річечка.

3. Згрупуйте спільнокореневі слова й випишіть їх.

Водити, багатство, вода, водій, багатющий, поводир, заводнення, водянистий, багатіти, водойма.

4.Прочитайте і скажіть, чи можна об’єднати слова лівого і правого стовпчиків у групу споріднених.

Мильний милий

Мильниця милуватися

Милити милішати

Мильце миленький

5.Гра «Сходинки слів». У вільні клітинки «сходинок» випишіть букви так, щоб утворилось нове спільнокореневе слово.

Випишіть з прислів’їв споріднені слова, позначте в них корінь.

Будьте господарем своєму слову.

Гостре словечко коле сердечко.

Слово до слова – зложиться мова.

Холодним словом серце не запалиш.

Що сільце, то слівце.

Експериментальне дослідження морфемної будови слова

Вивчаючи морфемну будову слова у початковій школі, у нас виникла потреба експериментально дослідити:

1. Яка перевага уявлень, понять, знань морфемної будови слова, набутих за програмою.

2.Чи сприяють додаткові завдання для кращого засвоєння матеріалу?

3. Чи сприяє умінню учнів зробити повний морфемний розбір слова з поясненням.

Наслідки експерименту ми перевіряли додатковими завданнями. Нас задовольняли ще недосконалі знання морфемної будови слова дітей молодшого шкільного віку. Вони давали можливість нам не тільки перевірити уявлення, але й процес їх формування. Крім того, додаткові завдання роблять знання учнів конкретнішими, правильнішими. Користуючись завданнями, учням легше зробити морфемний аналіз слова, дібрати спільнокореневі слова. Вони розуміють, як збагачується мова новими словами за допомогою префіксів і суфіксів.

Наслідки експерименту ми перевіряли також усними відповідями на наші запитання, самостійними завданнями.

В зв’язку з тим, що у підручниках з рідної мови для початкових класів є невелика кількість вправ з морфемної будови слова, виконання яких недостатнє для деяких дітей, щоб досконало усвідомити, робити правильний морфемний розбір, ми й обрали для експерименту досліджень формування понять в учнів про морфемну будову слова.

Учням КК у різні було запропоновано виконати завдання: зробити морфемний аналіз слова, до даного слова дібрати спільнокореневі слова. При цьому ніяких пояснень не давалось. Учні повинні були зробити морфемний аналіз слів лише на основі знань, на основі того досвіду, який вони до цього мали, отримуючи їх тільки за програмовими вимогами. Одержавши виконані роботи учнів ми прийшли до висновків, що учні ще погано засвоїли даний матеріал. Про це говорить кількість допущених помилок, зроблених дітьми при виконанні завдань, зокрема неправильно визначили корінь слова, плутали споріднені слова і форми одного й того ж самого.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Сучасні підходи до розвитку, навчання і виховання дітей з комплексними порушеннями
Спеціальна педагогіка як складова педагогіки, в колі проблематики якої — педагогічне дослідження й різноманітна педагогічна допомога особам, у тому числі дітям, котрі мають певні фізичні та ментальні ...

Можливості комп’ютера як засобу навчання
Значної ефективності можна досягти, використовуючи персональний комп'ютер для контролю якості засвоєння знань, оскільки традиційний контроль за характером своєї організації здебільшого не забезпечує ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com