Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі

Педагогіка і освіта » Вивчення морфемної будови слова у початковій школі » Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі

Сторінка 1

На уроках української мови у 2 класі учні вивчають тему "Будова слова". Спочатку вони ознайомлюються із спорідненими словами.

Коли школярі починають добирати спільнокореневі слова, вчитель намагається показати, що компонентом тлумачення таких слів постає найближче споріднене. Наприклад: квітник - місце, де ростуть квіти; хатній -такий, що знаходиться в хаті.

Пізніше учні встановлюють спільну частину у споріднених словах, взнають, що вона називається коренем.

Фрагмент уроку

Прочитайте слова, записані на дошці (ліс, лісок, лісник, лісовик).

Скажіть, як називають ці слова? (Спорідненими).

-Чому? (Мають спільну за звуковим складом і смисловим значенням частинку ліс).

Ця частинка називається коренем даних слів і виділяється позначкою с.

Отже, спільна частинка яких слів називається коренем? (Споріднених).

Тепер прочитайте правило, яке є у вас в підручнику.

Слова із спільним коренем називають ще спільнокореневими.

Після вивчення кореня діти знайомляться із закінченням слова. Взнають, що для того, щоб знайти закінчення в слові, треба його змінити.

Фрагмент уроку

Прочитайте речення. ( Праця людей годує. Бережи (що?) працю людей.

Краса створюється (чим?) працею. Герої народжуються (у чому?) у праці.

Зверніть увагу, як змінюється слово праця.

Виділіть частину, яка змінюється, позначкою П .

Назвіть у кожному слові частинку, яка змінюється.

Прочитайте з підручника мовчки правило, обведене червоною рамкою.

А тепер скажіть, як називається змінна частинка слова.

Далі йде вивчення префікса.

-Сьогодні на уроці ми будемо вивчати ще одну частину слова, яка називається префіксом.

Прочитайте правило з підручника.

Виділіть префікси у словах, які ми прочитаємо хором:

підходять

виходять

переходять

заходять

відходять

Із правила ми дізнались, що префікс стоїть перед коренем, тому спочатку виділимо корінь.

Прочитайте в кожному слові частинку, що стоїть перед коренем.

Як називається ця частина слова?

А зараз проведемо гру. Я буду читати слова, а ви плескайте в долоні, коли в слові є префікс пере-. ( Прийти, перейти, приїхати, переїхати, перелетіти, відлетіти).

Після префікса діти вивчають суфікс. Вони визначають у слові корінь, а частинку, яка стоїть після нього, позначають суфіксом.

Наприклад: сад, садок

Робота над завданнями під час вивчення теми "Будова слова" потребує від учнів осмисленої діяльності, допомагає їм збагачувати словник, пробуджує інтерес до вивчення мови, підвищує культуру мовлення.1

У програмі з мови для початкових класів підкреслюється, що в різноманітній роботі над словом діти краще усвідомлюють граматичні явища, завдяки чому зростає рівень їхнього розумового і мовного розвитку, збагачується словниковий запас.

Вивчення розділу "Будова слова" у З класі відкриває широкі можливості для систематичної роботи над словом.

Роботу над вивченням будови слова доцільно розпочати з відновлення в пам'яті дітей теоретичних відомостей, одержаних у попередніх класах.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації
Світові тенденції розвитку сучасної освіти передбачають, що в процесі безперервної освіти молодь одержує наступні особистісні якості, вміння, навички: набуття на діяльнісному рівні моральних цінносте ...

Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами
Психологічна наука розпізнає два види мислення - репродуктивне і продуктивне. В процесі репродуктивного мислення людина виконує завдання, спираючись на відомі правила, формули та інші теоретичні твер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com