Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі

Педагогіка і освіта » Вивчення морфемної будови слова у початковій школі » Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі

Сторінка 1

На уроках української мови у 2 класі учні вивчають тему "Будова слова". Спочатку вони ознайомлюються із спорідненими словами.

Коли школярі починають добирати спільнокореневі слова, вчитель намагається показати, що компонентом тлумачення таких слів постає найближче споріднене. Наприклад: квітник - місце, де ростуть квіти; хатній -такий, що знаходиться в хаті.

Пізніше учні встановлюють спільну частину у споріднених словах, взнають, що вона називається коренем.

Фрагмент уроку

Прочитайте слова, записані на дошці (ліс, лісок, лісник, лісовик).

Скажіть, як називають ці слова? (Спорідненими).

-Чому? (Мають спільну за звуковим складом і смисловим значенням частинку ліс).

Ця частинка називається коренем даних слів і виділяється позначкою с.

Отже, спільна частинка яких слів називається коренем? (Споріднених).

Тепер прочитайте правило, яке є у вас в підручнику.

Слова із спільним коренем називають ще спільнокореневими.

Після вивчення кореня діти знайомляться із закінченням слова. Взнають, що для того, щоб знайти закінчення в слові, треба його змінити.

Фрагмент уроку

Прочитайте речення. ( Праця людей годує. Бережи (що?) працю людей.

Краса створюється (чим?) працею. Герої народжуються (у чому?) у праці.

Зверніть увагу, як змінюється слово праця.

Виділіть частину, яка змінюється, позначкою П .

Назвіть у кожному слові частинку, яка змінюється.

Прочитайте з підручника мовчки правило, обведене червоною рамкою.

А тепер скажіть, як називається змінна частинка слова.

Далі йде вивчення префікса.

-Сьогодні на уроці ми будемо вивчати ще одну частину слова, яка називається префіксом.

Прочитайте правило з підручника.

Виділіть префікси у словах, які ми прочитаємо хором:

підходять

виходять

переходять

заходять

відходять

Із правила ми дізнались, що префікс стоїть перед коренем, тому спочатку виділимо корінь.

Прочитайте в кожному слові частинку, що стоїть перед коренем.

Як називається ця частина слова?

А зараз проведемо гру. Я буду читати слова, а ви плескайте в долоні, коли в слові є префікс пере-. ( Прийти, перейти, приїхати, переїхати, перелетіти, відлетіти).

Після префікса діти вивчають суфікс. Вони визначають у слові корінь, а частинку, яка стоїть після нього, позначають суфіксом.

Наприклад: сад, садок

Робота над завданнями під час вивчення теми "Будова слова" потребує від учнів осмисленої діяльності, допомагає їм збагачувати словник, пробуджує інтерес до вивчення мови, підвищує культуру мовлення.1

У програмі з мови для початкових класів підкреслюється, що в різноманітній роботі над словом діти краще усвідомлюють граматичні явища, завдяки чому зростає рівень їхнього розумового і мовного розвитку, збагачується словниковий запас.

Вивчення розділу "Будова слова" у З класі відкриває широкі можливості для систематичної роботи над словом.

Роботу над вивченням будови слова доцільно розпочати з відновлення в пам'яті дітей теоретичних відомостей, одержаних у попередніх класах.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Самостійна робота як дидактична категорія
Аналіз педагогічної літератури дає підстави виділити три підходи до розгляду категорії самостійної роботи. Але оскільки вони не завжди чітко розмежовуються, то про них можна говорити як про переважаю ...

Традиції давньої та сучасної української керамічної народної іграшки
Серед традиційної народної кераміки, іграшка посідає своєрідне місце. Не так багато видів декоративно-прикладного мистецтва мають таку типологічну групу як іграшка. На Україні з давніх-давен виготовл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com