Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Сторінка 5

Валеологізація виховного процесу та змісту освіти у процесі вивчення навчальних дисциплін в умовах інтенсивного використання новітніх інформаційних технологій навчання, підвищити рівень фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів та зменшити рівень загальної захворюваності дітей засобами валеологічної освіти. Це означає, що вся навчальна, виховна, позакласна робота тісно пов’язана з піклуванням про здоров’я кожної дитини, прищеплення школярам навичок здорового способу життя та попередження шкідливих звичок.

Організація валеопедагогічного моніторингу полягає в тому, щоб сприяти самоаналізу, самооцінці вчителем власної здоров’язберігаючої діяльності з учнями, батьками, громадськістю, функціями якого є оцінювання поточного стану діяльності педагога й учня, спостереження за динамікою педагогічного процесу. Такий підхід до вивчення особистості учня та його стану здоров’я, учбової ситуації напрямлений перед усім на осмислення реальних учбових можливостей: показника навченості, навчання, пізнавальних інтересів, мотивів учіння до збереження здоров’я, а також на встановлення причин погіршення стану здоров’я окремих учнів, показника задоволеності учнів і вчителів освітнім процесом, емоційного стану учнів, характеру внутрішньо-шкільних взаємовідносин, педагогічної культури учителів з точки зору збереження і зміцнення здоров’я учнів.

Інфраструктура школи:

матеріально-технічне забезпечення школи (забезпечення школи теоретико-методичними матеріалами для організації здоров’язберігаючого навчального процесу, технічними засоби для ефективного виконання завдань навчально-виховного процесу);

спортивно-оздоровча база школи (наявність спеціально обладнаних приміщень та місць для оздоровлення та заняття різними видами спорту, спортивний інвентар);

соціально-психологічна служба (спеціалісти соціально-психологічної підготовки, соціальні педагоги, психологи та практичні психологи);

моніторингова служба (здійснення контролю та перевірка стану здоров’я учнів у процесі навчання в школі, а також внесення необхідних змін у навчально-виховний процес за допомогою аналізу результатів моніторингу);

медично-діагностична служба (забезпечення медичного контролю за станом здоров’я учнів з медичної точки зору, а також надання такої допомоги).

Очікуваний результат: сформованість до здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи, а саме зміцнення і збереження здоров’я.

Отже, на основі та за допомогою даної програми можна здійснюювати в загальноосвітніх школах здоров’язберігаючу діяльність, тим самим працювати над вирішення проблем зі здоров’ям учнів та займатись його зміцненням.

Дослідження стану здоров’я школярів та діяльності школи у напрямку збереження і зміцнення здоров’я учнів свідчить про необхідність активного використання здоров'язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл. Зміст здоров'язберігаючих технологій вельми різноманітний і включає заходи, які направлені на збереження основних складових здоров'я учнів, головним чином на фізичне здоров'я. Ефективність використання здоров'язберігаючих технологій залежить від професійної підготовленості педагогів, а також від взаємодії між педагогами учнями і батьками.

Використання результатів цих досліджень дає можливість спроектувати відповідну програму соціально-педагогічної технології з формування здорового способу життя, ґрунтуючись на інтегративному та особистісно орієнтованому підходах до визначення змісту освіти і виховання.

Зазначене вище дозволяє дійти важливого висновку про те, що назріла необхідність розробити уніфіковане міждисциплінарне предметне поле шкільної програми, у рамках якої знаходили б відображення проблеми здорового способу життя, збереження здоров’я та його зміцнення як у контексті формувального, так і діагностичного спрямувань Відтак, процес здоров’язбереження учнівської молоді постає інтегрованим, таким, що має забезпечувати інтеграцію природничих та гуманітарних знань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове про педагогіку:

Методика ознайомлення учнів з графічним редактором
Вивчення однієї з основних тем курсу інформатики «Прикладне програмне забезпечення загального призначення» можна починати з ознайомлення учнів з графічним редактором, оскільки, перш за все, предметна ...

Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку
Успішний шлях дитини до школи вимагає від неї фізичної і психологічної готовності, дотримання системи вимог, які школа пред’являє до дитини. Вони пов’язані, як показують дослідження психологів (Б. Ан ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com