Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Програма соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Сторінка 2

На сучасному етапі розробляється нова галузь педагогіки – педагогічна аксіологія – наука про освітні цінності, про систему значень, норм, канонів, еталонів, ідеалів, які регулюють освітні процеси й упливають на формування певних особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу, їх природу, функції, взаємозв’зки.

Мотиваційний (вольовий) компонент передбачає, що педагог здійснюватиме заходи, спрямовані на стимулювання в учнів інтересу, потреби в розв'язанні визначених завдань. Причому стимулювання повинне породжувати внутрішній процес виникнення в учнів позитивних мотивів навчання. В єдності стимулювання і мотивації закладений зміст стимулюючо-мотиваційного компоненту навчального процесу.

Діяльнісний компонент найповніше відображає процесуальну сутність навчання і виховання. Саме в діяльності педагогів та учнів і реалізуються завдання засвоєння школярами широкого соціального досвіду людства. Діяльнісний компонент реалізується за допомогою певних методів, засобів і форм організації навчання та виховання:

У діяльності загальноосвітньої школи будуть здійснюватись такі форми роботи:

Навчально-виховні заходи на теми здоров’я, формування здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок. Передбачає роботу вчителів та соціальних педагогів з учнями організовуючи тренінгові заняття, виховні години, дискусії, бесіди та демонстрація відеолекторію. За допомогою таких форм роботи та їх проведення учням можна донести інформацію про негативний вплив шкідливих звичок та вживання алкоголю, правил гігієни, збереження здоров’я та його зміцнення. Навчально-виховні заходи, які можна використовувати у здоров’язберігаючій роботі:

Тренінг «Цінність життя. Цінність у житті» спрямований на популяризацію й пропаганду здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я як важливої складової загального здоров’я, формування безпечної репродуктивної поведінки та адекватної репродуктивної мотивації, закладання основ відповідального батьківства як головних складових системи планування сім’ї та виховання дітей.

Тренінг «Моє ставлення до тютюнопаління» за допомогою якого в учнів можна формувати навички критичного мислення, вміння відстоювати свою позицію, аргументувати її та формувати негативне ставлення до тютюнопаління.

Підвищення педагогічної майстерності вчителів, батьків, що сприятиме в подальшому ефективно навчати та виховувати дітей, не забуваючи про їх здоров’я. а також постійно вдосконалювати методики викладання, програми навчання і виховання та формування знань, умінь і навичок необхідних для забезпечення здорового та сприятливого середовища для дитини. Таку роботу можна проводити за допомогою лекцій (валеологічне навчання вчителів), семінарів («Шляхи оздоровлення учнів школи», «Спортивні досягнення школи», «Педагогічна майстерність, «Методологія здоров’язбереження»), круглих столів (обмін досвідом та навчально-методичним забезпеченням), тощо. Прикладом такої роботи є орієнтований план семінару для:

План семінару «Чинники, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді».

Організація дозвіллєвої діяльності учнів сприяє залученню дітей до інших видів занять та корисно впливає на стан фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів, а також дозволяє всебічно розвиватись дитині як особистість. Саме за допомогою екскурсій («Екскурсія до зали слави українських спортсменів», «Екскурсії на екологічні виробництва»), тематичних акцій, днів здоров’я, концертів («День здоров’я», «Олімпійський лелека», «Здоровий спосіб життя – це здорово!»), виставок, майстер-класів, волонтерській та трудовій діяльності, роботі в секціях і гуртках (спортивні секції ДЮСШ та екологічні гуртки)дитина може розвивати свої задатки та уміння.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Основи методики визначення рівня розвитку рухових якостей у дітей
Швидкість визначається за часом пробіжки невеликої відстані - 10 м. Вибирається пряма рівна доріжка з щільним земляним або асфальтовим покриттям завдовжки не менше 20 м. До лінії старту, позначеною с ...

Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі
З раннього віку діти починають спостерігати у природі, засвоювати систему понять різного змісту, у тому числі й поняття про групу однорідних предметів. Дітям цікаво досліджувати у природі, спостеріга ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com