Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи

Сторінка 2

Рис. 2.5 Поінформованість про проблему погіршення здоров’я учнів

Рівень та масштаби проблеми здоров’я дітей наштовхують на припущення, що велика кількість спеціалістів та самих учнів просто не знає про таку проблему. Але анкетування спростовує таке припущення, тому що соціальні педагоги (100%) і класні керівники (86%) відповідаючи на питання чи знають вони про проблему погіршення здоров’я учнів, відповіли «так», а лише один класний керівник (14%) відповів, що повністю непоінформований про дану проблему.

А от результати опитування учнів показало зовсім інші результати. Так 61% учнів не знає про проблеми пов’язані з погіршення здоров’я, а 34% учнів все ж поінформовані з даної проблеми. Інші 5% учнів дали власну відповідь та якісно обробивши відповіді їх можна трактувати таким чином, що дані 5% учнів знають про проблему здоров’я, але не у повному обсязі (Див. Рис. 2.5).

Таким чином можна сказати, що інформованість про дану проблему не є тим самим чинником, що може спричинити виникненню та сприяти не вирішенню її.

Рис. 2.6 Здійснення роботи у напрямку здоров’язбереження

Чи працюють соціальні педагоги у напрямку здоров’язбереження також досліджувалось за допомогою опитування соціальних педагогів, класних керівників та учнів. І так більшість усіх 3 груп респондентів дала відповідь, що здійснюють роботу у напрямку здоров’язбереження, а саме: соціальні педагоги (57%); класні керівники (71%); учні (69%).

Варто також зазначити, що на думку 31% учнів в школі не здійснюється робота зі здоров’язбереження, а 14% соціальних педагогів та класних керівників зізнається, що не здійснюють таку роботу. При цьому 29% соціальних педагогів дали власну відповідь і вважають, що здійснюють роботу зі збереження здоров’я учнів, але не дуже часто і не якісно (Див. Рис. 2.6).

Отже, проаналізувавши результати можна сказати, що в школі здійснюється робота зі збереження здоров’я учнів та профілактика його погіршення але ця робота здійснюється не на всі 100%.

Рис. 2.7 Частота проведення шкільних заходів на тему здоров’я

Результати опитування про частоту проведення шкільних заходів показують, що в школах ця тема не є першочерговою, тому і заходи проводяться не досить часто.

Так результати соціальних педагогів показують, що 29% поводить такі заходи дуже часто, 43% − час від часу, 14% − дуже рідко та 14% не проводить.

Класні керівники у переважній більшості (43%) дуже рідко проводять заходи про здоровий спосіб життя та профілактику негативних впливів на здоров’я учнів. Але 14% класних керівників все ж дуже часто їх проводить, а 29% − час від часу та 14% зізнається, що не проводить таких заходів.

Опитування учнів про частоту проведення заходів на теми здоров’я в школі загалом показує, що вони проводяться дуже часто (25%)та час від часу (55%). Лише 15% учнів вважає, що дуже рідко та 3% − не проводиться (Див. Рис. 2.7).

Рис. 2.8 Рівень матеріального і методичного забезпечення школи

За для ефективного виконання та здійснення здоров’язберігаючої діяльності в школі важливе значення відіграє матеріальне і методичне забезпечення школи. Так, соціальні педагоги (71%) та класні керівники (57%) відповіли, що рівень та стан забезпечення задовільний. Повністю на достатньому рівні задоволені матеріальним та методичним забезпеченням 14% соціальних педагогів та 29 класних керівників, а 14% останніх – взагалі не задовольняє. Але при цьому 14% соціальних педагогів відзначає, що не мають необхідних знань як його застосовувати (Див. Рис. 2.8).

Рис. 2.9 Чи задовольняє рівень забезпечення для ефективної здоров'язберігаючої діяльності

Продовжуючи попереднє запитання варто відзначити думки з приводу задоволення рівнем забезпечення саме здоров’язберігаючої діяльності. На це запитання соціальні педагоги (57%) і класні керівники (71%) відповіли, що рівень забезпечення їх не задовольняє, а по 29% соціальних педагогів і класних керівників – задовольняє відповідно. Тому можна сказати, що забезпечення забезпечення шкіл знаходиться на задовільному рівні, але для роботи у напрямку збереження здоров’я воно не може додати ефективності, тому в сучасних умовах проблема соціально-педагогічного забезпечення є актуальною і потребує вирішення (Див. Рис. 2.9).

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Реалізація соціально-педагогічної програми «В тебе є вибір»
З метою отримання діагностичного матеріалу було проведено попереднє анкетування. Діагностика й спостереження за учасниками проводились під час дотренінгового й післятренінгового спілкування та за доп ...

Пояснювально-ілю­стративний метод навчання
Цей метод призначе­ний для забезпечення розуміння учнями суті матеріалу, який вивчаєть­ся. Розуміння, як відомо, це не тільки результат, а й процес, у ході яко­го людина встановлює зв'язок невідомого ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com