Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи

Сторінка 1

Діяльність соціального педагога є дуже важливою у здоров’язберігаючій діяльності школи, тому було проведено дослідження, метою якого було дослідити:

рівень підготовки та обізнаність у проблемі здоров’язбереження,

роль соціального педагога у здоров’язберігаючій діяльності школи,

важливість такої діяльності для учнів,

частота, якість та оцінка здоров’язберігаючої діяльності школи,

стан матеріального та методичного забезпечення.

Дослідження було спрямоване на реалізацію порівняльного аналізу роботи соціальних педагогів та класних керівників та співставлення результатів із опитуванням учнів, тобто дослідити соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльністі школи.

Генеральна сукупність дослідження: соціальні педагоги школи, класні керівники та учні загальноосвітніх шкіл.

Вибіркова сукупність дослідження. У дослідженні були залучені соціальні педагоги (7 осіб), класні керівники (7 осіб) та учні 9−11 класів (144 особи).

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі загальноосвітніх шкіл міста Житомира, а саме школи №14, 16, 21, 22, 28, 30, 33.

Методи дослідження. Для вивчення даної проблеми використовувались 3 анкети подані нижче (див. Таблиця 2.1). Анкетування проводилось анонімно, в кожній анкеті було по 10 запитань на які були варіанти відповідей або пропонувалось дати свою відповідь.

Таблиця 2.1 Опис анкет для дослідження

Назва

Мета

На кого спрямована

1.

Анкета для соціального педагога (Додаток А)

Дослідити:

рівень підготовки та обізнаність у проблемі здоров’язбереження,

роль соціального педагога,

важливість діяльності для учнів,

частота, якість та оцінка здоров’язберігаючої діяльності школи,

стан матеріального та методичного забезпечення.

За вимогою опитувальника: соціальні педагоги шкіл

Фактично: 7 соц. педагогів

2.

Анкета для класного керівника (Додаток Б)

За вимогою опитувальника:

класні керівники

Фактично: 7 кл. керівників

3.

Анкета для учня (Додаток В)

За вимогою опитувальника:

учні загальноосвітніх шкіл

Фактично: 144 учня

Для початку варто дізнатись яке значення вкладають учні загальноосвітніх шкіл в поняття «здоров’я». Дане запитання було відкритим, тому буде виокремлено лише найбільш популярні варіанти відповідей та їх якісний аналіз. Здоров’я – це:

стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб;

стан живого організму в цілому, при цьому всі органи здатні виконувати свої функції;

те, без чого важко вчитися, працювати, займатися улюбленою справою;

стан організму, коли гармонійно поєднана фізична, соціальна, психічна і духовна складові;

стан людини, коли в неї відсутнє будь-яке нездужання, коли вона має гарний настрій, задоволена своїм життям, бажанням жити, працювати, радіти та відчувати любов.

Отже, всі респонденти визначають «здоров’я» як невід’ємну складову нормальної життєдіяльності без чого неможливо обійтися.

Рис. 2.3 Оцінка стану здоров’я учнів

Учням також було запропоновано оцінити стан власного здоров’я та тим самим виявити який відсоток учнів вважає, що їхнє здоров’я погіршується. Результати показали, що переважна більшість учнів вважає відмінний (27%) та добрий (36%) стан свого здоров’я. А от задовільним та незадовільним, стан власного здоров’я, вважає 9% та 16% учнів відповідно. Ще досить не малий відсоток (12%) учнів чітко не змогли оцінити стан власного здоров’я (Див. Рис. 2.3).

Рис. 2.4 Значення здоров’я у процесі навчання

Опитування про значення здоров’я у процесі навчання показало, що значна більшість респондентів визначають значення здоров’я як першочергове, а саме це 71% соціальних педагогів, 57% класних керівників та 44% учнів. Також соціальні педагоги (14%), класні керівники (29%) та учні (32%) дали відповідь, що здоров’я має другорядне значення у процесі навчання і приблизно по 14% респондентів у кожній групі опитаних виникли труднощі з відповіддю на дане запитання та 11% учнів не вважає, що стан здоров’я впливає на процес їхнього навчання (Див. Рис. 2.4).

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Сучасні підходи до методики навчання рухливих ігор в початкових класах
Наступним етапом нашого дослідження було: визначити стан рухової активності учнів початкових класів в сімейно-суспільному вихованні; проаналізувати вибір дітей молодшого шкільного віку улюблених заня ...

Сутність процесу розвитку інтересу учнів
Зміни, що відбуваються в Україні потребують нового педагогічного бачення. Поставлені нові завдання навчання, виховання і розвитку особистості, яка при завершенні загальноосвітньої школи має бути твор ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com