Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності

Сторінка 3

У процесі фізичного виховання школа вирішує завдання зміцнення здоров’я, загартування організму, поліпшення фізичного розвитку; оволодіння життєво необхідними руховими навичками та вміннями, відповідальними за енергопостачання; підвищення захисних функцій організму; виховання моральних та вольових якостей; виховання інтересу до регулярних занять фізкультурою; пояснення значення здорового способу життя, принципів гігієни, правильного режиму праці та відпочинку, раціонального харчування.

Уся діяльність базується на таких принципах:

гуманізація навчально-виховного процесу, що передбачає взяття до уваги індивідуальних психофізичних особливостей учнів, стану їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, створення психологічно, фізично та соціально комфортних умов для всіх учасників навчально-виховного процесу, бережливе ставлення педагогів до здоров’я дітей;

науковість — кожне нововведення в програму «Здоров’я» має бути науково обґрунтованим;

системність і наскрізність, тобто програма охоплює роботу не тільки з учнями всіх класів, а й із дошкільнятами;

інтегративність, тобто використання досягнень природничих і гуманітарних наук: педагогіки, психології, фізіології, медицини, екології, а також залучення до виконання програми медичних працівників;

динамічність і відкритість, залучення до роботи представників місцевої влади, приватних осіб, батьків;

превентивність із метою попередження шкідливих звичок, вироблення відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших.

А також інші принципи, які зрозуміліші для пояснення батькам і дітям: свідомість; активність; наочність; повторення; поступовість; доступність; індивідуалізація; неперервність; циклічність; узяття до уваги вікових та індивідуальних особливостей учнів; усебічний та гармонійний розвиток особистості; оздоровча спрямованість; комплексний міждисциплінарний підхід до навчання школярів; активне навчання; формування відповідальності учнів на своє здоров’я та здоров’я інших; зв’язок теорії з практикою.

Та найголовніший принцип: «Не зашкодь!», оскільки вивчаючи різні методики і технології, можна зробити висновок: єдиних рецептів немає і не може бути, оскільки кожна дитина єдина й неповторна. Тому вивчаючи наукові та методичні джерела для роботи вибираємо такі напрями діяльності, що позитивно впливають на стан здоров’я учнів, учителів та батьків.

Але успішність у навчанні та зміцненні здоров’я дітей колектив передбачає не тільки в активізації своєї діяльності, а й у співпраці з батьками та медичними працівниками (Рис. 1.1).

У «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти» зазначено: «Фізичне виховання – утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духа, людини і природи – основа фізичного виховання».

Встановлено, що після короткочасних інтенсивних навантажень покращується пам’ять, увага та мислення.

Для того, щоб виховати постійну необхідність у регулярних заняттях фізичними вправами, яка повинна перейти в звичку, потрібно обов’язково добитись розуміння учнем не обхід-ності таких занять для досягнення успіхів у навчанні, житті та праці.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Роль вчителя іноземної мови у процесі навчання
Пошук ефективних шляхів навчання, розвиток пізнавальних інтересів і виховання у кожного школяра свідомого ставлення до оволодіння знаннями з англійської мови залишаються сьогодні дуже актуальними. Зу ...

Використання тестових комп’ютерних програм для перевірки рівня знань учнів
Значно можуть полегшити роботу вчителя і, що досить суттєво, виявити реальний рівень знань учнів тестові програми. Створення тесту – складна і клопітка робота, яка має певний алгоритм. Створення наді ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com