Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності

Педагогіка і освіта » Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи » Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності

Сторінка 1

У другій половині 80-х років країни Східної Європи (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща) опинилися у стані глибокої економічної та соціально-політичної кризи, як наслідок, стали поширюватися безробіття, бідність, що призвело до погіршення стану здоров'я населення, смертності. Багато причин смертності пов'язані з факторами ризику: тютюнопалінням, споживанням алкоголю, харчуванням, а також екологічними факторами. Спостерігається зростання рівня хронічних та неінфекційних захворювань, які спричиняє неякісна малоефективна медико-санітарна допомога. До кінця 80-х років тривалість життя у країнах Східної Європи була приблизно однаковою, але потім з'явилися розбіжності: в Україні та Росії тривалість життя почала скорочуватися. Порівняно з іншими європейськими країнами українці не тільки помирають у більш молодому віці, але й проживають менше років у повністю здоровому стані. Згідно з дослідженнями Р. Менона, Е. Озалтіна, С. Полякіної та ін., третина українців помирає передчасно, у віці до 65 років. Цей показник набагато перевищує рівень, який спостерігається у європейських країнах.

Однією з причин погіршення здоров'я нації є низький рівень культури здоров'я дорослих та дітей, недостатність знань щодо здорового способу життя, умінь і навичок його підтримання. Саме тому у 80-х роках минулого століття у країнах Європи поширилася ідея Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про створення шкіл, які ставили б своїм основним завданням збереження та поліпшення здоров'я школярів, навчання їх правил поведінки, що сприятимуть зміцненню здоров'я. Вона базувалася на результатах спільних заходів Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ЄРБ ВООЗ), Європейської Комісії і Ради Європи, що були проведені у 80-х роках у межах проекту «Навчання заради здоров'я», концепції «Здоров'я для всіх» (1977) . Фахівці сфери охорони здоров'я й освіти, політики, наукові дослідники запропонували створити цілісну мережу шкіл сприяння здоров'ю як механізм обміну досвідом та інформацією, а також поширенням прикладів ефективної практики.

У зв'язку з постійними соціально-економічними та природними змінами, що відбуваються у світі, діяльність зі збереження, зміцнення та формування здоров'я молодого покоління вимагає своєчасної корекції. Тому для розробки освітніх стратегій, проектів і програм важливими є міжнародні глобальні конференції зі сприяння здоров'ю, на яких обговорюються і приймаються керівні документи. Так, у 1980 р. ВООЗ визначила глобальну стратегію «Здоров'я для всіх до 2000 р.», що ґрунтувалася на результатах уже проведених досліджень і започатковувала нові. Висновки науковців оприлюднені на і Міжнародній конференції з пропаганди здорового способу життя (Оттава, 1986 р.). Саме цю конференцію вважають початком міжнародної діяльності стосовно здоров'я населення планети, її підсумком була Оттавська Хартія, що визначила сучасне наукове уявлення про поняття здоров'я, його складові частини, детермінанти, стратегії позитивного впливу. Було створено всебічну стратегію сприяння здоров'ю, яка стала орієнтиром для репрезентації ЄМШСЗ. Основні тези, положення і принципи Хартії стали програмними імперативами, якими нині керується світова спільнота в діяльності з проблем здоров'я.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Складання перспективно-поурочного плану викладення теми
Перспективно-поурочний план - це документ, що містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивченн ...

Методика розвитку витривалості у дітей дошкільного віку
Для розвитку витривалості велике значення вже і в дошкільному віці мають вольові якості, прагнення проявити максимум здібностей, бути настирним пересилити відчуття утомленості. Основний метод розвитк ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com