Вікові особливості дітей старшого шкільного віку

Сторінка 3

Посилюється суспільна спрямованість школяра, бажання принести користь суспільству, іншим людям. Про це свідчить зміна потреб старших школярів. У 80% молодших школярів переважають особисті потреби, і лише у 20% випадків учні висловлюють бажання зробити щось корисне для інших, але близьких людей (для членів сім'ї, товаришів). У старшому шкільному віці картина істотно змінюється. Підлітки в 52% випадках хотіли б щось зробити для інших, але знову-таки для людей найближчого оточення.

Величезний вплив на розвиток старшого школяра має колектив однолітків. Однак це не знижує у старших школярів потреби в спілкуванні з дорослими. Навпаки, пошуки спілкування з дорослими в них навіть вище, ніж в інші вікові періоди. Прагнення мати дорослого друга пояснюється тим, що вирішити проблеми самосвідомості і самовизначення самому буває дуже важко.

Рання юність – це час подальшого зміцнення волі, розвитку таких рис вольової активності, як цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність. У цьому віці зміцнюється витримка і самоволодіння, посилюється контроль за рухом і жестами, в силу чого старшокласники і зовні стають більш підтягнутими, ніж підлітки. Це вік встановлення естетичних критеріїв ставлення до навколишнього світу, формування світоглядної позиції на основі вибору пріоритетних цінностей.

Отже, врахування вікових особливостей – один з основоположних педагогічних принципів. Спираючись на нього, регламентуються навчальне навантаження, встановлюють обґрунтовані обсяги зайнятості різними видами праці, визначається найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці та відпочинку спрямований на збереження і зміцнення здоров’я учнів. Вікові особливості зобов’язують правильно вирішувати питання відбору і розташування навчальних предметів і навчального матеріалу з кожної дисципліни. Вони обумовлюють також вибір форм і методів навчально-виховної діяльності.

Проведений аналіз наукової літератури з проблем дослідження дозволяє дійти висновку про багатоаспектність, багатогалузевий, міждисциплінарний характер проблеми збереження здоров’я учнів та його зміцнення під час навчально-виховного процесу школи.

Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища є головною передумовою зміцнення здоров’я учнівської молоді, що передбачає раціональне планування навчального навантаження на дитину; вміле поєднання її рухової активності з розумовою діяльністю, організацію збалансованого харчування, що широко описано і вивчено в багатьох наукових працях та літературі.

Таким чином, в наукових дослідженнях із педагогіки і психології представлений достатній методологічний і теоретичний потенціал для вивчення проблеми здоров’язбереження та формування здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи та організація здоров’язберігаючої діяльності. Отже, здоров’язберігаюча діяльність – це діяльність, яка спрямована на збереження й зміцнення здоров’я у навчально-виховному процесі в результаті використання здоров’язберігаючих форм і методів роботи. А саме соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності – це певна система засобів і факторів, що забезпечує необхідні умови для збереження та зміцнення здоров’я учнів і є визначальними для її вільного і повноцінного розвитку.

Вирішення проблеми здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи є актуальним для учнів старшого шкільного віку. Адже саме вікові особливості старшого шкільного віку вказують на те, що в цей період діти активно піддаються негативному впливу шкідливих звичок, забуваючи про збереження свого здоров’я. І тому є важливим вирішення проблеми соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Врахування психологічних особливостей учнів у процесі організації самостійної роботи
Головний стимул навчання в нашій школі – моральний, і в першу чергу – зацікавленість навчання. Навчити дітей вчитися, прищепити їм стійкий інтерес до знань та прагнення самостійно збагачуватись ними ...

Самостійні заняття школярів фізичними вправами
Результати аналізу передової практики шкіл та численних наукових досліджень свідчать, що процес формування в учнів потреби у фізичному самовдосконаленні складається з ряду взаємопов’язаних напрямів : ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com