Вікові особливості дітей старшого шкільного віку

Сторінка 3

Посилюється суспільна спрямованість школяра, бажання принести користь суспільству, іншим людям. Про це свідчить зміна потреб старших школярів. У 80% молодших школярів переважають особисті потреби, і лише у 20% випадків учні висловлюють бажання зробити щось корисне для інших, але близьких людей (для членів сім'ї, товаришів). У старшому шкільному віці картина істотно змінюється. Підлітки в 52% випадках хотіли б щось зробити для інших, але знову-таки для людей найближчого оточення.

Величезний вплив на розвиток старшого школяра має колектив однолітків. Однак це не знижує у старших школярів потреби в спілкуванні з дорослими. Навпаки, пошуки спілкування з дорослими в них навіть вище, ніж в інші вікові періоди. Прагнення мати дорослого друга пояснюється тим, що вирішити проблеми самосвідомості і самовизначення самому буває дуже важко.

Рання юність – це час подальшого зміцнення волі, розвитку таких рис вольової активності, як цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність. У цьому віці зміцнюється витримка і самоволодіння, посилюється контроль за рухом і жестами, в силу чого старшокласники і зовні стають більш підтягнутими, ніж підлітки. Це вік встановлення естетичних критеріїв ставлення до навколишнього світу, формування світоглядної позиції на основі вибору пріоритетних цінностей.

Отже, врахування вікових особливостей – один з основоположних педагогічних принципів. Спираючись на нього, регламентуються навчальне навантаження, встановлюють обґрунтовані обсяги зайнятості різними видами праці, визначається найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці та відпочинку спрямований на збереження і зміцнення здоров’я учнів. Вікові особливості зобов’язують правильно вирішувати питання відбору і розташування навчальних предметів і навчального матеріалу з кожної дисципліни. Вони обумовлюють також вибір форм і методів навчально-виховної діяльності.

Проведений аналіз наукової літератури з проблем дослідження дозволяє дійти висновку про багатоаспектність, багатогалузевий, міждисциплінарний характер проблеми збереження здоров’я учнів та його зміцнення під час навчально-виховного процесу школи.

Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища є головною передумовою зміцнення здоров’я учнівської молоді, що передбачає раціональне планування навчального навантаження на дитину; вміле поєднання її рухової активності з розумовою діяльністю, організацію збалансованого харчування, що широко описано і вивчено в багатьох наукових працях та літературі.

Таким чином, в наукових дослідженнях із педагогіки і психології представлений достатній методологічний і теоретичний потенціал для вивчення проблеми здоров’язбереження та формування здорового способу життя в учнів загальноосвітньої школи та організація здоров’язберігаючої діяльності. Отже, здоров’язберігаюча діяльність – це діяльність, яка спрямована на збереження й зміцнення здоров’я у навчально-виховному процесі в результаті використання здоров’язберігаючих форм і методів роботи. А саме соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності – це певна система засобів і факторів, що забезпечує необхідні умови для збереження та зміцнення здоров’я учнів і є визначальними для її вільного і повноцінного розвитку.

Вирішення проблеми здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи є актуальним для учнів старшого шкільного віку. Адже саме вікові особливості старшого шкільного віку вказують на те, що в цей період діти активно піддаються негативному впливу шкідливих звичок, забуваючи про збереження свого здоров’я. І тому є важливим вирішення проблеми соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Логіка як наука про мислення
Як самостійна наука логіка склалася більше двох тисяч років назад в ІV ст. до н.е. Її засновником є давньогрецький філософ Арістотель (384322 рр. до н.е.). В своїх працях, які отримали назву “Органон ...

Мультимедійні технології в освітньому просторі
Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються, стають б ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com