Вікові особливості дітей старшого шкільного віку

Сторінка 2

Центральним психологічним процесом юнацького віку є розвиток самосвідомості, на основі якої відбувається самовизначення особистості старшокласника,частковим проявом якого є професійне самовизначення.

У старшому шкільному віці встановлюється досить міцний зв'язок між професійними і навчальними інтересами. У підлітка навчальні інтереси визначають вибір професії, у старших же школярів спостерігається зворотне: вибір професії сприяє формуванню навчальних інтересів, зміни ставлення до навчальної діяльності. У зв'язку з необхідністю самовизначення у школярів виникає потреба розібратися в навколишньому і в самому собі, знайти сенс того, що відбувається. У старших класах учні переходять до засвоєння теоретичних, методологічних основ, різних навчальних дисциплін.

У плані розумового розвитку цей вік не показує жодних якісних новоутворень: тут зміцнюються й удосконалюються ті процеси розвитку формального інтелекту, які почалися в підлітковому віці. Однак певна специфіка тут є, і викликається вона своєрідністю розвитку особистості старшокласника. Мислення старшого школяра набуває особистісний, емоційний характер; інтелектуальна діяльність тут набуває особливого афективного забарвлення, пов'язане із самовизначенням старшого школяра та його прагненням до вироблення свого світогляду. Саме це афективне прагнення (а не інтелектуальні операції самі собою) створює своєрідність мислення в старшому шкільному віці. Розумовий розвиток старшокласника полягає не стільки в накопиченні умінь і зміні окремих властивостей інтелекту, скільки у формуванні індивідуального стилю розумової діяльності.

Індивідуальний стиль діяльності, за визначенням психолога Є. Климова, є індивідуально-своєрідною системою психологічних засобів, які свідомо чи стихійно застосовує людина з метою найкращого зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності. У пізнавальних процесах він виступає як стиль мислення, тобто стійка сукупність індивідуальних варіацій у засобах сприйняття, запам'ятовування і мислення, за якими стоять різні шляхи придбання, накопичення, переробки і використання інформації.

У мисленні переважає аналітико-синтетична діяльність, прагнення до порівнянь, а властива підліткам категоричність суджень поступається місцем гіпотетичним припущеннями, необхідності зрозуміти діалектичну сутність досліджуваних явищ, бачити їх суперечливість, а також ті взаємозв'язки, які існують між кількісними та якісними змінами. Але всі ці особливості мислення та пізнавальної діяльності формуються під визначальним впливом навчання. Якщо ж учителі не виявляють належної турботи про розвиток розумових здібностей, то у деяких старшокласників може зберігатися тенденція до напівмеханічного запам'ятовування досліджуваного матеріалу.

У старшому шкільному віці більшість учнів мають стійкі пізнавальні інтереси. Дослідження показують, що найбільш поширеним є інтерес до вивчення предметів природничого циклу: математики, фізики, економіки, інформатики. У цьому позначається розуміння їх ролі і значення в науково-технічному прогресі.

Старших школярів цікавлять не тільки питання теорії, але хід аналізу, способи доведення. Їм подобається, коли викладач змушує вибирати рішення між різними точками зору, потребує обґрунтування тих чи інших тверджень, вони з готовністю, навіть з радістю вступають у суперечку і наполегливо захищають свою позицію.

Найбільш уживаний і улюблений зміст дискусії і задушевних бесід старшокласників – це етичні, моральні проблеми. Їх цікавлять не будь-які конкретні випадки, вони хочуть знати їхню принципову сутність. Пошуки старших школярів пройняті поривами почуття, їх мислення носить пристрасний характер.

У старшому шкільному віці відбуваються зміни у почуттях дружби, товариства і любові. Характерною особливістю дружби старшокласників є не тільки спільність інтересів, але і єдність поглядів, переконань. Дружба носить інтимний характер: хороший друг стає незамінною людиною, друзі діляться найпотаємнішими думками. Ще більше, ніж у підлітковому віці, пред'являються високі вимоги до одного: один повинен бути щирим, вірним, відданим, завжди приходити на допомогу. У цьому віці виникає дружба між юнаками та дівчатами, яка інколи переростає в кохання.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій
Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр, від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію педагогічної праці, викори ...

Проектування кваліфікаційної характеристики
Слюсар по контрольно-вимірювальнім приладам і автоматиці завдяки своїй кваліфікації може займатися наступними видами діяльності: 1. технологічною в рамках вузла: експлуатацією; обслуговуванням; поточ ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com