Вікові особливості дітей старшого шкільного віку

Сторінка 1

Проблему соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи варто досліджувати зосередивши увагу на категорію старшого шкільного віку. Адже саме в цей віковий період діти піддаються негативному впливу шкідливих звичок, забуваючи про збереження свого здоров’я. https://fortol.ru/shop/UID_39345.html

На початку XXI ст. спостерігається процес діцелерації (уповільнення темпів розвитку). Сьогодні діти по всій сукупності морфологічних характеристик значно поступаються своїм батькам у їхньому дитинстві, і цей процес, виходячи з припущень антропологів, по всій ймовірності буде продовжуватися. Разом з тим, у зв'язку зі стрімкими темпами науково-технічного прогресу сучасні діти більш інформовані й ерудовані. Актуальним є питання існування специфічних, характерних для сьогоднішніх школярів особливостей у розвитку їх інтелектуальних здібностей, і розгляд цих особливостей. Відповідь на це питання принципово важлива як для сучасної науки, так і для практики організації навчально-освітнього процесу.

Вивчення закономірностей розвитку пізнавальних здібностей та їх формування в навчальній діяльності в період росту і розвитку людини є однією з актуальних теоретичних та науково-практичних завдань сучасності.

Урахування вікових особливостей – один з основоположних педагогічних принципів. Спираючись на нього, вчителі регламентують навчальне навантаження, встановлюють обґрунтовані обсяги зайнятості різними видами праці, визначають найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, режим праці та відпочинку. Вікові особливості зобов'язують правильно вирішувати питання відбору і розташування навчальних предметів і навчального матеріалу з кожної дисципліни. Вони обумовлюють також вибір форм і методів навчально-виховної діяльності.

Сьогодні прийнято такий поділ дитинства на вікові періоди:

1) дитячий – від народження до року, причому в ньому виділяється спеціально перший місяць – період новонародженості;

2) переддошкільний вік – від року до 3;

3) дошкільний вік – від 3 до 7 років;

4) молодший шкільний вік – від 7 до 11-12 років;

5) середній шкільний вік (підлітковий) – від 12 до 15 років;

6) старший шкільний вік (юнацький) – від 15 до 18 років.

Визначення меж цих періодів є умовним, оскільки спостерігається велика варіативність. Разом з тим, слід мати на увазі, що врахування вікових особливостей учнів не можна розуміти як пристосування до слабких сторін того чи іншого віку, оскільки в результаті такого пристосування вони можуть тільки закріпитися. Все життя дитини повинна бути організована з урахуванням можливостей певного віку, маючи на увазі спонукання переходу до наступного вікового періоду.

У ранній юності навчання продовжує залишатися одним з головних видів діяльності старшокласників. У зв'язку з тим, що в старших класах розширюється коло знань, які учні застосовують при поясненні багатьох фактів дійсності, вони більш усвідомлено починають ставитися до навчання. У цьому віці зустрічаються два типи учнів: для одних характерна наявність рівномірно розподілених інтересів, інші відрізняються яскраво вираженим інтересом до однієї науці.

Різниця в ставленні до навчання визначається характером мотивів. На перше місце висуваються мотиви, пов'язані з життєвими планами учнів, їх намірами в майбутньому, світоглядом і самовизначенням. За своєю будовою мотиви старших школярів характеризуються наявністю ведучих, цінних для особистості спонукань. Старшокласники вказують на такі мотиви, як близькість закінчення школи і вибір життєвого шляху, подальше продовження освіти або робота за обраною професією, потреба проявити свої здібності у зв'язку з розвитком інтелектуальних сил. Все частіше старший школяр починає керуватися свідомо поставленою метою, з'являється прагнення поглибити знання в певній галузі, виникає прагнення до самоосвіти.

Старший шкільний вік – це період завершення статевого дозрівання і початкова стадія фізичної зрілості. Для старшокласника типова готовність до фізичних і розумових навантажень. Фізичний розвиток сприяє формуванню навичок і вмінь у праці та спорті. Поряд з цим фізичний розвиток впливає на розвиток деяких якостей особистості. Наприклад, усвідомлення своєї фізичної сили, здоров'я і привабливості впливає на формування у юнаків та дівчат високої самооцінки, впевненості в собі, життєрадісності і т. д., навпаки, усвідомлення своєї фізичної слабкості викликає деколи у них замкнутість, невіру в свої сили, песимізм.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Головні цілі правового виховання школярів
Основні цілі правового виховання в нашій країні — навчити дітей правових знань, прав та обов’язків громадян у демократичній державі, формувати громадську культуру, засновану на повазі до прав і свобо ...

Сутність принципу наочності у навчанні молодших школярів
У початкових класах застосування наочності має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних властивостей предметів під час п ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com