Аналіз змісту здоров’язберігаючих технологій

Сторінка 2

На думку практиків для впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес потрібні наступні умови:

підвищити свою кваліфікацію з питань здоров'я, здоров’язберігаючих технологій (курси, окремі семінари, самоосвіта);

проаналізувати свій методичний арсенал на предмет їх відповідності принципам здоров’язберігаючої педагогіки, внести корективи;

враховувати природні біоритми, індивідуальні особливості учнів при організації навчального процесу;

забезпечити оптимальне співвідношення між фізичним та інформаційним обсягом уроку без інформаційного перенавантаження;

планувати обґрунтовані, з точки зору збереження здоров’я, кількість та види методів навчання, частоту та чергування різних видів навчальної діяльності з урахуванням своєчасного спостереження початку фаз неповної компенсації, сталого зниження працездатності учнів;

забезпечити оперативний прямий та зворотній зв’язок в управлінні навчальним процесом: психологічний вплив на учня, передача інформації від вчителя до учня, уміння стимулювати мотивацію школярів;

включати елементи здоров’язберігаючої педагогіки у зміст уроку;

використовувати з максимальною можливістю методи активного навчання; стимулювання учнів до продуктивної тематичної комунікації та творчості;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог до організації та проведення уроку, проведення фізкультхвилинок та пауз загального і спеціального впливу.

На думку Совєтової Е. В., для організації використання здоров’язберігаючих технологій необхідні такі умови:

відношення співпраці і взаємодопомоги;

широкий обмін новою інформацією між учасниками навчального процесу;

зустрічний процес, ставлення учнів до дій вчителя;

співпереживання в радості пізнання;

співучасть у вирішенні проблемних питань і пізнавальних завдань;

формування екологічного простору, який пов'язаний з дією всієї сукупності середовищних чинників, що впливають в школі на учнів і педагогів;

урахування психолого-педагогічних чинників, що включають емоційно-психологічний клімат в школі, стилі взаємин і поведінки учасників освітнього процесу, здоров’язберігаючу організацію навчального процесу: використання здоров’язберігаючих освітніх технологій;

позаурочну виховну роботу: естетичне, духовно-етичне і фізичне виховання учнів.

Однією з основних умов, що забезпечують здоров'я – є раціональна організація рухової активності. Рухові дії підвищують адаптаційні можливості організму, розширюють функціональні резерви.

М’язова діяльність активізує обмінні процеси, стимулює роботу серцево-судинної і дихальної систем, підсилює захисні реакції, покращує травлення, підвищує працездатність, а це є могутній резерв профілактики різних захворювань. Систематична рухова активність робить добродійний вплив і на емоційний стан людини, вона набуває «стійкий імунітет» до шкідливих звичок.

Формування та збереження, зміцнення та покращення здоров’я учнів - головне завдання системи фізичного виховання загальноосвітньої школи.

На думку Бондаренко І. Й., основними напрямами та формами збереження здоров'я учнів у процесі фізичного виховання:

уроки фізичної культури (в ідеалі – щоденні);

ранкова гігієнічна гімнастика в ліжку, а краще і поза ним, у сукупності до 20-25 хвилин;

вступна зарядка – зарядка за 10 хвилин до початку уроків;

фізкультпауза – комплекс із 5-7 вправ від 2,5 до 3,5-4 хвилин;

заняття в спортивних секціях, удосконалення раніше набутих рухових навичок;

групові заняття та масові спортивні заходи;

турпохід;

похід вихідного дня;

День здоров’я;

загартування;

масовість фізкультурного руху;

усвідомлення необхідності вести здоровий спосіб життя та застосування

набутих рухових умінь та навичок;

намагання навчитися оволодівати новими теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, новими фізичними вправами;

доступність занять спортом для всіх прошарків населення;

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Функціонування та роль лісових систем
Рекреаційна роль лісів тісно пов'язана з їх абіотичними і біотичними факторами (рис. 1.). Рис. 1. Корисні функції лісу Кліматопокращуючі функції лісу. Вплив на вітровий режим. Суттєвий трансформуючий ...

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст
Національна доктрина є державним документом, що визначає систему поглядів на стратегію та основні напрями розвитку освіти в Україні у першій чверті XXI ст. (2001). Відповідно до Національної доктрини ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com