Поняття лексичної компетенції

Лексична компетенція входить до складу лінгвістичної, яка в свою чергу передбачає знання засобів, за допомогою яких можна перетворити лексичні одиниці в осмислені висловлювання.

Лексична компетенція – це здатність розпізнавати і використовувати слова мови так, як це роблять носії мови. Лексична компетенція включає розуміння різних відносин серед груп слів і розуміння звичних (традиційних) значень слів.

Також лексична компетенція – це здатність миттєво викликати з довгострокової пам'яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання; та включати це слово у мовленнєвий ланцюг.

Лексика мови може розглядатись як набір однослівних форм, до складу яких входять відкриті класи слів (іменники, дієслова, прикметники, прислівники) та закриті лексичні ряди (дні тижня, місяці року, міри ваги і т.ін.), а також стійких виразів, які включають розмовні вирази (прислів’я, архаїзми, слова привітання, прощання, вибачення тощо), фразеологічні ідіоми (семантично непрозорі, застиглі метафори), дієслівні вирази, прийменникові вирази тощо.

Лексична компетенція включає:

Лексичні елементи;

Граматичні елементи.

До лексичних елементів відносяться сталі вирази, які складаються з декількох слів, але вживаються як одне ціле і мають певне значення, та ізольовані слова, які за відсутності контексту мають декілька значень.

Приклад ізольованого слова:

Слово «noir» ми можемо перекласти як «чорний», «темний», «похмурий», «засмаглий», «брудний».

Приклад сталих виразів:

«sage comme un image» - «тихше води, нижче трави»;

«etre comme un poisson dans l’eau» - «почувати себе як риба у воді»;

«Bonjour. Comment ça va?» - «Добрий день. Як справи?»;

«Pouvez-vous me passer…» - «Чи не могли б ви мені передати…».

До граматичних елементів належать слова закритого класу, такі як займенники (ce, certains, tout, il, lui), прийменники (à, de, en, y), допоміжні дієслова (etre, avoir, aller), сполучники (mais, et), частки (par example).

Згідно вимог державної програми для загальноосвітніх шкіл учні, які навчаються у 4 класі мають оволодіти кількісними числівниками до 1000, оволодіти назвами видів покупок, видів спорту та дозвілля, видами меблів та помешкань, назвам насалених пунктів, свят та видів подорожування, лексикою, що пов’язана з довкіллям.

Сфера спілкування у 4 класі охоплює такі теми: «Місце проживання», «Помешкання», «Відпочинок та дозвілля», «Природа та навколишнє середовище», «Подорож», «Свята та традиції», «Шкільне життя» (див. додаток 2). Якщо базуватися на рекомендаціях Комітету з питань освіти при Раді Європи, то слід дотримуватися таких пунктів при формуванні лексичної компетенції:

Звертати увагу на слова та сталі вирази, які використовуються в автентичних текстах;

Використовувати метод дедукції, або словник під час виконання завдань;

Презентувати слова у контексті, наприклад, у текстах шкільних підручників, та їх вживання при виконанні вправ та інших завдань;

Використовувати наочність (малюнки,жести,міміку відповідних дій, тощо) для презентації слів;

Заучувати списки слів, або фраз та виразів з перекладом;

Розглядати лексику відносно семантичних та лексичних полів;

Навчити дітей використовувати одномовні та двомовні словники, глосарії та тезауруси, інші довідники (довідкових матеріалів) під час самостійної роботи з текстом;

Пояснювати учням функції лексичної структури і наступного її використання (наприклад, деривація, суфіксація, синонімія, антонімія, складені слова, ідіоми тощо).

Нове про педагогіку:

Форми організації навчального процесу
Метою проведення семінарських занять в коледжі є розширення самостійної роботи учнів, залучення їх до поглибленого вивчення джерел. Форма семінару визначається змістом теми, рівнем підготовки студент ...

Народний орнамент
Багато добутків народних майстрів виявляють собою зразки справжнього мистецтва, у яких форма, декор і зміст знаходяться в нерозривній єдності. Народ століттями відбирав у природі зроблені форми, раді ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com