Закони композиції та їх наочне демонстрування у навчанні

Педагогіка і освіта » Принцип наочності у навчанні художників-модельєрів » Закони композиції та їх наочне демонстрування у навчанні

Сторінка 2

При цьому важливість одержання навичок і умінь рисунка і живопису не може нівелюватися, тому що дизайнер зобов'язаний добре рисувати і художньо подавати свій проект.

Якщо викладач не враховує особливості композиційних основ, необхідних студентам конкретної спеціалізації, і не активізує ці знання, уміння і навички на своїх заняттях, а тільки дає знання по академічному рисунку і естетичні нюанси завдань за фахом або розробкою, наприклад, проектної роботи. Проект може бути виконаний технічно правильно і детально грамотно, але помилки і порушення композиційної гармонії й урівноваженості робить його несмачним і нецікавим.

«У композиції важливо усе – маси предметів і їхні силуети, їх зорова «вага», ритм, з яким вони розміщені ., колір і колорит ., розподіл світлотіні, інтенсивність кольору . і т.д.» .

У нижче наведеній схемі можна простежити за тим, як кінцеве композиційне рішення залежить від ряду об'єктивних факторів.

Постановка завдання. Метою є не тільки необхідність показати, наскільки важливим є вивчення такої дисципліни як спецкомпозиція на факультеті дизайну, але й аргументація необхідності уведення вправ для одержання знань основ композиції на заняттях з рисунка та живопису, з обов'язковим урахуванням спеціалізації тих, кого навчають. Звичайно, є студенти, у яких вроджене почуття розуміння композиції, але навіть їм вивчення законів спецкомпозиції допоможе систематизувати свої здібності і краще застосовувати їх на практиці. Студенти, яким важко дається розуміння композиції, при старанному підході у вивченні цієї дисципліни і виконання завдань для самостійної роботи допоможуть набути необхідні уміння і навички і стати дизайнерами-професіоналами. Тому вивчення законів композиції необхідно не тільки на заняттях зі спецкомпозиції. Також потрібна розробка високоструктурованих методик навчання основам композиції на заняттях з рисунка та живопису з урахуванням кінцевих завдань спеціалізації студента. Програми з рисунка та живопису бажано переробити з урахуванням когнітивного методу навчання (Collins, Brown & Newman, 1989 р.), тобто послідовність вивчення матеріалу повинна визначатися трьома принципами:

1) глобальне раніше локального;

2) від простого до складного;

3) перенос (засвоєні знання і навички можуть бути використані в різних умовах).

Знання і навички композиції, отримані на заняттях зі спецкомпозиції, рисунка і живописові студенти використовують на фахових заняттях.

«Потрібно пам'ятати, що композиційним прийомам можна навчитися . постійні вправи в композиційному мистецтві зрештою формують і розвивають композиційні навички».

Студент-дизайнер повинен розуміти, наскільки важливим є знання законів композиції, тому викладачеві необхідно постійно на конкретних прикладах мотивувати значимість одержання цих знань і розвиток умінь і навичок.

Результати та їх обговорення

Метою навчального процесу на факультеті дизайну є навчання і формування висококваліфікованого фахівця в сфері дизайну. Зокрема, цьому допомагає вузькоспеціальна дисципліна «Спецкомпозиція», що є індивідуальною для кожної конкретної спеціалізації. Завдання викладачів кафедри рисунка та живопису – дати знання і прищепити навички й уміння студентам не тільки з дисциплін «Рисунок» і «Живопис», але і прищепити знання законів композиції з урахуванням обраної студентом спеціалізації. Як показує досвід, не кожен студент, навіть досконало знаючи теорію, може правильно застосувати її на практиці, тому що йому може не вистачати досвіду і практичних навичок.

Студент, що одержав знання з лекційного курсу і розвив навички й уміння використання цих знань на практиці, здатний грамотно підійти до рішення будь-якого проекту. Постійні вправи з активізацією умінь і навичок в області законів композиції на практичних заняттях, синхронізація програм з рисунка та живопису з програмами з основних дисциплін спеціальності показали, наскільки краще засвоюється матеріал студентами і наскільки виростає їхній професійний рівень, розвивається творчий потенціал, що надалі показує високі результати в роботі.

Систематизовані навички дають кращий результат при вихованні майбутніх спеціалістів. Це зазначають викладачі, яким доводиться керувати курсовими і дипломними проектами.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія”
В даній роботі проводилось емпіричне дослідження зв’язку уяви, творчого мислення та індивідуальних стилів мислення за допомогою таких методик: 1. Визначення рівня продуктивності уяви. 2. Виявлення ін ...

Навчання українців в Польщі
польща навчання освіта За останні роки кількість студентів-українців у Польщі збільшилася у кілька разів. По-перше, вивчити польську мову для цілеспрямованих українців легко, вона дуже подібна до укр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com