Наочність у проективному навчанні художників-модельєрів

Педагогіка і освіта » Принцип наочності у навчанні художників-модельєрів » Наочність у проективному навчанні художників-модельєрів

Сторінка 3

Метод проектів з’явився в другій половині 19 ст у сільськогосподарських школах США. Його називали „ методом проблем” або „ методом цільового акту” питання організації навчання за методом проектів детально описано в роботах Коберника О.М., де він приводить розробки Д. Дьюї, У. Кіпатріка, Е. Коллінгса, Л. Левіна, П. Булонського та інших педагогів.

В основу методу проектів було покладено педагогічні ідеї американського педагога і психолога, провідного представника філософії прагматизму Джона Дьюї. На його думку вся діяльність учня повинна орієнтуватися на розвиток мислення, в основі якого лежить особистий досвід.

Він розробив теорію виховання, спрямовану на формування особистості, пристосованої до життя і практичної діяльності в умовах системи „ вільного підприємництва”. У трудовій школі, як її розумів Дьюї, творча праця є основною всієї навчально-виховної роботи.

У. Кілпатрік, послідовник школи Дьюї, дав таку характеристику методу проектів: „ це – метод планування доцільної ( цілеспрямованої) діяльності в зв’язку з розв’язанням якого-небудь навчально-шкільного завдання в реальній життєвій обстановці”.

Обґрунтовуючи сутність методу проектів, Кілпатрік визначає його як цільовий акт, як діяльність від „ усього серця”, що з певною метою відбувається в конкретних суспільних умовах.

На думку Клокара Н.І., який детально вивчала зарубіжний досвід використання методу проектів, він розвиває ініціативу ; привчає до планової роботи; озброює вмінням оцінювати всі обставини, враховувати ускладнення; навчає спостерігати, перевіряти себе в процесі праці; вчить правильній звітності; розвиває енергію, наполегливість у досягненні мети; привчає до самостійності.

Кілпатрік поділяє шкільні проекти на чотири типи, цілі яких відповідно такі:

- втілити якусь ідею або план у зовнішню форму, наприклад, виготовити певний виріб;

- одержати насолоду від якихось естетичних переживань, наприклад, слухання або читання цікавого оповідання, милування малюнком тощо;

- виконати певне завдання;

- здобути якісь дані, оволодіти якимись навичками, знаннями.

Іншу класифікацію проектів подає Мак Меррі. Він поділяє їх на 5 категорій. До першої належать „ домашні проекти”. Вони пов’язані з якоюсь практичною діяльністю, часто типу ручної праці. Це, насамперед, організація шкільного та домашнього городництва, садівництва, теслярські роботи тощо.

До другої категорії належать так звані промислові та торговельні проекти.

До третьої категорії належать проекти прикладних наук. Це відкриття та винаходи, що становлять собою результат застосування наукових висновків у практичному житті.

Далі йдуть проекти з історії та географії. І до останньої категорії належать класичні літературні твори, що вивчаються як проекти.

Американський педагог Е. Коллінгс у розділі „Ручна праця” виділив чотири типи проектів: екскурсивні проекти, проекти розказування або звітів, проекти трудові і проекти-ігри.

Аналізуючи погляди американських педагогів на метод проектів, можна відзначити занадто широке розуміння цього методу. Все в навчанні, що має в собі певний свідомий намір, можна віднести до методу проектів.

Більшої ясності надає для розуміння методу проектів поділ процесу діяльності за ним на такі основні елементи:

- складання плану роботи за даним проектом;

- виконання цього плану;

- підсумки роботи, а іноді складання звітів про неї.

У такому широкому розумінні можна і вжити термін „ метод проектів”, основною характерною рисою якого є її більш-менш міцна узгодженість, з одного боку, з практичним життям оточуючого суспільства, а з другого – з життям та інтересами дитини.

Так, зарубіжні педагоги, занадто широко розуміючи метод проектів, підкреслюють характерний для нього зв’язок з практичними завданнями життя.

Дедисмен відзначає в цьому методі такі цінні риси:

- учень має змогу застосовувати на практиці принципи, які вивчає в школі;

- метод проектів – курс майбутньої професії учня;

- учень привчається шанувати долар, час і працю;

- метод розвиває ініціативу за активної роботи і привчає розв’язувати нові проблеми;

- він навчає добрих ділових принципів у фінансових справах;

- метод дає змогу виховати вдачу учнів, а також чесність у стосунках з діловим світом;

- батьки обговорюють разом з учнями варіанти розроблення окремих проектів;

- учитель стає місцевим громадським радником.

Як бачимо, всі позитивні риси методу проектів, що їх підкреслює Дедисмен, мають суто практичний характер. У цьому й треба вбачати те нове, що вносить із собою в педагогічну практику метод проектів, а саме: прагнення зв’язати навчання з інтересами дітей, забезпечити його особистісно орієнтовану спрямованість, поєднати з практичною діяльністю та життям. Усе це є важливими принципами сучасної педагогіки.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Теоретичні основи організації науково-дослідницької діяльності старшокласників у навчальному закладі нової формації
Терміни «наука», «наукова робота» вже протягом багатьох років супроводжують педагогічну діяльність у системі загальної середньої освіти. Але на різних етапах розвитку сучасної школи змістовне наповне ...

Розподіл ролей між учасниками гри
Призначення дітей на певні ролі в грі з одним з важливих методичних прийомів піднесення їх активності та виховання у них ініціативи. Тому основним правилом у розподілу ролей є поступове залучення всі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com