Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій

Сторінка 4

Наприклад, з метою формування пізнавального інтересу учнів можна використовувати презентацію для того, щоб пояснити учням специфіку Microsoft Access. Інформаційно-комунікаційна технологія в даному випадку може включати наступну графічну інформацію:

На мою думку, найбільш зручним засобом в практичній діяльності вчителя інформатики є програмний засіб Microsoft Power Point, що входить до складу пакету Microsoft Office.

Специфікація цієї програмної оболонки – створення мультимедійних презентацій. Використання програми Power Point не потребує значної підготовки для її оволодіння, а також не займає багато часу для розробки заняття. При цьому вона дозволяє використовувати інформацію в будь-якій формі представлення – текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- та аудіо фрагменти і таке інше. При цьому викладач має змогу проявити свою творчість і компонувати матеріал на свій розсуд.

Презентація являє собою послідовність змінюючих один одного слайдів – тобто електронних сторінок. Показ слайдів вчителем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора.

Учні бачать чергування зображень, на кожному з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, історичні карти, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням. Частіше за всього демонстрація презентації супроводжується коментарями вчителя. При здійсненні показу об’єкти можуть відразу відображатися на слайдах, а можуть з’являтися на них поступово, в певний час, визначений вчителем для підсилення наочності учбового матеріалу та акцентування на особливо важливі моменти його змісту. За потреби вчитель може порушити визначену заздалегідь послідовність демонстрації слайдів і перейти до будь-якого з них в довільному порядку.

Тема уроку:

Найпростіші перетворення графіків функцій

Мета уроку:

Навчальна: виконувати різними способами перетворення формули, що задає функцію і відповідні перетворення графіків функцій;

Закріпити знання учнів про види геометричних перетворень графіків функцій і зв'язок між видом перетворення та видом формули, що задає функцію;

закріпити схеми міркувань, що передують побудові графіка деякої елементарної функції;

Розвивальна: Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про найпростіші функції, їх властивості та графіки; уміння працювати самостійно, працювати з підручником, мотивувати свою діяльність, коментувати виконання завдань, робити висновки; підвищувати інтерес учнів до теми шляхом створення нестандартних ситуацій, за допомогою використання мультимедійного обладнання та комп’ютера.

Виховна: виховувати самостійність, зацікавленість результатами роботи, упевненість у необхідності знань, готовність висувати припущення, гіпотези, ділитись думками, робити висновки;

Виховувати соціальні компетенції: відповідального відношення до навчання, уміння публічних виступів, почуття єдності класу.

Тип уроку:

закріплення знань та вмінь, відпрацювання навичок.

Комп’ютерна підтримка:

v програма для побудови графіків Advanced Grapher;

v табличний редактор Microsoft Excell;

v показ презентації Power Point;

v програма тестів easyQuizzy;

Хід уроку

1. Організаційний момент

. Вступне слово вчителя

Не

бійтеся складного і невідомого, оскільки все складне утворюється з найпростішого. Ще Карно говорив перша умова, якої треба дотримуватись у математиці - це

Ø бути точним,

Ø бути ясним,

Ø і наскільки це можливо, простим

(нагадування про правила роботи у комп’ютерному класі)

2. Перевірка домашнього завдання

«Знайди помилку» (за допомогою табличного редактора Microsoft Excell)

У завданнях графіки функцій розташовані неправильно, необхідно виправити помилки

№ 311 (2,4), № 312 (3,5), 319*

(додатково)

311.

Побудуйте графік функції . Використовуючи його, побудувати:

2) 4)

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Вивчення теми "Будова слова" у початковій школі
На уроках української мови у 2 класі учні вивчають тему "Будова слова". Спочатку вони ознайомлюються із спорідненими словами. Коли школярі починають добирати спільнокореневі слова, вчитель ...

Зміст корекційної роботи з виправлення мовленнєвих помилок в учнівських творах і переказах
Збагачення словникового запасу учнів, формування в них мовленнєво-комунікативних і стилістичних умінь й навичок можливе лише за умови систематичної і цілеспрямованої роботи і постійної уваги до цього ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com