Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій

Сторінка 3

У сучасній школі вміння мислити формується у школярів стихійно. Немає жодного предмету який би цілеспрямовано навчав дітей мислити, мислити самостійно, творчо, нестандартно. Математика дозволяє розвивати мислення дітей, як на вербальному, так і на невербальному рівні, просторову уяву, кмітливість та винахідливість. Завдання полягає в тому, щоб розкріпачити мислення дітей, використати ті багаті можливості, які дала їм природа, про існування яких вони часто і не підозрюють. Такі здібності вчителька розвиває на основі ігрової діяльності. Головне, залучити учня до співпраці. Тут важливо, щоб дитина думала, уявляла і говорила.

Математичні диктанти та усні вправи є одним із дійових засобів, які сприяють кращому засвоєнню математичних понять, усних розрахунків, формуванню практичних навичок – кращому засвоєнню математики. Вони розвивають в учнів уважність, спостережливість, ініціативу, підвищують інтерес до самостійної роботи. Проведення на уроках усних вправ з проектуванням їх на дошці і наступним їх аналізом дає змогу зробити такі висновки:

¨ підбір завдань і вправ уможливлює оперативно впливати на закріплення необхідних знань, формувати достатні навички учнів, а також усного рахунку, засвоєння ними математичних означень; удосконалювати форми контролю їх успішності;

¨ активізація логічного мислення учнів на уроках математики сприяє загальному підвищенню їх пізнавальної діяльності. Оволодіти математикою означає навчитися розв’язувати задачі, причому не лише стандартні, а й такі, що вимагають певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості.

Математичні завдання, які я пропоную своїм учням умовно можна поділити на стандартні і нестандартні (творчі).

Особливої уваги заслуговує система пошукових вправ, приступаючи до виконання яких учні не знають заздалегідь ні способу їх розв’язання, ні того, на якому навчальному матеріалі ґрунтується розв’язання. Щоб виконати такі вправи дітям потрібно всебічно підходити до даних і правильно оцінити окремі компоненти завдання.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує такі результати:

• вміння працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей;

• підвищення ступеня наочності;

• посилення мотивації навчання і, як наслідок - підвищення інтересу до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки;

• це неминуче призведе до розвитку творчих здібностей школярів, формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів.

Участь школярів у трудовій діяльності створює можливість ознайомити їх із сучасною (у тому числі й комп'ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання ПК у навчанні пов'язане з вирішенням дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання на уроках з цієї дисципліни. Необхідно також відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології відкривають вчителю нові можливості при проведенні уроків, дозволяючи зробити їх різноманітнішими за формами, уникнути шаблонності, підвищити інтерес учнів до навчання.

Актуальність використання цих технологій обумовлена тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. Проте, звичайно, комп'ютер не може повністю замінити вчителя. По-перше, саме вчитель має можливість зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру; по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмета, який вивчається; по-третє, відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання. Таку роль вчителя ПК ніколи не зможе взяти на себе. Отже, кожен вчитель повинен визначити місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності.

Презентація з теми: «Форматування таблиць Microsoft Office Excel»

Наприклад, за умови використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення операційної системи Windows має місце:

1) індивідуалізація навчання;

2) інтенсифікація самостійної роботи учнів;

3) зростання обсягу виконаних на урок завдань;

4) розширення інформаційних потоків при використанні Internet тощо. Зазначені переваги головним чином впливають на формування пізнавального інтересу учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Взаємозв’язок виховного процесу батьків та логопеда
Робота логопеда з родиною , що виховує дитину з порушенням мовленнєвого розвитку, має на меті надати кваліфіковану підтримку батькам; допомогти близьким дорослим створити комфортне сімейне середовище ...

Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя
Експресивність поведінки вчителя зумовлена комплексом невербальних проявів – інтонаційних, мімічних, жестикуляційних. Значення невербальних комунікацій надзвичайно велике, оскільки вони можуть викону ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com