Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій

Сторінка 2

Принцип системності: використання уроків-презентацій дозволяє розробити систему уроків з однієї теми, а також виводячи на екран елементи попередніх уроків, пояснювати нове.

Принцип послідовності: як і на традиційних уроках, навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

Серед самих основних плюсів формування матеріалу на електронному носії, на мою думку, можна відзначити різнорідність навчального матеріалу (текст, ілюстрації, анімація), інтерактивність, миттєвий пошук. Все це інформаційне багатство, відкриває великі перспективи для вчителя, звичайно, неможливі на папері. Електронний підручник має ряд, безсумнівно, позитивних властивостей, що вигідно відрізняють його від традиційних підручників - текст підручника супроводжується великою кількістю слайдів і відеофрагментів, що підсилюють емоційно-особистісне сприйняття учнями досліджуваного матеріалу, використання такого підручника дозволяє зробити на уроці набагато більше, ніж за допомогою традиційних засобів , підвищити інтерес до предмета математики.

Від якості, глибини і обсягу знань, якими оволодіває підростаюче покоління, значною мірою залежить дальший розвиток нашої держави. І тому сьогодні, в умовах прискорення науково-технічного прогресу, реалізації реформи школи актуальною стає проблема навчити учнів мислити, виробляти стійкий інтерес до знань і прагнення самостійно опанувати їх, свідомо застосовувати здобуті знання.

Розвивати здібності означає дедалі краще виконувати якусь справу, учитись спостерігати, мислити, самостійно працювати, знаходити правильні шляхи вирішення поставлених проблем.

На мою думку, за умов інтерактивного навчання учень може навчатися робити свідомий вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе відповідальність приймати самостійні рішення, щодо розв'язку задач та вправ. Важливо, що кожен може це робити свідомо й грамотно. У результаті застосування інтерактивних технологій створюються сприятливі можливості й для духовного розвитку особистості, а також ефективному процесу соціалізації.

Процес навчання на уроках математики - це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини, її власної активності участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного та інтерактивного навчання на уроках математики. Майстерність учителя допомагає дітям досягти найкращих результатів тими засобами, які най оптимальніші в кожній окремій ситуації. Учитель не має права ігнорувати колективну ігрову діяльність учнів тому, що це може призвести до недовіри як між учнями, так і між учнями та вчителем. Спільна діяльність в організації та проведенні ігор сприяє об'єднанню колективу та формуванню спільної мети. Ігрові технології інтерактивного навчання (ситуативне моделювання), які цікавістю, емоційністю позбавляють дитину почуття суспільного відчуження, сприяють соціальному розвитку дитини. Таким чином діти вчаться працювати в команді.

Уроки математики та інформатики, організовані за інноваційними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати думку свою. Тому, нас своїх уроках математики активно застосовую групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань. Тому, клас поділяю н групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу. Найважче працювати зі слабкими учнями, вони потребують дуже багато уваги на уроці, і ось постає питання, як організувати роботу з цими учнями. Щоб не залишати поза увагою інші групи дітей.

Моїм принципом є не об’єм знань, не кількість інформації, а цілісний розвиток, саморозвиток і особистісне зростання учня.

Обов’язковою ознакою творчого мислення та творчої праці є розвинена уява – здатність уявляти те, чого не бачиш, уміння перевести словесний опис задачі на мову математики.

Основна форма навчання – це урок. Але він урізноманітнюється багатьма цікавими видами роботи, які постійно змінюють один одного, що дає можливість зосередити увагу дітей щонайдовше.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Педагогічні здібності
Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей вчителя, необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення. Головною здібністю, що об'єднує всі інші, є т ...

Методи та методика дослідження педагогічних умов виховання у дітей старшого дошкільного віку любові до рідного міста
Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано такі методи: 1.Бесіда з дітьми старшої групи ДНЗ № 27 2.Аналіз кале ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com