Організація дидактичних ігор на уроці математики в початкових класах

Сторінка 7

Дані за підсумками перевірочної роботи ми зафіксували в порівняльну таблицю.

Таблиця 6. Порівняльна таблиця аналізу перевірочної роботи в експериментальному і контрольному класі

5

4

3

2

Експериментальний

3

10

11

2

12%

38%

42%

8%

Контрольний

5

8

4

1

28%

44%

22%

6%

Рисунок 7. Порівняльна діаграма аналізу перевірочної роботи в експериментальному і контрольному класі

Таким чином, в результаті порівняння отриманих даних перевірочної роботи, ми виявили, що контрольний клас знаходиться на більш високому рівні сформованості усних обчислювальних умінь і навиків, тоді як експериментальний клас досить відстає.

Констатуючий експеримент показав, що:

1А і 1Б працюють за однаковою, традиційною програмою;

Класи приблизно рівні за віковими показниками;

Інтерес в класів на уроках математики не дуже високий;

Рівні сформованості обчислювальних умінь і навиків різні (експериментальний клас відстає від контрольного).

На цій основі зробили наступний вивід: що необхідна коректувальна робота, направлена на підвищення рівня пізнавального інтересу до математики, а також рівня засвоєння знань, умінь і навиків усних обчислень за допомогою проведення систематичної роботи з усними вправами в різних їх видах і на різних етапах уроку. 1А – експериментальний клас, де ми проводитимемо формуючий експеримент, 1Б – контрольний клас.

Мета: підвищення рівня пізнавального інтересу до уроків математики.

Завдання:

підібрати різні види вправ для усних обчислень;

сприяти підвищенню пізнавального інтересу до уроку математики;

провести дані види усних вправ в експериментальному класі.

На основі раніше перерахованих особливостей даного класу, з врахуванням вмісту курсу математики і вікових особливостей що вчаться, нами були узяті наступні види вправ для усних обчислень:

1) знаходження значення математичних виразів;

2) порівняння математичних виразів;

3) вирішення завдань.

Мета усних вправ: активізувати увагу дітей на уроках математики, зробити процес учення цікавішим, підвищувати за допомогою їх пізнавальний інтерес до уроку математики. Завдання в цікавій формі доступніші і привабливіші для дітей. Що вчаться непомітно для себе виконують більше число арифметичних дій, вправляються в усних обчисленнях.

Усні вправи проводилися найчастіше на початку уроку, аби привернути увагу дітей і підготувати їх до засвоєння подальшого матеріалу, або в кінці уроку, як би підсумовуючи новий матеріал.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми в добукварний період
Методи навчання – це способи спільної діяльності педагога і дітей, спрямовані на розв’язання завдань формування та розвитку рідної мови. Іншими словами, це дії того, хто навчає, та того, хто вчиться, ...

Шляхи удосконалення уроків
У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізна ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com