Організація дидактичних ігор на уроці математики в початкових класах

Сторінка 6

Результати спостереження за даними контрольного класу: 39% не проявляють активність на уроці математики, 33% частково активні на уроці і лише 28% активно працюють на уроці математики.

Рисунок 5. Результат спостереження за даними контрольного класу

Проаналізувавши дані результати обох класів, ми занесли їх в порівняльну таблицю.

Таблиця 5. Порівняльна таблиця 1А і 1Б класів за даними проведеного спостереження

Активні

Середнє активні

Пасивні

Експериментальний

15%

35%

50%

Кількість учнів

4

9

13

Контрольний

28%

33%

39%

Кількість учнів

5

6

7

Рисунок 6. Порівняльна діаграма 1А і 1Б класів за даними проведеного спостереження

На підставі анкетування і спостереження учнів, ми можемо зробити вивід, що інтерес в експериментального і контрольного класів на уроках математики не дуже високий.

5) Контрольний зріз

Мета: визначити рівень обчислювальних умінь і навиків в усних обчисленнях в межах двадцяти.

1. Обведи в кружечок двозначні числа: 1, 10, 2, 5, 20, 11

2. Обведи кружком найменше число: 19, 15, 12, 17, 20

3. Серед даних чисел обведи кружком найбільше число: 11, 17, 13, 15

4. Обведи кружком число, яке складається з 1 десятка і 3 одиниць: 3, 13, 15, 4

5. Доповни числа до 1 десятка. 3, 6, 2, 1, 4, 5, 7, 9, 8

6. Підкресли число, наступне за числом 15: 13, 16, 14, 17

7. Підкресли число, яке стоїть перед числом 19: 20, 17, 18, 16

8. Обведи кружком число, яке менше 16: 17, 16, 13, 19

9. Обведи кружком число, яке більше 12: 10, 12, 14, 11

10. Закреслюй неправильні відповіді: 10+6 = 15, 16, 17, 14

11. Закреслюй неправильні відповіді: 18–8 = 11, 10, 12, 8

12. Число 12 збільшимо на 1. скільки вийде? Підкресли це число: 11, 12, 14, 13

13. Число 18 зменшимо на 1. підкресли різницю: 17, 18, 16, 15

14. До 7 треба додати 6. Як розкласти число? Підкресли потрібний варіант: 6 = 1+5 6 = 2+4 6 = 3+3

15. Яке число треба підставити у віконце? Підкресли його: 12 – +8 =12 (3, 4, 2, 8, 12)

16. Підкресли приклади з відповіддю 14: 9+4; 8+6; 7+7; 9+8; 9+5

17. Закреслюй приклади відповідь яких не 11: 9+3; 7+6; 7+4; 6+5; 8+7; 9+2

18. Які числа треба підставити у віконце: 13 15 17 8 8 8

19. Закреслюй знак, який поставлений не правильно: 19 см>16, 10 см>1 дм, 2 см<2 дм, 1 дм<13 см

20. 15 см перевели в дециметри і сантиметри. Підкресли правильну відповідь: 1 см 5 дм, 1 дм 5 см, 15 дм

Критерії оцінки перевірки робіт: Один бал дається за правильну відповідь і один знімається за не правильний: 40 балів – відмінно, 39–37 балів добре, 36–30 балів задовільні, нижче 30 балів – незадовільно.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Диференціація навчання на всіх етапах уроку
Головний принцип учительських дій „Не нашкодь дитині!”. Особливо виразно це має виявлятись у здійсненні індивідуального підходу до всіх дітей незалежно від здібностей. У шкільній практиці індивідуаль ...

Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Однією із цілей музичного виховання є музичний розвиток дитини. Музичний розвиток, вважала Н. Ветлугіна, - складне явище. Між його компонентами встановлюються різноманітні взаємозв'язки: між природни ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com