Організація дидактичних ігор на уроці математики в початкових класах

Сторінка 10

Таким чином було виявлено, що не дивлячись на проведену роботу, експериментальний клас по рівню засвоєння знань, умінь і навиків в обчислювальних вправах ледве нижче, ніж контрольний клас, проте помітно підвищення пізнавального інтересу до уроку математики, в порівнянні з іншим класом.

Отже система усних вправ на підвищення пізнавального інтересу довели свою ефективність – діти стали активнішими і зацікавленішими займатися на уроках математики. Діти, які були пасивні на уроках, тепер із задоволенням залучилися до роботи, активніше йшли на контакт з вчителем. Учні тепер змагалися один з одним в кмітливості і прудкості розуму. За допомогою усних вправ вчителеві легко працювати з відстаючими дітьми (здійснюється індивідуальний підхід) – в ігровій обстановці дитя не боїться відповідати, навіть якщо не знає правильної відповіді.

Усні вправи дозволяють забезпечити потрібну кількість повторень на всілякому матеріалі, постійно підтримуючи, зберігаючи позитивне відношення до математичного завдання.

Дитина приходить у школу з величезним бажанням вчитися і треба надовго утримати в нім це відчуття радісного здивування перед школою, перед таємницями які його там чекають. Треба прикувати його нестійку увагу до уроку, не заставляючи силоміць. Примус не має бути місця в школі. Дитину треба не заставляти, а зацікавлювати.

Проведена робота, аналіз педагогічної для психологотипу, методичної літератури, шкільної практики дозволяють констатувати, що ефективність навчання знаходиться в прямій залежності від рівня активності учня. Активність учнів в процесі навчання забезпечує розвиток їх творчих здібностей. Включення школярів в учбово-пізнавальну діяльність забезпечується за допомогою різних засобів активізації.

Разом з багатообразними формами, методами і прийомами навчання дидактична гра займає велике місце в справі формування математичних представлень початкових класів, що вчаться. Гра володіє великою що вселяє дією і її функції полягають в забезпеченні емоційно-підведеної обстановки відтворення знань, що полегшує засвоєння матеріалу, гра породжує в дітях переживання, збудження, потяг до учбової роботи, що знімає напругу, втому.

Результаті проведеного дослідження дозволяють зробити вивід про тих, що гра і ігрові ситуації на уроках математики допомагають дітям опановувати знання, формувати відповідні уміння і навики і будити інтерес до учення, а так само полегшують розуміння, в пояснення нового або закріплення старого матеріалу, між вчителем і учнями. Що розвиває також усне та письмове мовлення на уроках математики.

В результаті виконаної роботи нами були виконані наступні завдання:

1) Вивчена методична і педагогічна для психологотипу література з даного питання;

2) Підготовлені і проведені всілякі види усних вправ для підвищення пізнавального інтересу до уроків математики;

3) Зроблені виводи і рекомендації по використанню даної системи.

Підвищення пізнавального інтересу – це тривалий процес, тому в ході нашої експериментальної роботи не у всіх учнів підвищився рівень пізнавального інтересу. Вважаю, що причиною цього є недостатність кількості часу. Але в цілому експериментальна робота пройшла плідно і можна лише запропонувати вчителеві продовжувати використовувати на уроках усні вправи для підвищення рівня пізнавального інтересу. Математика – предмет настільки серйозний, що скористатися кожною можливістю пожвавлення уроків – надзвичайно важно. Вчитель повинен допомогти учневі побачити в серйозному – курйозне, в нудному цікаве, в звичайному – незвичайне. Адже інтерес служить стимул-реакцією до подальшої роботи учня.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Сутність і організація навчально-виховного процесу ВНЗ МВС України
Педагогічний процес у руслі однієї і тієї ж навчальної дисципліни може бути організований по-різному. Він може бути побудований як передача готового знання, що прижилося у твердих конструкціях навчал ...

Знання — як категорія вираження цілей навчання
Цілі навчання, як показує їх аналіз, можна конкретизувати в по­няттях, що характеризують досвід, накопичений попередніми поколі­ннями в різних видах діяльності і необхідний для передачі молодшому пок ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com