Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників

Педагогіка і освіта » Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку » Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників

Сторінка 5

Реалізації принципу наступності на сьогодні в значній мірі сприяє обов’язковість підготовки дитини до школи, яка може здійснюватися різними шляхами: через систему дошкільної освіти; через організацію занять з дітьми, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, у недільних школах або впродовж місяця заздалегідь до початку навчального року.

Визначено у процесі реалізації наступності між дошкільною і початковою ланкою навчання вчителі — класоводи повинні організовувати сумісну діяльність з дітьми, яка враховує вікову дитячу індивідуальність, спонукає її до творчого самовиявлення, зберігає унікальність і самобутність дошкільного дитинства, забезпечує ліричний, безкризовий перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства і водночас віддзеркалює розвивальний характер освіти. Вони повинні бути обізнаними з програмами і методиками навчання і виховання дітей в дошкільному навчальному закладі освіти, результатами розвиненості, навченості й вихованості дітей за всіма розділами програми і врахування їх у подальшій роботі початкової школи.

2. З’ясовано, що важливим моментом у забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланкою освіти є врахування вікових особливостей дітей. Зокрема, для першокласників характерними є:

- мимовільна пам’ять (він запам’ятовує не те, що потрібно, а те, що цікаво);

- уява надзвичайно бурхлива, яскрава, із характерними рисами некерованості;

- домінування мимовільної уваги, яка спрямована на нові, яскраві, несподівані та захоплюючі предмети;

- пізнавальні мотиви не стійкі і ситуативні і підтримуються тільки завдяки зусиллям учителя;

- поверхневе сприймання і не завжди адекватне виділення суттєвих ознак;

- домінування наочно-образного мислення (аналізуючи ситуацію, порівнюючи предмети, учень спирається на зовнішні одиничні ознаки, наочні образи, відчуття, на те, що сама спостерігала, помічала);

- розвинуте діалогічне мовлення – дитина може вести діалог, зв’язно розповісти про якусь подію, переказати зміст невеликого тексту і відповісти на запитання за його змістом.

3. На основі аналізу програми курсу "Я і Україна" визначено основні природничі знання, які формуються у першокласників у формі уявлень про:

- про предмети та явища природи - навколишній світ, живу і неживу природу, перетворювальну діяльність людини; властивості повітря, води; різноманітність рослин і тварин, умови їх зростання та проживання;

взаємозв’язки і залежності в природі (взаємозв’язки в живій і неживій природі, зміни упродовж року - вплив висоти Сонця на зміну пір року);

значення сонячного світла і тепла, повітря, води, ґрунту для рослин, тварин, людини; необхідність охорони повітря, ґрунту, водойм;

значення рослин і тварин для людини, необхідність охорони рослин і тварин;

спеціальні методи пізнання об’єктів природи (спостереження, дослід);

способи практичної діяльності з об’єктами природи;

норми етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів природи.

4. Виявлено етапи у формуванні природничих уявлень у молодших школярів: 1. Чуттєве сприймання ознак, властивостей, зовнішніх взаємозв’язків і взаємозалежностей об’єкта. 2. Усвідомлення суті уявлення і словесне його вираження. 3. Запам’ятовування змісту уявлення. 4. Відтворення змісту уявлення за допомогою пам’яті.

5. Визначено такі педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників:

- врахування природничих знань першокласників, які вони отримали за період дошкілля;

- врахування вікових особливостей шестилітніх дітей;

- широке використання на уроках ігрових форм навчання;

- використання різноманітних завдань на впізнання і розрізнення об’єктів і явищ природи, порівняння, аналіз, узагальнення;

- використання наочності на уроці.

6. У педагогічному експерименті доведено ефективність визначених умов забезпечення наступності у формуванні природничих знань в першокласників.

1) Користуючись малюнками й буквами слова "Природа", впишіть букви у незаповнені клітинки. Визначте предмети живої і неживої природи.

Користуючись малюнками й буквами слова "Зоопарк", впишіть букви у незаповнені клітинки. Визначте диких і свійських тварин. Назвіть тварин, що охороняються законом у нашій країні.

3) Користуючись малюнками, впишіть у незаповнені клітинки пропущені в словах букви. Прочитайте нове слово. Визначте, до яких груп рослин воно належить (овочі, фрукти, ягоди).

Дидактичні ігри

Тема: "Рослини. Розмаїття рослин."

Гра "Що де росте?"(проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Сучасні дослідження про домашні завдання як форму самостійної роботи учнів
Домашня робота — самостійне виконання учнями навчальних за­вдань після уроків. Їх виконують не тільки вдома, а й у школі, зокрема, в групах подовженого дня. Тому її ще називають самопід­готовкою. Нео ...

Розумове виховання як один із напрямків виховання
Виховання - процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. « Я під цілями виховання розум ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com