Тенденції, характерні для вищої освіти

Педагогіка і освіта » Вплив глобалізації на систему вищої освіти » Тенденції, характерні для вищої освіти

Для світової освіти характерні такі вельми важливі тенденції:

Перша тенденція – це повсюдна орієнтація більшості країн на перехід від елітної освіти до високоякісної освіти для всіх.

Друга тенденція полягає в поглибленні міждержавної співпраці в області освіти. Активність розвитку даного процесу залежить від потенціалу національної системи освіти і від рівних умов партнерства держав і окремих учасників.

Третя тенденція припускає істотне збільшення в світовому утворенні гуманітарної складової в цілому, а також за рахунок введення нових орієнтованих на людину наукових і навчальних дисциплін: політології, психології, соціології, культурології, екології, ергономіки, економіки.

Ще однією важливою тенденцією в розвитку світової освіти є значне розповсюдження нововведень при збереженні національних традицій і національної ідентичності країн і регіонів, що склалися. Тому простір стає полікультурним і соціально-орієнтованим на розвиток людини і цивілізації в цілому, більш відкритим для формування міжнародного освітнього середовища, наднаціональним по характеру знань і залученню людини до світових цінностей.

Разом з вищезазначеними моментами в світовій освіті набирає силу «ринковий» і суто «діловий» підхід.

ЮНЕСКО здійснює організаційне регулювання процесу розвитку світового освітнього простору. Дана організація розробляє для всіх країн міжнародно-правові акти як глобального, так і регіонального характеру. Активно сприяючи розвитку інтеграційних процесів у сфері освіти, нормотвірна діяльність ЮНЕСКО орієнтована на:

• створення умов для розширення співпраці народів в області освіти, науки і культури;

• забезпечення загальної пошани законності і прав людини;

• залучення більшого числа країн до процесу підготовки правових основ для міжнародної інтеграції у сфері освіти;

• дослідження стану освіти в світі, включаючи окремі регіони і країни; прогнозування найефективніших шляхів розвитку і інтеграції;

• пропаганду прийнятих конвенцій і рекомендацій;

• збір і систематизацію звітів держав про стан освіти на кожний рік.

Звіти ЮНЕСКО публікуються як спеціальні видання. Наприклад, «Конвенція про боротьбу з дискримінацією в області освіти» (1960 рік), «Конвенція про права дитини» (1989 рік), «Конвенція про технічну і професійну освіту» (1989 рік), «Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів, свідоцтв, вчених ступенів для районів Середземномор'я, арабських держав, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону» (1970 рік), «Рекомендації про положення вчителів» (1966 рік), «Рекомендації про розвиток освіти дорослих» (1976 рік). ЮНЕСКО підтверджує міжнародну значущість освіти як найважливішої складової економічного, соціального і культурного розвитку сучасного суспільства. Міжнародні правові акти ЮНЕСКО глобалізують сучасну освіту, виводячи на рівень першорядних задач: виховання людей у дусі миру, демократії і гуманізму, пошани прав людини, культурних цінностей і традицій інших народів, збереження навколишнього середовища.

До теперішнього часу в світі склалися наступні освітні моделі.

Американська модель: молодша середня школа – середня школа – старша середня школа – коледж дворічний – коледж чотирирічний в структурі університету, а далі магістрат, аспірантура.

Французька модель: єдиний коледж – технологічний, професійний і загальноосвітній ліцей – університет, магістрат, аспірантура.

Німецька модель: загальна школа – реальне училище, гімназія і основна школа – інститут і університет, аспірантура.

Англійська модель: з'єднана школа – граматична і сучасна школа-коледж – університет, магістрат, аспірантура.

Російська модель: загальноосвітня школа – повна середня школа, гімназія і ліцей-коледж – інститут, університет і академія – аспірантура – докторантура.

ещено на Allbest.ru

Нове про педагогіку:

Основні функції та принципи куратора вищої школи
До функцій куратора вищої школи належать виховна, організаторська, методично-інформаційна, координаційна, соціально-спрямовуюча. Виховна функція куратора включає його вплив через систему різноманітни ...

Засоби організації процесу навчання
Рівність доступу до якісної освіти будь-якого рівня, можливість закінчення навчання без жодних перешкод, пов’язаних із матеріальних чи соціальних становишем, забеспечення якості освіти – невід’ємні а ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com